กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ISO 9001:2015 Requirement และการตรวจประเมินคุณภาพภายใน Internal Auditor-ISO 9001:2015” โดยมี นายนัฐวุฒิ แดนดี ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์ชั้น 13 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 และกำหนดคณะทำงานระบบบริหารจัดการคุณภาพ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นีรนาท นักดนตรี เป็นวิทยากร เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการทั้งด้านอุตุนิยมวิทยาวิทยาผิวพื้นและแผ่นดินไหวให้มีมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของสาธารณะภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก
15 มีนาคม 2562