กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และครอบครัวข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณ ลานพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   หลังจากนั้น อธิบดีให้เกียรติเป็นประธานบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเช้า พร้อมจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมและทอดผ้าบังสุกุล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ/ไชยทัศน์ วงศ์ชิตมนัส/ภาณุวัฒน์ โต๊ะกลม(นักศึกษาฝึกงาน)

ข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก/ฐิติณัฐฐา สุดใจ(นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
20 ม.ค. 60

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูแก่นักอุตุนิยมวิทยาชั้นสูงรุ่น 18
           เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูแก่นักอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง รุ่น 18 ณ ห้องเรียนชั้น 1 สถาบันอุตุนิยมวิทยา ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมประเพณีวัฒธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ให้โอกาสที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู และเป็นการอนุรักษ์ประเภณีอันดีงานของไทยสืบไป

ภาพ : นายกมล พรมสาขา ณ สกลนคร

ข่าว : อุมาพร บู้จิรดุล/กาญจนา คำจีน (นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) 


หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
17 ม.ค. 60

กรมอุตุนิยมวิทยาส่งผู้แทนร่วมถวายราชสักการะและถวายพานพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

          เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้ กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้แทนโดย นางสาวปริยาภรณ์ ด่อนสิงหะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางทองพรรณ นิลเกตุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางธันยนันท์ ฐานมงคลวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ไปร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง โดยการจัดพานพุ่มดอกไม้สด ในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) จังหวัดกรุงเทพมหานคร


ภาพ  : นายเอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก


ข่าว นายเอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก / นางสาวกาญจนา คำจีน (นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา)

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
17 ม.ค. 60

ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ ประจำปี 2560
          เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสมชาย นุชประมูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ กรมอุทกศาสตร์ บางนา กรุงเทพมหานครข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : ไชยทัศน์ วงศ์ชิตมนัส

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยา
16 ม.ค. 60

กรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์รายการเก็บตกเย็น ช่องNation TV

                  เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 โดย นายชัยชาญ สิทธิวรนันท์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศ สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์กับรายการเก็บตกเย็น ทางช่องNation TV เกี่ยวกับภาพรวมวิกฤติภาคใต้กับฝนที่จะเกิดขึ้น ในช่วงวันที่16-17 ม.ค. ซึ่งจะมีคลื่นกระแสลมตะวันออก ทำให้มีฝนค่อนข้างหนักแต่ไม่รุนแรงเท่าครั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา หลังจากคลื่นกระแสลมตะวันออกพัดผ่านไปแล้วจะทำให้กลับมาสู่สภาวะปกติหรือตามฤดูกาล ส่วนวันที่ 18-22 ม.ค. ตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จะมีฝนตกหนักบ้างเป็นบางพื้นที่ หลังจากนี้ฝนจะค่อยๆคลี่คลายลง เตือนเรือเล็กที่อยู่นอกชายฝั่ง ควรระวังเพราะจะมีคลื่นลมสูง ขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะภาพ : นายไชยทัศน์ วงศ์ชิตมนัส

ข่าว : นายเอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก, น.ส.ฐิติณัฐฐา สุดใจ (น.ศ. ฝึกงาน)

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
16 ม.ค. 60

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบันทึกรายโทรทัศน์ของสถานีรัฐสภาเรื่องสภาพอากาศประเทศไทย
          เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบันทึกรายการโทรทัศน์รายการประเด็นเป็นข่าว The Topic ของสถานีโทรทัศน์รัฐสภา TPTV ช่อง 10 ถึงเรื่องสภาพอากาศประเทศไทย ณ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยจะออกอากาศทางช่อง TPTV วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 20.15 น.

           และในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.00 น. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบันทึกรายการโทรทัศน์รายการ Zoom In ของสถานีโทรทัศน์ TPTV ช่อง 10 ถึงเรื่องสภาพอากาศของประเทศไทยและการรับมือภัยพิบัติ ณ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยออกอากาศทางช่อง TPTV ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 20.30 น. (หลังรายการ คืนความสุข)ข่าว/ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
11 ม.ค. 60

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ True 4 U ถึงสภาพอากาศในประเทศไทย

                เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสงกรานต์ อักษร รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์ แก่ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ True 4U ณ อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา ชั้น 11 กรมอุตุนิยมวิทยา ถึงสภาพอากาศของประเทศไทยบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปฝนมีแนวโน้มลดลง สำหรับภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และปริมาณฝนที่ตกสะสม และขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด


ภาพ : ไชยทัศน์ วงศ์ชิตมนัส

ข่าว : อุมาพร บู้จิรดุล

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
11 ม.ค. 60

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา
              เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า จำนวน 10 คนและอาจารย์จำนวน 1 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ในโอกาสนี้ได้รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการการตรวจอากาศผิวพื้น ณ สนามอุตุนิยมวิทยา บางนา โดยมีวิทยากรจากสำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุธา นันทบุรุษ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ต่อจากนั้นได้เข้าฟังบรรยายความรู้ด้านการเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยคุณ กรรณิการ์ พูลเจริญศิลป์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ สำนักตรวจและเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ถัดจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดย นาย โสภณ ชัยลา นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นผู้บรรยายความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว และ ได้เข้ารับฟังบรรยายความรู้ด้านการพยากรณ์อากาศ ณ ห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์ ชั้น13 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดย นางสาว ประภาศรี อุดใจ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางคณะได้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่มมากขึ้น

ข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก

ภาพ : ภาณุวัฒน์ โต๊ะกลม(นักศึกษาฝึกงาน)

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
11 ม.ค. 60

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “เป็นเรื่องเป็นข่าว” สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล PPTV HD ช่อง 36

          เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 19.30-20.00 น. นายสงกรานต์ อักษร รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์สด ในรายการ “เป็นเรื่องเป็นข่าว” ของสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล PPTV HD ช่อง 36 ถึงสภาพอากาศของประเทศไทยที่มีผลกระทบทำให้เกิดฝนตก ที่มีปัจจัยสำคัญคือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลอันดามันนอกชายฝั่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันอยู่ใกล้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะเช่นนี้ทำให้กลุ่มเมฆที่มาพร้อมหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ทำให้เกิดฝนบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี

ติดตามรายละเอียดได้ที


https://www.pptvthailand.com/programs/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/67304
ภาพ : ดร.สงกรานต์ อักษร

ข่าว : อุมาพร บู้จิรดุล

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
10 ม.ค. 60

ผู้บริหาร ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

               เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 21.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยานำโดยนายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพ/ข่าว : อุมาพร บู้จิรดุล

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
10 ม.ค. 60