กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา  กิจกรรมผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา
19 กรกฎาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
05 กรกฎาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “อุตุนิยมวิทยาชั้นสูง รุ่นที่ 21”
01 กรกฎาคม 2564 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD
11 มิถุนายน 2564 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ NBT
02 มิถุนายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2564
21 พฤษภาคม 2564 รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564
19 พฤษภาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
19 พฤษภาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันอาภากร”
14 พฤษภาคม 2564 ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 HD
07 พฤษภาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแถลงข่าว “ปิดจ๊อบส่งน้ำฤดูแล้ง เดินหน้ารับมือฤดูฝน ปี 2564” ผ่านระบบ Video Conference
16 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมเป็นกรรมการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.
07 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมหารือทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ กรมอุทกศาสตร์
05 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรมการรวมพลังอุตุนิยมวิทยาสู้โกง และต่อต้านการทุจริต
05 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมควบคุมมลพิษครบรอบ 30 ปี
05 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี
04 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา จัดพิธีรับพระราชทานปีกฝนหลวงพิเศษ พระราชทาน ประจำปี 2564
02 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
01 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เข้าสักการะองค์ท้าวมหาพรหม พร้อมมอบนโยบาย เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีวันแรก
29 มีนาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมฝึกอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบ BIMSTEC
27 มีนาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 124 ปี
25 มีนาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 1/2564
19 มีนาคม 2564 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบันทึกเทปให้สัมภาษณ์ “รายการเช้านี้ที่หมอชิต”
18 มีนาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสำหรับดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
12 มีนาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมอนามัย ครบรอบ 69 ปี
10 มีนาคม 2564 ผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมเป็นเกียรติการอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก
05 มีนาคม 2564 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
02 มีนาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคตะวันออก
01 มีนาคม 2564 ออต.ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
28 กุมภาพันธ์ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการ CSRจิตอาสากรมอุตุนิยมวิทยารวมใจ ปันน้ำใจให้ชุมชนท้องถิ่นที่ทุรกันดาร
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไต้ฝุ่น สมัยที่ 53 (ผ่านระบบ video conference)
22 กุมภาพันธ์ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
19 กุมภาพันธ์ 2564 รองอธิบดีฯ ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมบันทึกเทปศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเด็นสภาพอากาศกับการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
17 กุมภาพันธ์ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา
11 กุมภาพันธ์ 2564 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมบันทึกเทปศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเด็นสภาพอากาศกับการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
05 กุมภาพันธ์ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ผ่านระบบ video conference
03 กุมภาพันธ์ 2564 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมบันทึกเทปศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเด็นสภาพอากาศกับการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
25 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
25 มกราคม 2564 อต.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิชาการ
22 มกราคม 2564 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมบันทึกเทปศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเด็นสภาพอากาศกับการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
21 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) (นัดพิเศษ)
19 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมการประชุม 2nd Canada CREWS Southeast Asia Project Steering Committee (ออนไลน์)
18 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Training Workshop on Impact Based Forecast and Warning Service (IBFWS) สำหรับประเทศไทย
13 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ”
07 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันจัดตั้ง บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
05 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ(กนภ.) ครั้งที่ 1/2564
05 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมบันทึกเทปกับศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเด็นสภาพอากาศกับการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
01 มกราคม 2564 ผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564
29 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.) ครั้งที่ 4/2563
22 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมการประชุม ASEAN-SCMG
22 ธันวาคม 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จไปทรงเปิดงานโครงการหลวง 2563
16 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
15 ธันวาคม 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแถลงให้ข้อมูลสถานการณ์และแนวทางจัดการฝุ่น PM2.5
15 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าเยี่ยมชมศูนย์ “Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (EIC)”
05 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563
03 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”
03 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมร่วมพิธีมอบรางวัล Digital Government Awards 2020 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2563)
02 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการระหว่างคณะทำงานต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการไต้ฝุ่น ครั้งที่ 15
02 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning”
30 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมคณะกรรมการพายุหมุนเขตร้อน (PTC) ประจำปี สมัยที่ 47 ผ่านระบบ video conference
27 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 87 ปี
26 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงานสัมมนา Gov Cloud 2020 The Future of Digital Government
25 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการจัดทำหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
16 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักวิชาการฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ” ครั้งที่ 1
15 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงาน เดิน วิ่งการกุศล Digital Run2020
14 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563
12 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง”
06 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแถลงข่าว kick off บริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64
05 พฤศจิกายน 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
04 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
02 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
02 พฤศจิกายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา “สร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 3” จ.พังงา
29 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์ พายุ“โมลาเบ”
28 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่โครงการวิจัยความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
28 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
28 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2563
27 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ พายุ “โมลาเบ”
27 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครบรอบ 3 ปี
23 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายบริหาร บันทึกเทปติดตามสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น “โซเดล” (พายุระดับ 5) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
21 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท
21 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
20 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 59 ปี
13 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563
10 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
08 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) เวลา 16.00 น.
08 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) เวลา 10.30 น.
07 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน)
07 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ พายุระดับ 2 ดีเปรสชัน
07 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท
07 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 130 ปี
06 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร บันทึกเทปแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับพายุดีเปรสชัน ในทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทย ฝนตกหนัก ถึงหนักมากและคลื่นลมแรง 7-9 ต.ค. 63
06 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
04 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร บันทึกเทปแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ สภาวะอากาศและคาดหมายสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อน
01 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ TPChannel ช่อง 10
30 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ปี 2563
30 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
25 กันยายน 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
22 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครบรอบ 18 ปี
22 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาผนึกกำลังกรมเจ้าท่า ร่วมลงนาม MOU ยกระดับการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชาวเรือ
21 กันยายน 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ Thailand 5G Ecosystems Innovation Center (5G EIC)
21 กันยายน 2563 ออต. ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ DXC Live”