กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี และมีประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ด้วย ซึ่งยอดจำนวนเงินในพิธีถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้แก่ทางวัด จำนวน 1,774,428 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดวิเวกวายุพัด พระอารามหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพ : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก/อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก
09 พฤศจิกายน 2561