จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ประกาศผล
1จัดซื้อร่มชูชีพ เชือกผูกบอลลูน (ร่มชูชีพ จำนวน 2,000 ร่ม และเชือกผูกบอลลูน จำนวน 200 กิโลกรัม) 27 ก.ค. 60
 
   
2ราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน 25 ก.ค. 60
 
   
3ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เก็บบันทึกและจัดการข้อมูล ระบบ AWS โดยวิธีตกลงราคา 24 ก.ค. 60
 
   
4ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าเสนอราคาโครงการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้ง 6 สถานี 21 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
 
   
5การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2558 กรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 26 รายการ ครั้งที่ 1/2560 21 ก.ค. 60
 
   
6ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ โโยวิธีพิเศษ 20 ก.ค. 60
 
   
7ราคากลางจ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ท่าอากาศยานกระบี่ 19 ก.ค. 60
 
   
8ราคากลางซ่อมพื้นห้องอาหาร อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง อต. ชั้น 1 21 ก.ค. 60
 
   
9ราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน 1 รายการ 11 ก.ค. 60
 
   
10ราคากลางจัดซื้อวัสดุทำปากถังวัดฝนและฐานบ่อน้ำนิ่ง 11 ก.ค. 60
 
   
11ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ แบบ Vaisara RT20 1680MHz. ที่ สอต.กรุงเทพ (บางนา) โดยวิธีพิเศษ 05 ก.ค. 60
 
   
12ราคากลางจ้างเหมาทำหลังคาสำหรับจอดรถยนต์หน้าอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา 05 ก.ค. 60
 
   
13ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีตกลงราคา 05 ก.ค. 60
 
   
14ราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27 มิ.ย. 60
 
   
15ราคากลางซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ (อุปกรณ์เฉพาะ) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีพิเศษ 26 มิ.ย. 60
 
   
16ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีพิเศษ 23 มิ.ย. 60
 
   
17ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
 
   21 ก.ค. 60
 
18ราคากลางจัดซื้อเซนเซอร์วัดความกดอากาศ สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 14 มิ.ย. 60
 
   
19ราคากลาง จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิถีตกลงราคา 06 มิ.ย. 60
 
   
20ราคากลางการจัดซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 30 พ.ค. 60
 
   
21สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดดและปากกากราฟหมึกในตัว 29 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
 
01 มิ.ย. 60
 
  15 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
 
22ราคากลางเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการจัดทำพิธีทางศาสนา บวงสรวง สักการะ และเต๊นท์พร้อมอุปกรณ์ภาคสนาม 29 พ.ค. 60
 
   
23ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ทำน้ำหมึกพร้อมขวดบรรจุน้ำหมึก 29 พ.ค. 60
 
   
24ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดฟ้าแลบ(Lighting Detection system) และระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า EFM (Electric Field Mill) โดยวิธีพิเศษ 22 พ.ค. 60
 
   
25ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร 19 พ.ค. 60
 
   
26ประกวดราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
 
   15 มิ.ย. 60
 
27ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
 
   08 มิ.ย. 60
 
28การจ้างเหมาจัดทำวารสารอุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 27 เม.ย. 60
 
   
29ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 15kVA ใช้งานกับเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาทฯ 26 เม.ย. 60
 
   
30ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน 12 เม.ย. 60
 
   
31ราคากลางจัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS จำนวน 2 รายการ 12 เม.ย. 60
 
   
32ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา 30 มี.ค. 60
 
   
33ราคากลาง ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ โดยวิธีตกลงราคา 29 มี.ค. 60
 
   
34สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการวินซ์ไฟฟ้า ๒๒๐VAC พร้อมเครื่องปั่นไฟ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาฯลฯ (ครั้งที่ ๒) 22 มี.ค. 60
 
  26 เม.ย. 60
 
 
35ราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 21 มี.ค. 60
 
   
36ราคากลางการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้และชุดรับแขก โดยวิธีตกลงราคา 15 มี.ค. 60
 
   
37ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มี.ค. 60
10 มี.ค. 60
10 มี.ค. 60
 
   31 มี.ค. 60
 
38ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟ 416/240 V อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีกรณีพิเศษ 08 มี.ค. 60
 
   
39ราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน 03 มี.ค. 60
 
   
40ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างหอประชุมใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา 28 ก.พ. 60
 
   
41ประกาศสอบราคาซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอาคารโรงเก็บ ติดตั้งใช้งานสำหรับอาคาร สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม.กรุงเทพมหานคร 27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
 
   15 มี.ค. 60
23 มี.ค. 60
 
42ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจักรกล สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 22 ก.พ. 60
 
   
43ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และอุปกรณ์ห้องส่งกระจายเสียงเพื่อทดแทนของเดิมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดชุมพร ฯลฯ 22 ก.พ. 60
22 ก.พ. 60
22 ก.พ. 60
 
   22 มี.ค. 60
 
44ราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องดับเพลิง โดยวิธีตกลงราคา 08 ก.พ. 60
 
   
45ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานไม้ 08 ก.พ. 60
 
   
46ประกาศสอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS/LLWAS จำนวน 6 รายการ 26 ม.ค. 60
 
   08 ก.พ. 60
03 มี.ค. 60
 
47ราคากลาง จัดซื้อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีตกลงราคา 25 ม.ค. 60
 
   
48ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมห้องจัดเก็บเอกสาร หลักฐานข้อมูลการตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 23 ม.ค. 60
 
   
49ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีตกลงราคา 18 ม.ค. 60
 
   
50การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 17 ม.ค. 60
 
   
51ราคากลางจัดซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ 17 ม.ค. 60
 
   
52ราคากลางจัดซื้อกระดาษพิมพ์กราฟ พร้อมอุปกรณ์การพิมพ์ 13 ม.ค. 60
 
   
53ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์(WAF) และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีตกลงราคา 05 ม.ค. 60
 
   
54ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ฯลฯ 28 ธ.ค. 59
28 ธ.ค. 59
28 ธ.ค. 59
 
   23 ก.พ. 60
 
55ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี จำนวน 1 หลัง 27 ธ.ค. 59
27 ธ.ค. 59
27 ธ.ค. 59
27 ธ.ค. 59
 
   
56ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO)และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(WMO)ที่กรมอุตุนิยมวิทยาฯ (e-bidding) 23 ธ.ค. 59
 
   29 มี.ค. 60
 
57ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6)หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 หลัง(ครั้งที่2) e-bidding 23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
 
