รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกรมอุตุนิยมวิทยา
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554