กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมาย นายวินัย ทองผาสุกผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2562 ASEAN Day on Disaster Management and International Day for Disaster Rick Reduction 2019 ADDM & IDDR เพื่อสร้างความความตระหนักแก่ประชาชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ การเสวนาทางวิชาการ และกิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ภาพ/ข่าว : กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
10 ตุลาคม 2562