กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา  กิจกรรมผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา
25 กันยายน 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
22 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครบรอบ 18 ปี
22 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาผนึกกำลังกรมเจ้าท่า ร่วมลงนาม MOU ยกระดับการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชาวเรือ
21 กันยายน 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ Thailand 5G Ecosystems Innovation Center (5G EIC)
21 กันยายน 2563 ออต. ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ DXC Live”
19 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กปภ.ช)
19 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าติดตามสถานการณ์พายุ “โนอึล (Noul)”
19 กันยายน 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมประชุมรายงานการเคลื่อนตัว และผลกระทบจากพายุ ในบริเวณจังหวัดมุกดาหาร
18 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาแถลง พายุโซนร้อน “โนอึล” เคลื่อนเข้าสู่จังหวัดมุกดาหารแล้ว เตือนประชาชน 18-20 กันยายนนี้ ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
18 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าติดตามสถานการณ์ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล”
18 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้ศูนย์ภูมิอากาศแห่งเอเปค ประจำปี 2563 (2020 APCC Working Group) ทาง Video Conference
17 กันยายน 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดศูนย์ประสานงานส่วนหน้าติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อน “โนอึล”(NOUL)
17 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
17 กันยายน 2563 รอป.เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานประกอบการออกใบรับรองการเดินอากาศ
17 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าติดตามสถานการณ์พายุ “โนอึล (Noul)”
17 กันยายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมออกอากาศสดรายการเรื่องดังหลังข่าว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
16 กันยายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล” ในทะเลจีนใต้ตอนกลาง
16 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงานสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
15 กันยายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาส่วนภูมิภาค
14 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากรมอุตุนิยมวิทยามุ่งสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน”
14 กันยายน 2563 ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงานวัน “บุรฉัตร”
12 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากรมอุตุนิยมวิทยามุ่งสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน”
10 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
09 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดประชุมตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานประกอบการออกใบรับรองบริการการเดินอากาศ
09 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และซอฟแวร์กรมอุตุนิยมวิทยา 2563
08 กันยายน 2563 รอว.เป็นประธานการประชุมร่วมโครงการความร่วมมือด้าน Maritime emergency support and data sharing project ผ่านทางไกลระบบ Tele-conference
08 กันยายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาส่วนภูมิภาค
02 กันยายน 2563 รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ให้สัมภาษณ์รายการ Thailand Today
31 สิงหาคม 2563 ออต.เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา, กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกทุ่งช้าง และกลุ่มงานอากาศเกษตรน่าน
31 สิงหาคม 2563 ออต.เข้าตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน และส่วนอากาศการบินน่าน
28 สิงหาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง การส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
28 สิงหาคม 2563 ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงาน “GO DIGITAL WITH ETDA”
18 สิงหาคม 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
14 สิงหาคม 2563 ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ครบรอบ 17 ปี
12 สิงหาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายแจกันดอกไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11 สิงหาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี
11 สิงหาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
10 สิงหาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
10 สิงหาคม 2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา
05 สิงหาคม 2563 ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 161 ปี
04 สิงหาคม 2563 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2563
04 สิงหาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2563
03 สิงหาคม 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ช่อง 9 MCOT HD สถานการณ์ล่าสุดพายุ “ซินลากู”
03 สิงหาคม 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ช่อง 3 ประเด็นดีเปรสชัน “ซินลากู”
31 กรกฎาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดอบรมการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
29 กรกฎาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Strengthening Inter-Agency Collaborative Climate Services for Resilient Agriculture Systems in Thailand
28 กรกฎาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
24 กรกฎาคม 2563 รองอธิบดีฝ่ายบริหารร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
24 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
24 กรกฎาคม 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
24 กรกฎาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
20 กรกฎาคม 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ Thailand Plus
17 กรกฎาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้สดเพื่ออุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
15 กรกฎาคม 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
14 กรกฎาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร ตรวจราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศล.
14 กรกฎาคม 2563 ศล. จัดโครงการประชุมสัมมนา “การพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน”
13 กรกฎาคม 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 HD
10 กรกฎาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดประชุมหารือแนวทางการส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ
23 มิถุนายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงานวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 78 ปี 23 มิถุนายน 2563
22 มิถุนายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
18 มิถุนายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาประสานความร่วมมือกับบริษัทวิทยุการบินฯ จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
16 มิถุนายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประธานกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ
12 มิถุนายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบันทึกเทปแจ้งเตือนพายุหมุนเขตร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
10 มิถุนายน 2563 ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไต้ฝุ่น สมัยที่ 52 (ผ่านระบบ video conference ครั้งที่ 2)
09 มิถุนายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประชุมร่วม บมจ. การบินกรุงเทพฯ (Bangkok Airways) หารือการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
04 มิถุนายน 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมการจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ
03 มิถุนายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563
02 มิถุนายน 2563 รองอธิบดีฯ ฝ่ายบริหาร ให้สัมภาษณ์พิเศษทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา
02 มิถุนายน 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้การต้อนรับผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
02 มิถุนายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
02 มิถุนายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม ตอกย้ำโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง
02 มิถุนายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563
01 มิถุนายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
22 พฤษภาคม 2563 รองอธิบดีฯ ฝ่ายบริหารร่วมสนทนาสดผ่าน Facebook Live ในรายการ “รู้อยู่กับน้ำ”
22 พฤษภาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
22 พฤษภาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแถลงข่าว “ปิดจ๊อบส่งน้ำฤดูแล้ง พร้อมเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี 63”
22 พฤษภาคม 2563 การหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสำหรับดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
21 พฤษภาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563”
19 พฤษภาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันอาภากร”
15 พฤษภาคม 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบันทึกเทป “ประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2563”
07 พฤษภาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงานแถลงข่าว “ดีอีเอสช่วยประชาชนสู้ภัย โควิด-19”
04 พฤษภาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล
01 พฤษภาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันฉัตรมงคล
01 พฤษภาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล
30 เมษายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ออกรายการสดบ่ายนี้มีคำตอบ สถานีโทรทัศน์ MCOT HD
27 เมษายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดประชุมติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
23 เมษายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบันทึกเทป การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับข่าวพยากรณ์อากาศในสื่อสังคมออนไลน์
22 เมษายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน
16 เมษายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบันทึกเทป การเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย และสภาพอากาศปัจจุบันจะมีผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด –19 หรือไม่
14 เมษายน 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
13 เมษายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมผ่าน video conference ในการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563
08 เมษายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน พายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2563
31 มีนาคม 2563 กรมอุตุฯจัดพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำกรมอุตุนิยมวิทยา
30 มีนาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
27 มีนาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาประชุม Video Conference เกี่ยวกับมาตรการ COVID - 19
24 มีนาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก ประจำปี 2563
23 มีนาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรม “อุตุฯ ร่วมใจ ต้านภัย Covid-19”
21 มีนาคม 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบันทึกเทปเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก ประจำปี 2563
20 มีนาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายบริหารให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว PPTV
18 มีนาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมการรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ work from home