กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา  กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
24 ตุลาคม 2564 สอต.พิจิตรร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
24 ตุลาคม 2564 ศต.ร่วมจัดกิจกรรมใส่ปุ๋ยและพรวนดิน ต้นไม้ภายในบริเวณศูนย์ฯ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564
24 ตุลาคม 2564 ศล.ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี
24 ตุลาคม 2564 ศน.ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่
24 ตุลาคม 2564 สอต.พิจิตรร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564
22 ตุลาคม 2564 ศบ.ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น
22 ตุลาคม 2564 ศอ.ร่วมประชุมการเตรียมการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจาก อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564
18 ตุลาคม 2564 ศล.ร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
18 ตุลาคม 2564 สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(สะเดา) ร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อำเภอสะเดา ประจำปี 2564
14 ตุลาคม 2564 ศน.ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่
14 ตุลาคม 2564 สอต.มหาสารคามร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามน้ำ และการประชุมป้องกันแก้ไขปัญหาอุกภัย
14 ตุลาคม 2564 สอต.พิจิตรร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
14 ตุลาคม 2564 สอต.มหาสารคามร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามมวลน้ำ จังหวัดมหาสารคาม
14 ตุลาคม 2564 กอท.ท่าวังผา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
14 ตุลาคม 2564 ศน.จัดพิธีวางพวงมาลา และพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
14 ตุลาคม 2564 ศน.จัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
08 ตุลาคม 2564 สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุริ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี
08 ตุลาคม 2564 สอต.นราธิวาสร่วมประชุมและบรรยายสรุปคาดหมายลักษณะอากาศจังหวัดนราธิวาสฤดูฝนปี 2564
08 ตุลาคม 2564 สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีเข้าร่วมรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี”
06 ตุลาคม 2564 ศบ.ร่วมโครงการ “ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมใจให้โลหิต”
06 ตุลาคม 2564 ศน.ร่วมประชุมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
30 กันยายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564
30 กันยายน 2564 สอต.ลำปางร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2564
28 กันยายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา จัดโครงการแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุ และการเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำดีเด่น กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี 2564
28 กันยายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
23 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ลงพื้นที่รายงานข้อมูลฝนเพื่อบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อ.บ้านคา หลังฝนตกอย่างต่อเนื่อง
17 กันยายน 2564 ศล.ร่วมงานเปิดป้ายอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง
16 กันยายน 2564 สอต.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตาม และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2564
16 กันยายน 2564 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกหล่มสักร่วมเป็นเกียรติในการเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
15 กันยายน 2564 ศบ.ร่วมการประชุมการติดตามและเตรียมการป้องกนอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม
15 กันยายน 2564 สอต.สตูลร่วมประชุมออนไลน์การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย)
15 กันยายน 2564 "ประชุมเพื่อติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VCS)"
15 กันยายน 2564 ศน.ร่วมประชุมกองบัญชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
15 กันยายน 2564 สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีร่วมประชุมติดตาม และเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม กับกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VCS)
15 กันยายน 2564 สอต.นครศรีธรรมราชร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม
15 กันยายน 2564 สอต.จันทบุรีร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช)
13 กันยายน 2564 ศล.ร่วมประชุมเตรียมการรับสถานการณ์ฝนหนักจากอิทธิพลพายุร้อนโซนร้อน"โกนเซิน"
13 กันยายน 2564 สอต.ร้อยเอ็ดเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการนำร่องการติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
13 กันยายน 2564 สอต.พิจิตรร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิจิตร (ก.ช.ภ.จ.พจ.)
13 กันยายน 2564 สอต.ราชบุรีร่วมออกรายการวิทยุ รายการ “คุยข่าวรอบวัน”
13 กันยายน 2564 ศน.ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่
12 กันยายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าติดตามสถานการณ์พายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” บริเวณชายฝั่งของเมืองกวางงาย ประเทศเวียดนาม
11 กันยายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์พายุ "โกนเซิน" (CONSON)
09 กันยายน 2564 สอต.สตูลร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2564
09 กันยายน 2564 สอต.ร้อยเอ็ดเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ"การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำ และการวัดปริมาณน้ำฝน"
09 กันยายน 2564 สอต.หนองคายร่วมประชุมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด
08 กันยายน 2564 สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 2/2564
07 กันยายน 2564 สอต.น่านร่วมกิจกรรม"พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ"
06 กันยายน 2564 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Thai PBS คาดการณ์ฝน 2564
04 กันยายน 2564 สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564
04 กันยายน 2564 ศบ.ร่วมโครงการ “ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมใจให้โลหิต” โดยการบริจาคเกล็ดเลือด
03 กันยายน 2564 สอต.นครศรีธรรมราชเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร "มิสเตอร์
03 กันยายน 2564 สอต.นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร "มิสเตอร์เตือนภัย" ประจำปีงบประมาณ 2564
01 กันยายน 2564 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกหล่มสักร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหล่มสักประจำเดือน กันยายน 2564 ผ่านระบบ Application Zoom
01 กันยายน 2564 สอต.ร้อยเอ็ดเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ"การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำ และการวัดปริมาณน้ำฝน"
01 กันยายน 2564 สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
31 สิงหาคม 2564 สอต.นครศรีธรรมราชเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร
30 สิงหาคม 2564 สอต.สตูลร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 8/2564
27 สิงหาคม 2564 สอต.สตูลร่วมประชุมคณะทำงานการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล กรณีอุทกภัย
25 สิงหาคม 2564 ผส.สอต.แม่ฮ่องสอน ประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 10
25 สิงหาคม 2564 สอต.กำแพงเพชรร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 กรณีอุทกภัย
25 สิงหาคม 2564 กอท.ทุ่งช้าง ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
24 สิงหาคม 2564 ศล.ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน(After Action Review :AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2564
20 สิงหาคม 2564 สอต.นครศรีธรรมราชร่วมประชุมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับตำบลแบบบูรณาการ
18 สิงหาคม 2564 ผส.สอต.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17 สิงหาคม 2564 ศน.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่
13 สิงหาคม 2564 รมว.ดศ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางนา จุดที่ 2
11 สิงหาคม 2564 ศล.ร่วมประชุมคณะทำงาน(กำหนดสถานการณ์สมมุติ) โครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีอุทกภัย
11 สิงหาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
11 สิงหาคม 2564 สอต.นราธิวาสร่วมมอบสิ่งของจำเป็นให้โรงพยาบาลพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
10 สิงหาคม 2564 สอต.จันทบุรีร่วมประชุมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี
10 สิงหาคม 2564 สอต.หนองคายร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
09 สิงหาคม 2564 ศล.ร่วมประชุมคณะทำงาน (กำหนดสถานการณ์สมมุติ) โครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีอุทกภัย (ต่อเนื่อง)
09 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ศึกษาดูงาน ศบ. ผ่านระบบ video conference
08 สิงหาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา จับมือ เขตบางนา สนับสนุนพื้นที่จัดตั้ง “ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ จุดที่ 2 เขตบางนา” รองรับได้ 120 เตียง
06 สิงหาคม 2564 ศล.ร่วมประชุมคณะทำงาน (กำหนดสถานการณ์สมมุติ) โครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีอุทกภัย
04 สิงหาคม 2564 สอต.จันทบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย
04 สิงหาคม 2564 สอต.แม่ฮ่องสอนร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
04 สิงหาคม 2564 สอต.ร้อยเอ็ดร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
29 กรกฎาคม 2564 สอต.ลำปางร่วมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดลำปาง
29 กรกฎาคม 2564 สอต.พิจิตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ตะพานหินรวมใจ”
29 กรกฎาคม 2564 สอต.พิจิตรร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว
29 กรกฎาคม 2564 สอต.สตูลร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล
27 กรกฎาคม 2564 สอต.พิจิตรร่วมพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
23 กรกฎาคม 2564 สอต.จันทบุรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง
23 กรกฎาคม 2564 สอต.พิจิตรร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.2564
23 กรกฎาคม 2564 สอต.สตูลร่วมงาน วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2564
20 กรกฎาคม 2564 ศน.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(CoPs) เรื่อง การตรวจอากาศชั้นบนด้วยวิธี Radiosonde
20 กรกฎาคม 2564 ศล.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
19 กรกฎาคม 2564 ศน.ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
19 กรกฎาคม 2564 สอต.พิจิตรร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี"
16 กรกฎาคม 2564 สอต.พิจิตรร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
15 กรกฎาคม 2564 สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีร่วมออกรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี”
15 กรกฎาคม 2564 สอต.ลำปางร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
15 กรกฎาคม 2564 ศน.ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา 904 ประจำจุดฉีดวัคซีน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
13 กรกฎาคม 2564 ศล.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
12 กรกฎาคม 2564 สอต.ร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดร้อยเอ็ด
09 กรกฎาคม 2564 สอต.พิจิตรร่วมลงพื้นที่เป็นเกียรติ ในการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"
09 กรกฎาคม 2564 ศน.จัดโครงการถ่ายทอดความรู้อุตุนิยมวิทยาเกษตร
05 กรกฎาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “อุตุนิยมวิทยาชั้นสูง รุ่นที่ 21”