กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยาตั้งสถานีตรวจอากาศแห่งที่ 5
     เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ดร.สงกรานต์ อักษร รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งสถานีตรวจอากาศแห่งที่ 5 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินโครงการจัดตั้งสถานีตรวจอากาศอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศทั้ง 6 แห่ง ฝึกอบรมด้านอุตุนิยมวิทยา สำรวจพื้นที่เพื่อการศึกษาวิจัย โดยมีผู้บริหารนายประสพชัย เพ่งผล สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ นางกมลินี สุขศรีวงศ์ ผู้อำนวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. และนายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมดำเนินงานในครั้งนี้ด้วยระหว่างวันที่ 10 - 21 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
24 ม.ค. 60

กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การ APSCO เข้าศึกษาดูงาน

           เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การ APSCO พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานการพยากรณ์อากาศ  ณ สำนักพยากรณ์อากาศ ชั้น11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีนายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็นผู้บรรยายและพาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการพยากรณ์อากาศ หลังจากนั้นรับฟังบรรยายและเยี่ยมชมการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยมีนายปฏิญา พรโสภิณ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นผู้บรรยาย ณ อาคารเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น
ภาพ ภาณุวัฒน์ โต๊ะกลม (นักศึกษาฝึกงาน)

ข่าว อุมาพร บู้จิรดุล/ภาณุวัฒน์ โต๊ะกลม (นักศึกษาฝึกงาน)

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
24 ม.ค. 60

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับศูนย์เยาวชนบางนาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560          เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับศูนย์เยาวชนบางนาจัดงานวันเด็ก ปี 2560 โดยมี พลเรือโท จรินทร์ บุญเหมาะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ประพฤติดีแต่ขาดคุณทรัพย์ จำนวน 4,000 บาท ณ ศูนย์เยาวชนบางนา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ ภายในงานมีแจกของรางวัล และจับสลากของขวัญ พร้อมด้วยอาหาร และเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน บรรยากาศภายในงานจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มของน้อง ๆ ที่เข้ามาร่วมงาน

สำหรับคำขวัญวันเด็กในปี2560 นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติว่า “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”


ภาพ: เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก

ข่าว: กาญจนา คำจีน (นักศึกษาฝึกงานราชภัฏสวนสุนันทา)

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
24 ม.ค. 60

ชมรมอุตุนิยมวิทยาร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 นายบัญชา จันทร์สุกรี หัวหน้าคณะทำงาน ชมรมอุตุนิยมวิทยาร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย ได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบสตมวาร (100 วัน) โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ทร. โดยมีทั้งลูกจ้าง พนักงาน ครอบครัวข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่ใกล้เคียงเข้าร่วมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วยภาพ : ไชยทัศน์ วงศ์ชิตมนัส

ข่าว : กาญจนา คำจีน (นักศึกษาฝึกงานมหาลัยราชภัฎสวนสุนันทา)

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
23 ม.ค. 60

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Now 26

          เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่อง Now 26 ณ สำนักพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง “ การคาดการณ์ฤดูหนาวในไทยและปัญหาน้ำท่วมในภาคใต้ ” สำหรับประเทศไทยตอนบน จะมีอากาศเย็นลงและอุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศา และกลางเดือนกุมภาพันธ์จะเริ่มหมดฤดูหนาว ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุทกภัยมาจากการที่ภาคใต้มีทางระบายน้ำเพียงทางเดียว เมื่อฝนตกน้ำป่าจะไหลลงมารวมกับน้ำทะเลทางด้านชายฝั่งและยังถูกต้านจากคลื่นมรสุม ทำให้ภาคใต้พบเจอปัญหาน้ำท่วมอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสาร พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด

ภาพ: ฐิติณัฐฐา สุดใจ (นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

ข่าว: เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก / พิมพ์พิลา ธงชัย (นักศึกษาฝึกงาน)

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
23 ม.ค. 60

ทีมงาน New Business จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล กรมอุตุนิยมวิทยา

          เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ทีมงาน New Business จาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล ณ อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา โอกาสนี้ได้รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาทะเล และแลกเปลี่ยนเรื่องการเก็บและทำนายข้อมูล โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล ดร.วัฒนา กันบัว เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ซึ่งทางทีมงาน New Business มีความสนใจในการศึกษาการใช้ทรัพยากรทางทะเล ในเรื่องคลื่น กระแสและระดับน้ำขึ้นลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจพลังงาน ทำให้การดูงานครั้งนี้ ทางทีมงานได้ความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปพัฒนาและปรับใช้กับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น


 
ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ

ข่าว : อุมาพร บู้จิรดุลหมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
23 ม.ค. 60

กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรมถวายอาลัยครบรอบสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

         เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานกล่าวนำถวายอาลัยครบรอบสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน กรมอุตุนิยมวิทยา แปรอักษรเลข ๙ (เลขเก้าไทย) โดยมีนางณัฐกมล การะเกตุ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา


 
ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
23 ม.ค. 60

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และครอบครัวข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณ ลานพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   หลังจากนั้น อธิบดีให้เกียรติเป็นประธานบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเช้า พร้อมจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมและทอดผ้าบังสุกุล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ/ไชยทัศน์ วงศ์ชิตมนัส/ภาณุวัฒน์ โต๊ะกลม(นักศึกษาฝึกงาน)

ข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก/ฐิติณัฐฐา สุดใจ(นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
20 ม.ค. 60

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูแก่นักอุตุนิยมวิทยาชั้นสูงรุ่น 18
           เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูแก่นักอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง รุ่น 18 ณ ห้องเรียนชั้น 1 สถาบันอุตุนิยมวิทยา ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมประเพณีวัฒธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ให้โอกาสที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู และเป็นการอนุรักษ์ประเภณีอันดีงานของไทยสืบไป

ภาพ : นายกมล พรมสาขา ณ สกลนคร

ข่าว : อุมาพร บู้จิรดุล/กาญจนา คำจีน (นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) 


หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
17 ม.ค. 60

กรมอุตุนิยมวิทยาส่งผู้แทนร่วมถวายราชสักการะและถวายพานพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

          เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้ กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้แทนโดย นางสาวปริยาภรณ์ ด่อนสิงหะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางทองพรรณ นิลเกตุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางธันยนันท์ ฐานมงคลวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ไปร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง โดยการจัดพานพุ่มดอกไม้สด ในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) จังหวัดกรุงเทพมหานคร


ภาพ  : นายเอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก


ข่าว นายเอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก / นางสาวกาญจนา คำจีน (นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา)

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
17 ม.ค. 60