กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมต้อนรับคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate students) จากมหาวิทยาลัย Ewha Womans University ประเทศเกาหลีใต้ สัมภาษณ์กรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อขอข้อมูลด้านพยากรณ์อากาศซึ่งการสัมภาษณ์นี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของกลุ่ม SEEKER: S -'Youth Finding A Path Across the World ' ของมหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นศึกษาเรียนรู้ภัยพิบัติต่างๆ สภาพอากาศ เช่น พายุหมุนเขตร้อน, ฝนหนัก, ฟ้าผ่า, และน้ำท่วม โดยมีคณะผู้แทนจากกองพยากรณ์อากาศ และกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยาร่วมให้การต้อนรับข่าว : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
14 สิงหาคม 2562