กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา  กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
25 กันยายน 2563 สอต.ราชบุรีเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์พายุโซนร้อน "โนอึล"
24 กันยายน 2563 สอต.อุดรธานีเข้าประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีครั้งที่4/2563
24 กันยายน 2563 ศบ.ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งที่ 4/2563
24 กันยายน 2563 ศบ.ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งที่ 4/2563
22 กันยายน 2563 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา
22 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครบรอบ 18 ปี
22 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาผนึกกำลังกรมเจ้าท่า ร่วมลงนาม MOU ยกระดับการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชาวเรือ
21 กันยายน 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ Thailand 5G Ecosystems Innovation Center (5G EIC)
21 กันยายน 2563 ออต. ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ DXC Live”
18 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าติดตามสถานการณ์ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล”
18 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้ศูนย์ภูมิอากาศแห่งเอเปค ประจำปี 2563 (2020 APCC Working Group) ทาง Video Conference
17 กันยายน 2563 รอป.เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานประกอบการออกใบรับรองการเดินอากาศ
17 กันยายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมออกอากาศสดรายการเรื่องดังหลังข่าว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
16 กันยายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล” ในทะเลจีนใต้ตอนกลาง
15 กันยายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาส่วนภูมิภาค
12 กันยายน 2563 ศน.เข้าร่วมโครงการกิจกรรม ”ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน ครั้งที่ 6/2563
11 กันยายน 2563 ศล.จัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ. 2563
11 กันยายน 2563 สอต.สตูลบรรยายให้ความรู้วิชาอุตุนิยมวิทยากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11 กันยายน 2563 สอต.นราธิวาส ประชุมคณะจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2563)
11 กันยายน 2563 สอต.นครศรีธรรมราชร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
11 กันยายน 2563 ศน.ออกตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร
10 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
10 กันยายน 2563 สอต.สตูลบรรยายให้ความรู้วิชาอุตุนิยมวิทยากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10 กันยายน 2563 สอต.ลำปางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
08 กันยายน 2563 ศล.ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน
08 กันยายน 2563 สอต.สกลนครเข้าร่วมประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการด้านโครงการกำกับติดตามและประเมินผล
08 กันยายน 2563 รอว.เป็นประธานการประชุมร่วมโครงการความร่วมมือด้าน Maritime emergency support and data sharing project ผ่านทางไกลระบบ Tele-conference
08 กันยายน 2563 สอต.พิจิตรร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563
08 กันยายน 2563 ผอ.สอต.ราชบุรีเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นด้านอุตุนิยมวิทยา เทคนิคการอ่านแผนที่อากาศ และช่องทางติดตามสภาวะอากาศ”
08 กันยายน 2563 สอต.สตูลเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้วิชาอุตุนิยมวิทยากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
08 กันยายน 2563 สอต.พิจิตรร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงในงาน “มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE” จังหวัดพิจิตร
03 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2563
03 กันยายน 2563 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2563
03 กันยายน 2563 สอต.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมและชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563
03 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน ศล.
