กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา  กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
28 กุมภาพันธ์ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการ CSR จิตอาสากรมอุตุนิยมวิทยารวมใจ ปันน้ำใจให้ชุมชนท้องถิ่นที่ทุรกันดาร
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไต้ฝุ่น สมัยที่ 53 (ผ่านระบบ video conference)
25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกหล่มสักร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดวัดสามัคคี
25 กุมภาพันธ์ 2564 สอต.ลำปางร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
25 กุมภาพันธ์ 2564 ศล.ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี
25 กุมภาพันธ์ 2564 สอต.สตูล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564
24 กุมภาพันธ์ 2564 สอต.นครศรีธรรมราชให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
24 กุมภาพันธ์ 2564 ศน.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
24 กุมภาพันธ์ 2564 ศล.ร่วมโครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย มิสเตอร์เตือนภัย จังหวัดอุบลราชธานี
24 กุมภาพันธ์ 2564 สอต.นราธิวาสประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
23 กุมภาพันธ์ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีรับมอบปีกฝนหลวงพิเศษ พระราชทาน ประจำปี 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ.ศน. ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ วีทีวี เคเบิลทีวี
23 กุมภาพันธ์ 2564 ศล.ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 1/2564
22 กุมภาพันธ์ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
19 กุมภาพันธ์ 2564 สอต.พิจิตรร่วมในพิธีทำบุญอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
19 กุมภาพันธ์ 2564 สอต.กำแพงเพชรร่วมประชุม คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร
19 กุมภาพันธ์ 2564 สอต.ลำปางร่วมประชุมเพื่อทำแผนประเมินความเสี่ยงโครงการงานก่อสร้างขยายทางวิ่ง ท่าอากาศยานลำปาง
19 กุมภาพันธ์ 2564 รองอธิบดีฯ ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมบันทึกเทปศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเด็นสภาพอากาศกับการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
18 กุมภาพันธ์ 2564 สอต.พิจิตรร่วมพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ลายผ้ามัดหมี่
17 กุมภาพันธ์ 2564 สอต.พิจิตรร่วมในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564
16 กุมภาพันธ์ 2564 ศน.ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหา ฝุ่นควัน ประจำปีงบประมาณ 2564
15 กุมภาพันธ์ 2564 สอต.พิจิตรร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร และฟังธรรม เนื่องในวันตรุษจีน
15 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าอากาศยานภูเก็ต ศึกษาดูงาน ศต.
15 กุมภาพันธ์ 2564 ศต.ร่วมประชุมกับหน่วยงานรับผิดชอบเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
15 กุมภาพันธ์ 2564 ศน.ร่วมประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 3/2564
15 กุมภาพันธ์ 2564 ศบ.เฝ้าระวังเเละป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
15 กุมภาพันธ์ 2564 ศบ.ลงพื้นเก็บข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรที่เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน
11 กุมภาพันธ์ 2564 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมบันทึกเทปศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเด็นสภาพอากาศกับการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
10 กุมภาพันธ์ 2564 สอต.ลำปางร่วมประชุมศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (war room) ระดับจังหวัด
10 กุมภาพันธ์ 2564 ศต.ร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัด ในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
10 กุมภาพันธ์ 2564 สอต.จันทบุรีร่วมประชุมบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำของจังหวัดจันทบุรี
08 กุมภาพันธ์ 2564 ศบ.เข้าร่วมโครงการ “ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมใจให้โลหิต”
08 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ.ศบ.ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวช่อง36 PPTV ประเด็น พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
05 กุมภาพันธ์ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ผ่านระบบ video conference
05 กุมภาพันธ์ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564 ศล.ร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
04 กุมภาพันธ์ 2564 สอต.สตูลร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564
03 กุมภาพันธ์ 2564 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมบันทึกเทปศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเด็นสภาพอากาศกับการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
02 กุมภาพันธ์ 2564 สอต.พิจิตรร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพิจิตร
02 กุมภาพันธ์ 2564 ศน.ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่
29 มกราคม 2564 ศบ.ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT KHONKAEN)
29 มกราคม 2564 สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564
29 มกราคม 2564 สอต.พิจิตรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน
26 มกราคม 2564 ศนร่วมบริจาคโลหิต กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติครั้งที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
26 มกราคม 2564 ศบ.ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำ ปี 2564
26 มกราคม 2564 ศบ.ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับสมาชิกใหม่เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม
26 มกราคม 2564 สอต.จันทบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ จังหวัดจันทบุรี
25 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
25 มกราคม 2564 อต.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิชาการ
24 มกราคม 2564 ศบ.ร่วมโครงการ ลดปริมาณเชื้อเพลิง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 มกราคม 2564 สอต.ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference เรื่องการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ
22 มกราคม 2564 ศน.ร่วมการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ และกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า”
22 มกราคม 2564 สอต.ลำปางร่วมประชุมบูรณาการแก้ไขไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ
22 มกราคม 2564 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมบันทึกเทปศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเด็นสภาพอากาศกับการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
21 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) (นัดพิเศษ)
21 มกราคม 2564 สอต.จันทบุรีเข้าร่วมประชุมบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำของจังหวัดจันทบุรี
20 มกราคม 2564 สอต.ราชบุรีร่วมออกอากาศสด รายการ "สี่แยกข่าว กรมประชาสัมพันธ์"
20 มกราคม 2564 สอต.ร้อยเอ็ดร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยั้บยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดร้อยเอ็ด
20 มกราคม 2564 ศน.บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ โรงเรียนวัดดอนจั่น
19 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมการประชุม 2nd Canada CREWS Southeast Asia Project Steering Committee (ออนไลน์)
19 มกราคม 2564 สอต.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2564
19 มกราคม 2564 สอต.พิจิตรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564
18 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Training Workshop on Impact Based Forecast and Warning Service (IBFWS)
18 มกราคม 2564 สอต.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
18 มกราคม 2564 สอต.พิจิตรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง มหาราช ประจำปี 2564
18 มกราคม 2564 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเข้าศึกษาดูงาน สอต.กำแพงเพชร
15 มกราคม 2564 สอต.พิจิตรร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานประกวดส้มโอพันธุ์ท่าข่อย
15 มกราคม 2564 สอต.พิจิตรร่วมลงนามถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
15 มกราคม 2564 ศบ.จัดกิจกรรม ทำความสะอาดและ ทาสีรั้ว
14 มกราคม 2564 สอต.สตูลลงพื้นที่เพื่อบำรุงรักษา ตรวจเช็คสถานีฝนอัตโนมัติ
14 มกราคม 2564 สอต.พิจิตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดหวาน และพริกซอส
14 มกราคม 2564 สอต.ราชบุรีให้สัมภาษณ์กับสื่อทีวีท้องถิ่น เคเบิล RCTV
13 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ”
11 มกราคม 2564 ศล.เข้ามอบของขวัญ ของรางวัล สนับสนุน “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564”
10 มกราคม 2564 สอต.อุดรธานีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
07 มกราคม 2564 ศบ.เข้าพบพูดคุยเกี่ยวกับบุคลากรเกษตรเรื่องผลิตผลทางการเกษตร
07 มกราคม 2564 สอต.พิจิตรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดพิจิตร
07 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันจัดตั้ง บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
06 มกราคม 2564 สอต.พิจิตรเข้าร่วมพิธีรับมอบธงสันติภาพ 5 ศาสนา
05 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ(กนภ.) ครั้งที่ 1/2564
05 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมบันทึกเทปกับศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเด็นสภาพอากาศกับการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
05 มกราคม 2564 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกหล่มสักเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม 2564
04 มกราคม 2564 ศล.เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาหมอดินในเขตพื้นที่ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30 ธันวาคม 2563 สอต.พิจิตรเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร
30 ธันวาคม 2563 ศต.ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการติดต่อ ประสานงานกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้าน
30 ธันวาคม 2563 สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ ร่วมงานพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563
30 ธันวาคม 2563 สอต.พิจิตรเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
29 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.) ครั้งที่ 4/2563
28 ธันวาคม 2563 สอต.จันทบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ จังหวัดจันทบุรี
28 ธันวาคม 2563 ศล.เข้าร่วมประชุมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี
28 ธันวาคม 2563 ศน.ร่วมแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์สนามบิน ประจำปี 2563
25 ธันวาคม 2563 ศบ.เข้าพบปะพูดคุยกับกลุ่มสมาชิกเครือข่ายตำบลบ้านเม็ง
25 ธันวาคม 2563 สอต.ราชบุรีร่วมออกอากาศสดรายการ “คุยข่าวรอบวัน”
25 ธันวาคม 2563 ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 2 ปี โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
24 ธันวาคม 2563 สอต.ชัยภูมิตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
24 ธันวาคม 2563 สอต.เข้าร่วมในกิจกรรม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"
24 ธันวาคม 2563 ศล.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนธาตุน้อย
24 ธันวาคม 2563 สอต.จันทบุรีร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดจันทบุรี ปี 2564
23 ธันวาคม 2563 สอต.อุดรธานีเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะวาด้วยปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
23 ธันวาคม 2563 สอต.สตูลร่วมเป็นวิทยากรวิชาอุตุนิยมวิทยากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย