กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา  กิจกรรมผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา
28 กุมภาพันธ์ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการ CSRจิตอาสากรมอุตุนิยมวิทยารวมใจ ปันน้ำใจให้ชุมชนท้องถิ่นที่ทุรกันดาร
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไต้ฝุ่น สมัยที่ 53 (ผ่านระบบ video conference)
22 กุมภาพันธ์ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
19 กุมภาพันธ์ 2564 รองอธิบดีฯ ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมบันทึกเทปศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเด็นสภาพอากาศกับการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
17 กุมภาพันธ์ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา
11 กุมภาพันธ์ 2564 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมบันทึกเทปศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเด็นสภาพอากาศกับการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
05 กุมภาพันธ์ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ผ่านระบบ video conference
03 กุมภาพันธ์ 2564 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมบันทึกเทปศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเด็นสภาพอากาศกับการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
25 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
25 มกราคม 2564 อต.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิชาการ
22 มกราคม 2564 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมบันทึกเทปศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเด็นสภาพอากาศกับการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
21 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) (นัดพิเศษ)
19 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมการประชุม 2nd Canada CREWS Southeast Asia Project Steering Committee (ออนไลน์)
18 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Training Workshop on Impact Based Forecast and Warning Service (IBFWS) สำหรับประเทศไทย
13 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ”
07 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันจัดตั้ง บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
05 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ(กนภ.) ครั้งที่ 1/2564
05 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมบันทึกเทปกับศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเด็นสภาพอากาศกับการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
01 มกราคม 2564 ผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564
29 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.) ครั้งที่ 4/2563
22 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมการประชุม ASEAN-SCMG
22 ธันวาคม 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จไปทรงเปิดงานโครงการหลวง 2563
16 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
15 ธันวาคม 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแถลงให้ข้อมูลสถานการณ์และแนวทางจัดการฝุ่น PM2.5
15 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าเยี่ยมชมศูนย์ “Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (EIC)”
05 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563
03 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”
03 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมร่วมพิธีมอบรางวัล Digital Government Awards 2020 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2563)
02 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการระหว่างคณะทำงานต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการไต้ฝุ่น ครั้งที่ 15
02 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning”
30 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมคณะกรรมการพายุหมุนเขตร้อน (PTC) ประจำปี สมัยที่ 47 ผ่านระบบ video conference
27 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 87 ปี
26 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงานสัมมนา Gov Cloud 2020 The Future of Digital Government
25 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการจัดทำหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
16 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักวิชาการฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ” ครั้งที่ 1
15 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงาน เดิน วิ่งการกุศล Digital Run2020
14 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563
12 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง”
06 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแถลงข่าว kick off บริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64
05 พฤศจิกายน 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
04 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
02 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
02 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา “สร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 3” จ.พังงา
29 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์ พายุ“โมลาเบ”
28 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่โครงการวิจัยความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
28 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
28 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2563
27 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ พายุ “โมลาเบ”
27 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครบรอบ 3 ปี
23 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายบริหาร บันทึกเทปติดตามสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น “โซเดล” (พายุระดับ 5) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
21 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท
21 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
20 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 59 ปี
13 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563
10 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
08 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) เวลา 16.00 น.
08 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) เวลา 10.30 น.
07 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน)
07 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ พายุระดับ 2 ดีเปรสชัน
07 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท
07 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 130 ปี
06 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร บันทึกเทปแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับพายุดีเปรสชัน ในทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทย ฝนตกหนัก ถึงหนักมากและคลื่นลมแรง 7-9 ต.ค. 63
06 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
04 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร บันทึกเทปแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ สภาวะอากาศและคาดหมายสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อน
01 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ TPChannel ช่อง 10
30 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ปี 2563
30 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
25 กันยายน 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
22 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครบรอบ 18 ปี
22 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาผนึกกำลังกรมเจ้าท่า ร่วมลงนาม MOU ยกระดับการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชาวเรือ
21 กันยายน 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ Thailand 5G Ecosystems Innovation Center (5G EIC)
21 กันยายน 2563 ออต. ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ DXC Live”
19 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กปภ.ช)
19 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าติดตามสถานการณ์พายุ “โนอึล (Noul)”
19 กันยายน 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมประชุมรายงานการเคลื่อนตัว และผลกระทบจากพายุ ในบริเวณจังหวัดมุกดาหาร
18 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาแถลง พายุโซนร้อน “โนอึล” เคลื่อนเข้าสู่จังหวัดมุกดาหารแล้ว เตือนประชาชน 18-20 กันยายนนี้ ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
18 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าติดตามสถานการณ์ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล”
18 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้ศูนย์ภูมิอากาศแห่งเอเปค ประจำปี 2563 (2020 APCC Working Group) ทาง Video Conference
17 กันยายน 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดศูนย์ประสานงานส่วนหน้าติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อน “โนอึล”(NOUL)
17 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
17 กันยายน 2563 รอป.เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานประกอบการออกใบรับรองการเดินอากาศ
17 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าติดตามสถานการณ์พายุ “โนอึล (Noul)”
17 กันยายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมออกอากาศสดรายการเรื่องดังหลังข่าว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
16 กันยายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล” ในทะเลจีนใต้ตอนกลาง
16 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงานสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
15 กันยายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาส่วนภูมิภาค
14 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากรมอุตุนิยมวิทยามุ่งสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน”
14 กันยายน 2563 ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงานวัน “บุรฉัตร”
12 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากรมอุตุนิยมวิทยามุ่งสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน”
10 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
09 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดประชุมตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานประกอบการออกใบรับรองบริการการเดินอากาศ
09 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และซอฟแวร์กรมอุตุนิยมวิทยา 2563
08 กันยายน 2563 รอว.เป็นประธานการประชุมร่วมโครงการความร่วมมือด้าน Maritime emergency support and data sharing project ผ่านทางไกลระบบ Tele-conference
08 กันยายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาส่วนภูมิภาค
02 กันยายน 2563 รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ให้สัมภาษณ์รายการ Thailand Today
31 สิงหาคม 2563 ออต.เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา, กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกทุ่งช้าง และกลุ่มงานอากาศเกษตรน่าน
31 สิงหาคม 2563 ออต.เข้าตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน และส่วนอากาศการบินน่าน
28 สิงหาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง การส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
28 สิงหาคม 2563 ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงาน “GO DIGITAL WITH ETDA”
18 สิงหาคม 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์