03 กันยายน 2563 ศล.เข้าร่วมการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
03 กันยายน 2563 สอต.สกลนครเข้าร่วมประชุมหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สกลนคร
02 กันยายน 2563 รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ให้สัมภาษณ์รายการ Thailand Today
31 สิงหาคม 2563 ออต.เข้าตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน และส่วนอากาศการบินน่าน
30 สิงหาคม 2563 สอต.อุดรธานีร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ปี 2563
30 สิงหาคม 2563 สอต.ราชบุรีเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2563
28 สิงหาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง การส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
27 สิงหาคม 2563 สอต.สตูลเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้วิชาอุตุนิยมวิทยากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
27 สิงหาคม 2563 สอต.สตูลเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้วิชาอุตุนิยมวิทยา
25 สิงหาคม 2563 ศล. ร่วมกิจกรรมบูรณาการเครือข่ายที่จังหวัดยโสธร
25 สิงหาคม 2563 ศน.ตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
24 สิงหาคม 2563 ศบ.เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”จังหวัดขอนแก่น
24 สิงหาคม 2563 ศน.จัดโครงการการสื่อสารความเสี่ยงจากภัยแผ่นดินไหว สู่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
24 สิงหาคม 2563 สอต.พิจิตรเข้าร่วมกิจกรรม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"
20 สิงหาคม 2563 สอต.กาฬสินธุ์ร่วมออกรายการ “กาฬสินธุ์เมืองหน้าอยู่”
18 สิงหาคม 2563 ศล.ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
18 สิงหาคม 2563 ศล.เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 สิงหาคม 2563 สอต.นราธิวาส รับมอบเกียรติบัตร ผู้ให้การสนับสนุนการจัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" จังหวัดนราธิวาส
14 สิงหาคม 2563 ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ครบรอบ 17 ปี
14 สิงหาคม 2563 สอต.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
14 สิงหาคม 2563 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
13 สิงหาคม 2563 สอต.พิจิตรร่วมกิจกรรมจิตอาสา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 "รักเอยรักลูก”
13 สิงหาคม 2563 สอต.พิจิตรร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 สิงหาคม 2563 สอต.นราธิวาสร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
13 สิงหาคม 2563 ศน.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
13 สิงหาคม 2563 ศบ.เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 สิงหาคม 2563 ศล. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563
13 สิงหาคม 2563 สอต.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
13 สิงหาคม 2563 สอต.พะเยาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาหล่มสักร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 สิงหาคม 2563 สอต.สกลนครร่วมกิจกรรมจิตอาสา-มอบของผู้สูงอายุ-ปลูกต้นไม้
13 สิงหาคม 2563 สอต.สกลนครร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 สิงหาคม 2563 ศล.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 สิงหาคม 2563 ศน.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 สิงหาคม 2563 ศต.ร่วมพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
13 สิงหาคม 2563 สอต.สกลนครร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
13 สิงหาคม 2563 ศน.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร
13 สิงหาคม 2563 ศล.จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 สิงหาคม 2563 สอต.สกลนครจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม 2563
13 สิงหาคม 2563 ผอ.ศล. ตรวจราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
13 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาหล่มสักร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”
13 สิงหาคม 2563 ศบ.ให้การต้อนรับคณะติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563
13 สิงหาคม 2563 สอต.สกลนครร่วมประชุมแผนปฏิบัติกรณีฉุกเฉินของเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
12 สิงหาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายแจกันดอกไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11 สิงหาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี
07 สิงหาคม 2563 ศบ.ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมนิยมวิทยาในการติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563
07 สิงหาคม 2563 ศล.โครงการประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS) ของส่วนอากาศการบิน(สกบ.)
07 สิงหาคม 2563 สอต.เชียงใหม่ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
07 สิงหาคม 2563 สอต.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมโครงการ"ครัวพระราชทาน อุปนายิการผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" จังหวัดนราธิวาส
05 สิงหาคม 2563 ศล.ร่วมบรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่28
05 สิงหาคม 2563 ศล.ร่วมประชุมแผนการดำเนินงานคณะทำงานฝึกการแจ้งเตือนภัย และการอพยพประชาชน
05 สิงหาคม 2563 สอต.จันทบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
04 สิงหาคม 2563 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2563
04 สิงหาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2563
03 สิงหาคม 2563 สอต.เข้าร่วมในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
03 สิงหาคม 2563 ศล.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝึกการแจ้งเตือนภัย การอพยพประชาชนและการตรวจสอบความเสียหายหลังน้ำลด จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2563
03 สิงหาคม 2563 ศต.ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2563
03 สิงหาคม 2563 สอต.สกลนครเป็นวิทยากรบรรยาย บทบาทหน้าที่ของอุตุนิยมวิทยาในการแจ้งเตือนภัย
03 สิงหาคม 2563 สอต.สกลนครร่วมฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(ส่วนหน้า) ประจำปี 2563
31 กรกฎาคม 2563 ศล.ออกติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิกเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน
31 กรกฎาคม 2563 สอต.พิจิตรร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร
31 กรกฎาคม 2563 ศล. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาฯ จังหวัดนครราชสีมา
30 กรกฎาคม 2563 สอต.พิจิตรเข้ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน”
30 กรกฎาคม 2563 สอต.ร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
30 กรกฎาคม 2563 สอต.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กับจังหวัดนราธิวาส เนื่องในวันเฉลิมพรชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว