กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายสำเริง มั่นคง ผู้อำนวยการกองสื่อสาร เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมงานในวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 16 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการจัดซ้อเครื่องมือแพทย์ เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย” โดยโครงการดังกล่าวเป็นพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ณ อาคารสโมสร ชั้น 2 บมจ. กสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ
14 สิงหาคม 2562