   25 ม.ค. 60
 
58ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี จำนวน 1 หลัง 23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
 
   
59ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการวินซ์ไฟฟ้า ๒๒๐VAC พร้อมเครื่องปั่นไฟ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนาฯลฯ 22 ธ.ค. 59
 
  13 ม.ค. 60
 
 
60ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาส่วนมาตรฐานเครื่องมือ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 22 ธ.ค. 59
 
   
61ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ฯลฯ 21 ธ.ค. 59
21 ธ.ค. 59
 
30 ม.ค. 60
 
19 มิ.ย. 60
 
 
62ราคากลาง จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (imet-2-BI) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ 21 ธ.ค. 59
 
   
63ราคากลาง จัดซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 21 ธ.ค. 59
 
   
64ราคากลางจัดซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS 20 ธ.ค. 59
 
   
65ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน สำนักพยากรณ์อากาศ โดยวิธีตกลงราคา 16 ธ.ค. 59
 
   
66จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องกลุ่มประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร โดยวิธีตกลงราคา 15 ธ.ค. 59
 
   
67ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ฯ และเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตฯลฯ 14 ธ.ค. 59
14 ธ.ค. 59
 
16 ธ.ค. 59
 
  01 มี.ค. 60
 
68สอบราคาซื้อรายการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 13 ธ.ค. 59
 
   28 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
 
69ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
 
  19 ธ.ค. 59
 
 
70ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายใน ขนาด 4x200 เมตร ที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ(บางปลา) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีตกลงราคา 06 ธ.ค. 59
 
   
71ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๕-๖ เดิม) หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สภานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๑ หลัง 01 ธ.ค. 59
 
   16 ธ.ค. 59
 
72ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6)หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็มที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 หลัง (e-Bidding) 28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
 
  22 ธ.ค. 59
 
 
73ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ฯ โดยวิธีตกลงราคา 25 พ.ย. 59
 
   
74ราคากลางจ้างเหมาแก้ไขระบบไฟรั้วบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีตกลงราคา 25 พ.ย. 59
 
   
75ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
 
   29 มี.ค. 60
 
76ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานหมวดรถยนต์ โดยวิธีตกลงราคา 23 พ.ย. 59
 
   
77ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง ฝ้า เพดาน อุปกรณ์ห้องประชุม และห้องปฏิบัติงาน ของกลุ่มบริหารงานพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา 23 พ.ย. 59
 
   
78ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 21 พ.ย. 59
 
   
79ราคากลาง ซื้อเก้าอี้ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 โดยวิธีตกลงราคา 18 พ.ย. 59
 
   
80ราคากลาง ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 17 พ.ย. 59
 
   
81ราคากลาง จ้างทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชน โดยวิธีตกลงราคา 15 พ.ย. 59
 
   
82ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศการบิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ย. 59
 
   10 มี.ค. 60
 
83ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมกระจกและผนังอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 15 พ.ย. 59
 
   
84ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน)ต.หัวหิน อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิธี e-bidding 14 พ.ย. 59
 
   10 มี.ค. 60
 
85ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารของส่วนเครื่องมือทั่วไป โดยวิธีตกลงราคา 15 พ.ย. 59
 
   
86ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีพิเศษ 09 พ.ย. 59
 
   
87ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้เชี่ยวชาญ ชั้น 7 โดยวิธีตกลงราคา 04 พ.ย. 59
 
   
88ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงภายใน หอประชุมใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา 04 พ.ย. 59
 
   
89ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการนำร่องการติดตั้งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีตกลงราคา 02 พ.ย. 59
 
   
90ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ โดยวิธีตกลงราคา 28 ต.ค. 59
 
   
91สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล 19 ต.ค. 59
 
   01 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
 
92ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ-เวียงจันทร์ 18 ต.ค. 59
 
   
93 สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอกชนิด NAS ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๑๒ TB 17 ต.ค. 59
17 ต.ค. 59
 
  03 พ.ย. 59
 
 
94ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร 29 ก.ย. 59
 
   
95ราคากลางเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ 2,3 โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ 110 สถานี และโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน 820 สถานี 979 จุด โดยวิธีพิเศษ 29 ก.ย. 59
 
   
96ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า (Leased Line Internet) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา 29 ก.ย. 59
 
   
97ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา 29 ก.ย. 59
 
   
98ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โดยวิธีตกลงราคา 29 ก.ย. 59
 
   
99ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีพิเศษ 28 ก.ย. 59
 
   
100ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำกรมอุตุนิยมวิทยาบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา 27 ก.ย. 59
 
   
101สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 26 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
 
   11 ต.ค. 59
19 ต.ค. 59
 
102สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 26 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
 
   11 ต.ค. 59
01 พ.ย. 59
 
103ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา 29 ก.ย. 59
 
   
104ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา 26 ก.ย. 59
 
   
105ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร โดยวิธีพิเศษ 26 ก.ย. 59
 
   
106ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 26 ก.ย. 59
 
   
107ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีพิเศษ 23 ก.ย. 59
 
   
108ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา 23 ก.ย. 59
 
   
109ราคากลางจัดซื้อระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลส์ใช้หลอดไฟ LED บริเวณสวนสุขภาพกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 23 ก.ย. 59
 
   
110ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมไฟชุดส่องสว่างโคมไฟแนวรั้วด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 22 ก.ย. 59
 
   
111ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 20 ก.ย. 59
 
   
112ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ โดยวิธีพิเศษ 20 ก.ย. 59
 
   
113ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 19 ก.ย. 59
 
   
114ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 19 ก.ย. 59
 
   
115ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 19 ก.ย. 59
 
   
116สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 15 ก.ย. 59
 
   27 ก.ย. 59
28 ก.ย. 59
 
117ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 19 ก.ย. 59
 
   
118สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 13 ก.ย. 59
13 ก.ย. 59
 
   27 ก.ย. 59
29 ก.ย. 59
 
119ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา 10 ก.ย. 59
 
   
120ราคากลางจัดซื้อเบตเตอรี่สำหรับ UPS จำนวน 2 ลูก โดยวิธีตกลงราคา 10 ก.ย. 59
 
   
121ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 07 ก.ย. 59
 
   
122ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นรวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่ง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีพิเศษ 07 ก.ย. 59
 
   
123ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา 07 ก.ย. 59
 
   
124ราคากลางจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา บริเวณสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา 06 ก.ย. 59
 
   
125ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา 02 ก.ย. 59
 
   
126เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนท สำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีพิเศษ 02 ก.ย. 59
 
   
127ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ก.ย. 59
 
   22 ก.ย. 59
 
128สอบราคาจ้างถมดินสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๖๙๙๓ ลูกบาศก์เมตร 31 ส.ค. 59
 
   20 ก.ย. 59
 
129ราคากลางเช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ 31 ส.ค. 59
 
   
130ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศที่ สอต.ระยอง และ สอต.ชัยนาท โดยวิธีตกลงราคา 30 ส.ค. 59
 
   
131ราคากลางซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๑ โดยวิธีตกลงราคา 30 ส.ค. 59
 
   
132ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMET-1790 ที่ สอต.จันทบุรี โดยวิธีพิเศษ 29 ส.ค. 59
 
   
133ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบทำความเย็นด้วยน้ำ โดยวิธีตกลงราคา 19 ส.ค. 59
 
   
134ราคากลางจ้างซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 18 ส.ค. 59
 
   
135สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ จำนวน ๒๒ รายการ 16 ส.ค. 59
 
   13 ก.ย. 59
 
136จัดซื้อวัสดุการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 10 ส.ค. 59
 
   
137จัดซื้อถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์ พร้อมขั้วและสายโโยวิธีตกลงราคา 10 ส.ค. 59
 
   
138จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบจำลองการคาดการอุณหภูมิรายวันสำหรับประเทศไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม โดยวิธีตกลงราคา 03 ส.ค. 59
 
   
139จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับใช้ในการตรวจวัดฝนอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมใช้งานของระบบที่แสดงผลข้อมูลฝนอัตโนมัติ โดยวิธีตกลงราคา 01 ส.ค. 59
 
   
140ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ค. 59
 
   24 ส.ค. 59
 
141ราคากลางจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ 26 ก.ค. 59
 
   
142ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25 ก.ค. 59
 
   
143ราคากลางจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๕๐๐ KVA อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีกรณีพิเศษ 22 ก.ค. 59
 
   
144จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีพิเศษ 15 ก.ค. 59
 
   
145จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของ สอต.กระบี 11 ก.ค. 59
 
   
146ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๒๓ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 07 ก.ค. 59
 
   
147ราคากลางซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณอะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 05 ก.ค. 59
 
   
148ราคากลางจ้างซ่อมระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องควบคุมระบบรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 22 มิ.ย. 59
 
   
149ราคากลางจ้างเหมาดำเนินการจัดพิธีทางศาสนาและถวายสักการะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มิถุนายน 2559 20 มิ.ย. 59
 
   
150ราคากลางการจัดซื้ออะไหล่หลอดแก้วบาโรมิเตอร์แบบปรอท จำนวน 1 รายการ 15 มิ.ย. 59
 
   
151ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานไม้ 13 มิ.ย. 59
 
   
152ราคากลางการจัดซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ (อุปกรณ์เฉพาะ) จำนวน 3 รายการ 08 มิ.ย. 59
 
   
153ราคากลาง จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ 07 มิ.ย. 59
 
   
154ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 07 มิ.ย. 59
 
   
155ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีพิเศษ 07 มิ.ย. 59
 
   
156ราคากลาง จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz(imet-2-Bl) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ 07 มิ.ย. 59
 
   
157ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มิ.ย. 59
02 มิ.ย. 59
 
09 มิ.ย. 59
 
  22 มิ.ย. 59
 
158จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2558 24 พ.ค. 59
 
   
159ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา 24 พ.ค. 59
 
   
160จ้างเหมาซ่อมแซมตู้แผงเมนสวิทซ์ไฟฟ้าอาคารโรงพิมพ์และออกแบบ 19 พ.ค. 59
 
   
161ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 19 พ.ค. 59
 
   
162ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งวิทยุ ระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และอุปกรณ์ห้องส่งกระจายเสียงเพื่อทดแทนของเดิมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 11 พ.ค. 59
11 พ.ค. 59
 
   10 มิ.ย. 59
 
163เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง(ระยะที่๑)(e-bidding) 22 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
 
  08 ก.ค. 59
 
 
164ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 59
 
  13 พ.ค. 59
 
 
165ราคากลางจัดซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS 19 เม.ย. 59
 
   
166ราคากลางจ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ EFM Sensor ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยวิธีพิเศษ 08 เม.ย. 59
 
   
167ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) โดยวิธีตกลงราคา 28 มี.ค. 59
 
   
168ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีพิเศษ 25 มี.ค. 59
 
   
169แก้ไขราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน 25 มี.ค. 59
 
   
170จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดของสถานีฝนอัตโนมัติโดยวิธีพิเศษ 23 มี.ค. 59
 
   
171ราคากลางอะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 23 มี.ค. 59
 
   
172จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๓ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59
 
  08 เม.ย. 59
 
 
173ราคากลางซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบ LLWAS AWOS และ UPPER AIR โดยวิธีตกลงราคา 18 มี.ค. 59
 
   
174ราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน 17 มี.ค. 59
 
   
175ราคากลางจ้างถมดินสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๖๙๙๓ ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงครามฯลฯ 03 มี.ค. 59
 
   
176สอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คัน 03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
 
   18 มี.ค. 59
 
177ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 100 ชุด 03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
 
   30 มี.ค. 59
 
178ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่) 01 มี.ค. 59
 
   
179ราคากลางการจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 29 ก.พ. 59
 
   
180ราคากลางจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คันและรถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีพิเศษ 17 ก.พ. 59
 
   
181ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดของสถานีฝนอัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
 
  18 มี.ค. 59
 
 
182ราคากลางจ้างเหมาจัดทำวารสารอุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 15 ก.พ. 59
 
   
183ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ “โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบวิทยุออนไลน์และสำหรับตัดต่อรายการเพื่อสนับสนุนการส่งกระจายเสียง” โดยวิธีตกลงราคา 08 ก.พ. 59
 
   
184ราคากลางจัดซื้อเซนเซอร์วัดความชื้นสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศ (AWS) โดยวิธีตกลงราคา 03 ก.พ. 59
 
   
185ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (41.11.44.00) จัดซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
 
   01 มี.ค. 59
 
186ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN โดยวิธีตกลงราคา 26 ม.ค. 59
 
   
187ราคากลางจัดซื้ออะไหล่ควบคุมมอเตอร์เครื่องอุโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติ 25 ม.ค. 59
 
   
188จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2557 21 ม.ค. 59
 
   
189ราคากลางซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 144 ก้อน ที่ใช้กับเครื่องเรดาร์ฯของสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ จ.สงขลา 20 ม.ค. 59
 
   
190ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการรถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ Doppler ชนิด Dual Polarization X-band Radar แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 08 ม.ค. 59
08 ม.ค. 59
08 ม.ค. 59
 
   10 มี.ค. 59
 
191ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ม.ค. 59
 
  09 ก.พ. 59
 
 
192สอบราคาเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 136 เลขหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
 
   05 ก.พ. 59
 
193สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
 
  03 ก.พ. 59
 
 
194จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 07 ม.ค. 59
 
   
195ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ (War Room) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
 
   04 มี.ค. 59
 
196ราคากลางการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 05 ม.ค. 59
 
   
197ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการกล้องธีโอโดไลท์ จำนวน 6 ชุดฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ม.ค. 59
 
   29 ม.ค. 59
 
198ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน โดยวิธีพิเศษ 04 ม.ค. 59
 
   
199จัดซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารข้อมูลเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS 04 ม.ค. 59
 
   
200ราคากลาง จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ้าฟ้าฉุกเฉินจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 04 ม.ค. 59
 
   
201จัดซื้ออะไหล่แก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน โดยวิธีตกลงราคา 30 ธ.ค. 58
 
   
202เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน 9 เดือน โดยวิธีพิเศษ 30 ธ.ค. 58
 
   
203ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมอะไหล่เครื่องเรดาร์ EDRP-9 Board ของเครื่องเรดาร์ สอต.ลำพูน จ.ลำพูน 29 ธ.ค. 58
 
   
204ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ 28 ธ.ค. 58
 
   
205จ้างเหมาพนักงานเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาแบบจำลองคาดการณ์อุณหภูมิรายวันสำหรับประเทศไทย โดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม (โดยวิธีตกลงราคา) 21 ธ.ค. 58
 
   
206การประมูลจัดหาผู้ดำเนินการกิจการร้านค้าสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา 18 ธ.ค. 58
 
   
207จัดซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้า 50 รายการ โดยวิธีึตกลงราคา 16 ธ.ค. 58
 
23 ธ.ค. 58
 
  
208สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall 15 ธ.ค. 58
 
   07 ม.ค. 59
 
209จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน แบบ Metox 403 MHz จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีตกลงราคา 15 ธ.ค. 58
 
   
210ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 4 เครื่อง ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ธ.ค. 58
 
   29 ม.ค. 59
 
211สอบราคาซื้อถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์ พร้อมขั้วและสาย 09 ธ.ค. 58
 
   05 ม.ค. 59
 
212สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน 1 งาน 08 ธ.ค. 58
 
   24 ธ.ค. 58
 
213ประกวดราคาจ้างถมดินสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๖๙๙๓ ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงครามฯ 08 ธ.ค. 58
 
  04 ม.ค. 59
 
 
214ซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน โดยวิธีตกลงราคา 26 พ.ย. 58
 
   
215ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 2 ชุด และขนาดบรรทุก 800 กิโลกรัม 2 ชุด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ย. 58
20 พ.ย. 58
 
   22 ธ.ค. 58
 
216จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2558 โดยวิธีตกลงราคา 20 พ.ย. 58
 
   
217สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตรายการวิทยุเพื่อสนับสนุนการส่งกระจายเสียง พร้อมติดตั้ง 19 พ.ย. 58
 
   23 ธ.ค. 58
 
218จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นห้องสำนักงานชั้น 1 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีตกลงราคา 18 พ.ย. 58
 
   
219ราคากลางจ้างทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชน โดยวิธีตกลงราคา 17 พ.ย. 58
 
   
220ราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 13 พ.ย. 58
 
   
221สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) 13 พ.ย. 58
 
   23 ธ.ค. 58
 
222สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 02 พ.ย. 58
02 พ.ย. 58
02 พ.ย. 58
 
   25 พ.ย. 58
 
223ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร เฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 02 พ.ย. 58
 
   
224ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โดยวิธีตกลงราคา 30 ต.ค. 58
 
   
225ราคากลางซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน 2,500 ท่อ 27 ต.ค. 58
 
   
226สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 26 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
 
  02 ธ.ค. 58
 
 
227ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ต.ค. 58
 
  23 พ.ย. 58
 
 
228ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โดยวิธีตกลงราคา 21 ต.ค. 58
 
   
229ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีตกลงราคา 21 ต.ค. 58
 
   
230ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา 21 ต.ค. 58
 
   
231ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ต.ค. 58
 
22 ต.ค. 58
 
11 พ.ย. 58
 
 
232ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐ )เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ กำลังส่ง ๑๐ กิโลวัตต์ แบบ Solid state ที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี 15 ต.ค. 58
 
   30 มี.ค. 59
 
233ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ต.ค. 58
 
   14 มี.ค. 59
 
234ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบคู่สายเช่า (Leased Line Internet) โดยวิธีตกลงราคา 14 ต.ค. 58
 
   
235สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จำนวน 19 หลัง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 
   
236สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 13 ต.ค. 58
 
  06 พ.ย. 58
 
 
237สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาในกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 คน 13 ต.ค. 58
13 ต.ค. 58
 
   13 พ.ย. 58
 
238ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบDopplerพร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์2เครื่องที่จังหวัดเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง และสุราษฎร์ธานี ต.หัวเตย อ.พุนพิน โดยวิธี e-bidding 07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
 
   10 ก.พ. 59
 
239ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๔ คน โดยวิธีตกลงราคา 02 ต.ค. 58
 
   
240จ้างพนักงานทำความสะอาดที่ทำการอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา 01 ต.ค. 58
 
   
241จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา 30 ก.ย. 58
 
   
242จ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา 30 ก.ย. 58
 
   
243ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทืรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 58
30 ก.ย. 58
 
  25 พ.ย. 58
25 พ.ย. 58
 
26 ต.ค. 58
 
244ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 30 ก.ย. 58
 
   
245ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร โดยวิธีพิเศษ 29 ก.ย. 58
 
   
246ราคากลางเครื่องเชื่อมสายไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ 29 ก.ย. 58
 
   
247ราคากลางการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมุลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 29 ก.ย. 58
 
   
248จ้างเหมาเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA 24 KV และตู้ MDB พร้อมติดตั้งภายนอกอาคาร 29 ก.ย. 58
 
   
249ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการนำร่องการติดตั้งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 29 ก.ย. 58
 
   
250จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาชำรุดบ้านพักข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 28 ก.ย. 58
 
   
251ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีตกลงราคา 28 ก.ย. 58
 
   
252จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 28 ก.ย. 58
 
   
253ราคากลางจัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตู้เก็บเครื่องเสียงและอุปกรณ์เพื่อป้องกันความเสียหายขณะเคลื่อนย้าย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา 28 ก.ย. 58
 
   
254เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีพิเศษ 25 ก.ย. 58
 
   
255ราคากลางการเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 25 ก.ย. 58
 
   
256ราคากลางการจ้างหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559) 23 ก.ย. 58
 
   
257ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีพิเศษ 22 ก.ย. 58
 
   
258ราคากลางเช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ 21 ก.ย. 58
 
   
259จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 16 ก.ย. 58
 
   
260ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 15 ก.ย. 58
 
   
261ราคากลางการเช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 14 ก.ย. 58
 
   
262จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีพิเศษ 11 ก.ย. 58
 
   
263จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น รวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่ง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 08 ก.ย. 58
 
   
264ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2558 04 ก.ย. 58
 
   
265ประกวดราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ้างเหมาบริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค. 58
 
   
266ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของ สอต.ระยอง 31 ส.ค. 58
 
   
267ประกวดราคาซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และอะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS,LLWAS และ UPPERAIR (e-bidding) 24 ส.ค. 58
 
  11 ก.ย. 58
 
 
268จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์เครื่องอูโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติโดยวิธีพิเศษ 24 ส.ค. 58
 
   
269ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ส.ค. 58
 
  09 พ.ย. 58
 
 
270ประกวดราคาจ้างการพิมพ์รูปเล่ม(82.12.18.00)จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2557ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์(e-bidding) 18 ส.ค. 58
 
19 ส.ค. 58
 
29 ก.ย. 58
 
 
271ซื้อกระดาษพิมพ์กราฟพร้อมอุปกรณ์การพิมพ์โดยวิธีพิเศษ 13 ส.ค. 58
 
   
272จ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ 11 ส.ค. 58
 
   
273ซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดดโดยวิธีพิเศษ 06 ส.ค. 58
 
   
274ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีพิเศษ 06 ส.ค. 58
 
   
275ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (๔๓.๒๐.๑๘.๐๐) จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 58
 
   10 ส.ค. 58
 
276ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall : WAF) และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 58
 
   10 ส.ค. 58
 
277เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS จำนวน 979 สถานี ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 - เดือนกันยายน 2558 ด้วยวิธีพิเศษ 23 ก.ค. 58
 
   
278ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อม (๒๓.๑๒.๑๕.๐๕) เครื่องเชื่อมสายไฟเบอร์ออฟติกพร้อมชุดอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ค. 58
 
  29 ก.ค. 58
 
 
279ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และการสนับสนุน (๘๑.๑๑.๒๒.๐๐) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ก.ค.58 - ก.ย.58) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15 ก.ค. 58
 
  04 ส.ค. 58
 
 
280ประกวดราคาซื้อไม้สัก (11.12.16.14) วัสดุงานไม้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ค. 58
14 ก.ค. 58
 
   27 ก.ค. 58
 
281ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐)อะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ (อุปกรณ์เฉพาะ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ค. 58
 
   29 ก.ค. 58
 
282ประกวดราคาซื้อก๊าซสารประกอบไฮโดรเจน (12.14.21.01)แก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน 2,500 ท่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ก.ค. 58
 
  06 ส.ค. 58
 
 
283ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (43.21.16.00)วัสดุและอุปกรณ์อะไหล่คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ก.ค. 58
 
  20 ส.ค. 58
 
 
284ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (41.11.44.00) วิทยุหยั่งอากาศแบบ 1680 MHz.(iMET-2BI) ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ก.ค. 58
 
   06 ส.ค. 58
 
285จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ 08 ก.ค. 58
 
   
286จ้างเหมาบำรุงพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ 07 ก.ค. 58
 
   
287จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบโดยวิธีพิเศษ 07 ก.ค. 58
07 ก.ค. 58
 
   
288จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์เครื่องอุโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติ โดยวิธีพิเศษ 30 มิ.ย. 58
 
   
289ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมโปรแกรมการใช้งานระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มิ.ย. 58
 
   16 ก.ค. 58
 
290ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์ (๒๖.๑๑.๑๗.๐๖) แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มิ.ย. 58
 
08 ก.ค. 58
 
  15 ก.ค. 58
 
291ประกวดราคาเช่าระบบการติดต่อสื่อสารภายใน(43.22.15.25)เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS จำนวน 979 จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มิ.ย. 58
 
  16 ก.ค. 58
 
 
292ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา(41.11.44.00)วัสดุและอะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว SPS-1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 25 มิ.ย. 58
 
   15 ก.ค. 58
 
293ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01)จ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)จำนวน 13 เครื่องโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22 มิ.ย. 58
 
  15 ก.ค. 58
 
 
294ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา(41.11.44.00)อะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติAWSโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ 22 มิ.ย. 58
 
  14 ก.ค. 58
 
 
295ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐ ) จัดซื้อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิ.ย. 58
 
   06 ก.ค. 58
 
296จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีพิเศษ 15 มิ.ย. 58
 
   
297ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 มิ.ย. 58
 
  25 มิ.ย. 58
 
 
298ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ใช้ในการพิมพ์(45.10.17.00) กระดาษพิมพ์กราฟพร้อมอุปกรณ์การพิมพ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มิ.ย. 58
 
  13 ก.ค. 58
 
 
299กระดาษสำหรับเขียนกราฟ (๑๔.๑๑.๑๕.๑๒) กระดาษกราฟวัดความยาวของแสงแดด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 58
 
  13 ก.ค. 58
 
 
300ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐ ) บอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน ขนาด ๓๐๐ แกรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ค. 58
 
   09 ก.ค. 58
 
301ราคากลางกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด 20 พ.ค. 58
 
   
302ราคากลางซื้อกระดาษพิมพ์กราฟพร้อมอุปกรณ์การพิมพ์ จำนวน 4 รายการ (e-bidding) 20 พ.ค. 58
 
   
303ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา(41.11.44.00)วิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz.(iMET-2BI)ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
 
15 พ.ค. 58
 
10 มิ.ย. 58
 
 
304เชิญชวนผู้สนใจเข้าเสนอราคาโครงการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้ง 6 สถานี 06 พ.ค. 58
06 พ.ค. 58
06 พ.ค. 58
 
   03 มิ.ย. 58
 
305ราคากลางโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศแบบ 1680 MHz.(iMET-2BI) ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เม.ย. 58
 
  14 พ.ค. 58
 
 
306ราคากลางโครงการกาการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุุตุนิยมวิทยา ทั้ง 6 สถานี 09 เม.ย. 58
 
   
307ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเก็บและบันทึกข้อมูลการสื่อสารข่าวอากาศ 03 เม.ย. 58
 
   
308สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ณ สำนักอุุตุนิยมวิทยาการบิน 02 เม.ย. 58
02 เม.ย. 58
02 เม.ย. 58
 
   29 เม.ย. 58
 
309สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและโปรแกรมระบบการทำงานของศูนย์โทรคมนาคมอุุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 1 รายการ 23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
 
   16 เม.ย. 58
 
310สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีกรมอุตุนิยมวิทยา 23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
 
  08 เม.ย. 58
 
 
311ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนทดแทนให้ที่สถานีฝนอัตโนมัติ 930 ลูก (930 สถานี) 10 มี.ค. 58
 
   
312ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น จำนวน 1 หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
 
  26 มิ.ย. 58
 
31 มี.ค. 58
 
313สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26 ก.พ. 58
 
   26 มี.ค. 58
 
314สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน 18 ก.พ. 58
 
   13 มี.ค. 58
 
315สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา 17 ก.พ. 58
17 ก.พ. 58
17 ก.พ. 58
 
  12 มี.ค. 58
 
 
316สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 06 ก.พ. 58
06 ก.พ. 58
 
   02 มี.ค. 58
 
317สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและโปรแกรมระบบการทำงานของศูนย์โทรคมนาคมอุตุุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใหต้ จำนวน 1 รายการ 05 ก.พ. 58
05 ก.พ. 58
 
  24 ก.พ. 58
 
 
318เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยวิธีพิเศษ 04 ก.พ. 58
 
   
319ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 100 ชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 08 ม.ค. 58
08 ม.ค. 58
08 ม.ค. 58
 
   04 ก.พ. 58
 
320สอบราคาจัดซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 1 รายการ 05 ม.ค. 58
05 ม.ค. 58
05 ม.ค. 58
 
   28 ม.ค. 58
 
321สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่อง Spectrum Analyser hp8563E 22 ธ.ค. 57
22 ธ.ค. 57
 
   26 ม.ค. 58
 
322ราคากลางเช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนมกราคม 2558 19 ธ.ค. 57
 
   
323จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน 08 ธ.ค. 57
08 ธ.ค. 57
 
  05 ม.ค. 58
 
 
324ราคากลางประกวดราคาการจัดกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 100 ชุด 08 ธ.ค. 57
 
   
325ประกวดราคาการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz. ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04 ธ.ค. 57
04 ธ.ค. 57
04 ธ.ค. 57
04 ธ.ค. 57
 
   15 ม.ค. 58
 
326สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558) 02 ธ.ค. 57
02 ธ.ค. 57
02 ธ.ค. 57
 
  12 มี.ค. 58
 
12 ม.ค. 58
 
327จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบDoppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ 2 เครื่องที่จังหวัดน่านและศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 ธ.ค. 57
 
   16 มี.ค. 58
20 ก.พ. 58
 
328เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนธันวาคม 2557 โดยวิธีพิเศษ 27 พ.ย. 57
 
   
329จ้างเหมาจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชนโดยวิธีพิเศษ 25 พ.ย. 57
 
   
330สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) 20 พ.ย. 57
20 พ.ย. 57
20 พ.ย. 57
20 พ.ย. 57
 
   16 ธ.ค. 57
 
331สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 คน 17 พ.ย. 57
17 พ.ย. 57
17 พ.ย. 57
 
   17 ธ.ค. 57
 
332ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการนำร่องการติดตั้งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 17 พ.ย. 57
 
   
333สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 18 เครื่อง 14 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
 
   16 ธ.ค. 57
 
334สอบราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเสียงหอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
 
   08 ธ.ค. 57
 
335สอบราคาจ้่างเหมาจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชน 07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
 
  20 พ.ย. 57
 
 
336สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558 07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
 
   08 ธ.ค. 57
 
337ราคากลางโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดน่าน และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี 05 พ.ย. 57
 
   
338เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ด้วยวิธีพิเศษ 31 ต.ค. 57
 
   
339สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล 30 ต.ค. 57
30 ต.ค. 57
30 ต.ค. 57
 
   17 พ.ย. 57
 
340จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ระบบเสมือนจริง (ปีงบประมาณ 2558) 30 ต.ค. 57
 
   14 พ.ย. 57
 
341สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 30 ต.ค. 57
30 ต.ค. 57
 
   19 พ.ย. 57
 
342สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน จำนวน 3,000 เครื่อง 30 ต.ค. 57
 
   16 ธ.ค. 57
 
343ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 3 เครื่อง ที่ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานสกลนครและท่าอากาศยานชุมพรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์ 29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
 
   30 ม.ค. 58
 
344สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ 29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
 
   19 พ.ย. 57
 
345สอบราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 25 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 28 ต.ค. 57
28 ต.ค. 57
28 ต.ค. 57
 
   05 ม.ค. 58
 
346สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 17 ต.ค. 57
17 ต.ค. 57
17 ต.ค. 57
 
   02 ธ.ค. 57
 
347สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558) 13 ต.ค. 57
13 ต.ค. 57
13 ต.ค. 57
 
   04 พ.ย. 57
 
348สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
 
   06 พ.ย. 57
 
349สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน (ปี 2558) 08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
 
  30 ต.ค. 57
 
 
350สอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 384 ลูก 08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
 
   20 พ.ย. 57
 
351จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีกรณีพิเศษ 07 ต.ค. 57
 
   
352สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง 03 ต.ค. 57
03 ต.ค. 57
 
   21 ม.ค. 58
 
353สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน) 29 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
 
03 ต.ค. 57
 
10 พ.ย. 57
 
 
354ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
 
24 ต.ค. 57
 
  29 ต.ค. 57
 
355สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26 ก.ย. 57
26 ก.ย. 57
 
   20 ต.ค. 57
 
356สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาในบริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 คน 25 ก.ย. 57
25 ก.ย. 57
 
   20 ต.ค. 57
 
357จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 30 คน วิธีพิเศษ 24 ก.ย. 57
 
   
358สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง 24 ก.ย. 57
24 ก.ย. 57
 
   20 ต.ค. 57
 
359เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนตุลาคม 2557 19 ก.ย. 57
 
   
360การจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 19 ก.ย. 57
 
   
361ราคากลางการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว จำนวน 5 รายการ 19 ก.ย. 57
 
   
362สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 18 เครื่อง 18 ก.ย. 57
18 ก.ย. 57
 
  01 ต.ค. 57
 
 
363สอบราคาจ้างเหมารื้อถอนทำลายซากสิ่งปลูกสร้างเดิม 18 ก.ย. 57
18 ก.ย. 57
18 ก.ย. 57
 
   04 พ.ย. 57
 
364ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 16 ก.ย. 57
 
   
365สอบราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเสียงหอประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
 
  06 ต.ค. 57
 
 
366สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps. 15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
 
   07 ต.ค. 57
 
367จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 100 เมตร ที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
 
   03 ต.ค. 57
 
368จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ 12 ก.ย. 57
 
   
369สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร 12 ก.ย. 57
12 ก.ย. 57
12 ก.ย. 57
 
  09 ต.ค. 57
 
 
370จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 11 ก.ย. 57
 
   
371ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 10 ก.ย. 57
 
   
372เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ 09 ก.ย. 57
 
   
373สอบราคาซื่้อโปรแกรมป้องกันระบบเครือข่าย Firewall 09 ก.ย. 57
 
   26 ก.ย. 57
 
374สอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตรายการวิทยุเพื่อการสนับสนุนการส่งกระจายเสียง 09 ก.ย. 57
09 ก.ย. 57
09 ก.ย. 57
 
  23 ก.ย. 57
 
 
375สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง (สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน) 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
376สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 หลัง 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
377สอบราคากาอสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ (ราคากลาง 650,000 บาท) 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   19 ก.ย. 57
 
378สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ (ราคากลาง 267,000 บาท) 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   19 ก.ย. 57
 
379สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในที่กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
380สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าสถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
12 ก.ย. 57
 
  26 ก.ย. 57
 
381สอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง (กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา) 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
382จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการระดับ 3-4 สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี โดยวิธีพิเศษ 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
383สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   22 ก.ย. 57
 
384สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นรวมด้วยน้ำ 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
385สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
  01 ต.ค. 57
 
 
386สอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันระบบเมล์ 05 ก.ย. 57
05 ก.ย. 57
 
   24 ก.ย. 57
 
387สอบราคาจ้างเหมาซ่อมระบบตรวจวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Brewer Spectrophotometer) จำนวน 2 เครื่อง 04 ก.ย. 57
04 ก.ย. 57
04 ก.ย. 57
 
   26 ก.ย. 57
 
388เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 03 ก.ย. 57
 
   
389 เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ โดยวิธีพิเศษ 02 ก.ย. 57
 
   
390ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่ืองมือตรวจอากาศผิวพื้น รวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 02 ก.ย. 57
 
   
391ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 02 ก.ย. 57
 
   
392ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นรวมด้วยน้ำ 28 ส.ค. 57
 
   
393ประกวดราคาการจัดซื้ออุปกรณ์มาตรฐานสอบเทียบเครื่องมือตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
 
   17 ก.ย. 57
 
394ราคากลางโครงการติดตั้งระบบตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม รวม 2 ชุด ที่ท่าอากาศยานหัวหิน 14 ส.ค. 57
 
   
395สอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับเปลี่ยนทดแทนของเดิมให้ที่สถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน 930 ลูก (930 สถานี) 13 ส.ค. 57
13 ส.ค. 57
 
  26 ก.ย. 57
 
24 ก.ย. 57
 
396สอบราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจลมชั้นบนแบบอัตโนมัติ iMet-1790 403 MHz. จำนวน 2 รายการ 08 ส.ค. 57
08 ส.ค. 57
 
   28 ส.ค. 57
 
397ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
 
   22 ก.ย. 57
 
398ประกวดราคาโครงการจัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS/LLWAS) จำนวน 11 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
 
   29 ส.ค. 57
 
399สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 01 ส.ค. 57
01 ส.ค. 57
 
   02 ก.ย. 57
 
400ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
 
   29 ส.ค. 57
 
401สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องอุโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา 31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
 
   27 ส.ค. 57
 
402สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ 23 ก.ค. 57
23 ก.ค. 57
 
   14 ส.ค. 57
 
403จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 18 ก.ค. 57
 
   
404จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ 17 ก.ค. 57
 
   
405สอบราคาซื้ออุปกรณ์ดาวเทียมพร้อมติดตั้งสำหรับโครงการพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อถ่ายทอดสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายภูมิภาค 04 ก.ค. 57
 
   29 ก.ค. 57
 
406สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสน้ำแบบ Acoustic ชนิด 500KHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 02 ก.ค. 57
02 ก.ค. 57
02 ก.ค. 57
 
   23 ก.ค. 57
 
407สอบราคาซื้ออะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS 24 มิ.ย. 57
24 มิ.ย. 57
 
   28 ส.ค. 57
 
408สอบราคาซื้อเซนเซอร์วัดความชื้นสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 20 มิ.ย. 57
20 มิ.ย. 57
 
   16 ก.ค. 57
 
409การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2557 17 มิ.ย. 57
17 มิ.ย. 57
 
   
410สอบราคาจัดซื้ออะไหล่สำหรับตรวจซ่อมเครื่องมือตรวจลมชั้นบนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ 17 มิ.ย. 57
17 มิ.ย. 57
17 มิ.ย. 57
17 มิ.ย. 57
 
   06 ส.ค. 57
 
411ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) 13 มิ.ย. 57
 
   
412สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ 13 มิ.ย. 57
13 มิ.ย. 57
 
   15 ก.ค. 57
 
413สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจลมชั้นบนแบบอัตโนมัติ iMet-1790 403 MHz. จำนวน 2 รายการ 12 มิ.ย. 57
12 มิ.ย. 57
 
  08 ก.ค. 57
 
 
414สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง 11 มิ.ย. 57
11 มิ.ย. 57
11 มิ.ย. 57
11 มิ.ย. 57
 
   27 มิ.ย. 57
 
415จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 25 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 06 มิ.ย. 57
06 มิ.ย. 57
06 มิ.ย. 57
 
  01 ก.ค. 57
 
 
416สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานพิธีการรับรองและกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 72 ปี 23 มิถุนายน 2557 04 มิ.ย. 57
04 มิ.ย. 57
 
   18 มิ.ย. 57
 
417ประกวดราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ (39 สถานี) 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
 
11 มิ.ย. 57
 
  25 มิ.ย. 57
 
418สอบราคาจ้างเหมา “โครงการปรับปรุงระบบวิทยุออนไลน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 6 สถานี” 16 พ.ค. 57
16 พ.ค. 57
16 พ.ค. 57
 
   16 มิ.ย. 57
 
419การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 1/2557 15 พ.ค. 57
 
   
420ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680MHz.(iMet-2BI)ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 พ.ค. 57
01 พ.ค. 57
01 พ.ค. 57
01 พ.ค. 57
 
   29 พ.ค. 57
 
421สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ดาวเทียมพร้อมติดตั้งสำหรับ “โครงการพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อถ่ายทอดสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายภูมิภาค 18 เม.ย. 57
18 เม.ย. 57
 
  03 มิ.ย. 57
 
 
422ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ 1680 MHz. พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 เม.ย. 57
10 เม.ย. 57
10 เม.ย. 57
10 เม.ย. 57
 
   19 พ.ค. 57
 
423สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด และปากกากราฟ (หมึกในตัว) 09 เม.ย. 57
09 เม.ย. 57
 
   14 พ.ค. 57
 
424สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสน้ำแบบ Acoustic ชนิด 500 KHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
 
  01 พ.ค. 57
 
 
425สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) 03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
 
   29 เม.ย. 57
 
426ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝนอัตโนมัติ 930 สถานีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
 
22 เม.ย. 57
25 เม.ย. 57
 
16 พ.ค. 57
 
 
427สอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันระบบเมล์ 18 มี.ค. 57
18 มี.ค. 57
 
   02 เม.ย. 57
 
428สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2556 17 มี.ค. 57
17 มี.ค. 57
 
   08 เม.ย. 57
 
429สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ Thyratron tube (JAN 8613) 05 มี.ค. 57
05 มี.ค. 57
 
  19 มี.ค. 57
 
 
430จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 26 ก.พ. 57
 
   
431การจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ)1ระบบ โดยวิธีพิเศษ 21 ก.พ. 57
 
   
432สอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ 19 ก.พ. 57
19 ก.พ. 57
19 ก.พ. 57
19 ก.พ. 57
 
   25 มี.ค. 57
 
433สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบวิทยุออนไลน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 6 สถานี 17 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
 
  18 มี.ค. 57
 
 
434สอบราคาจ้างเหมาปรับปุงซ่อมแซมรั้วสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก 10 ก.พ. 57
10 ก.พ. 57
 
   28 มี.ค. 57
 
435สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
 
   18 ก.พ. 57
 
436สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
 
   25 ก.พ. 57
 
437ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz. (iMET-2BI) ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุด 29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
 
  26 ก.พ. 57
 
 
438ประกวดราคาโครงการจัดซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
 
   10 มี.ค. 57
 
439จ้างย้ายเสา-สายไฟฟ้า ณ ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา) โดยวิธีกรณีพิเศษ 24 ม.ค. 57
24 ม.ค. 57
 
   
440ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลน์ แบบ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 ม.ค. 57
23 ม.ค. 57
23 ม.ค. 57
23 ม.ค. 57
23 ม.ค. 57
 
  18 ก.พ. 57
 
 
441สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสน้ำแบบ Acoustic ชนิด 500 KHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง 21 ม.ค. 57
21 ม.ค. 57
21 ม.ค. 57
21 ม.ค. 57
21 ม.ค. 57
 
  05 ก.พ. 57
 
 
442ประกวดราคาจัดหาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือ (Broadcast for Shipping) 1 เครื่อง 06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
 
05 ก.พ. 57
30 ม.ค. 57
 
  28 ก.พ. 57
 
443สอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ 18 ธ.ค. 56
18 ธ.ค. 56
 
  20 ม.ค. 57
 
 
444สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล 16 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
 
   07 ม.ค. 57
 
445สอบจ้างเหมาซ่อมเครื่องอุโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติ 13 ธ.ค. 56
13 ธ.ค. 56
 
  09 ม.ค. 57
 
 
446จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง) บางนา กรุงเทพมหานคร 13 ธ.ค. 56
13 ธ.ค. 56
 
   07 ม.ค. 57
 
447สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 12 ธ.ค. 56
12 ธ.ค. 56
 
   03 ม.ค. 57
 
448สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 12 ธ.ค. 56
12 ธ.ค. 56
 
   15 ม.ค. 57
 
449สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน 12 ธ.ค. 56
12 ธ.ค. 56
 
   08 ม.ค. 57
 
450สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลิฟท์โดยสาร จำนวน 4 เครื่อง ที่อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา 11 ธ.ค. 56
11 ธ.ค. 56
 
   15 ม.ค. 57
 
451เช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS 09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
 
   03 ม.ค. 57
 
452สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน 25 พ.ย. 56
 
   07 ม.ค. 57
 
453ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร 21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
 
04 ธ.ค. 56
 
  13 ธ.ค. 56
 
454สอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน 2,500 ท่อ 21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
 
   18 ธ.ค. 56
 
455ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน 18 พ.ย. 56
 
   18 ธ.ค. 56
 
456ประกวดราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ(39 แห่ง) 1 ระบบ 15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
 
17 ธ.ค. 56
 
10 ม.ค. 57
 
 
457เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด้วยวิธีพิเศษ 05 พ.ย. 56
 
   
458จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 30 คน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ด้วยวิธีพิเศษ 05 พ.ย. 56
 
   
459เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2556 - เดือนธันวาคม 2556 05 พ.ย. 56
 
   
460เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับเดือนตุลาคม 2556 ด้วยวิธีพิเศษ 05 พ.ย. 56
 
   
461จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นรวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยวิธีพิเศษ 05 พ.ย. 56
 
   
462ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) 2เครื่อง ที่ท่าอากาศยานระนองและท่าอากาศยานเลย 17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
 
   07 ม.ค. 57
 
463ผลผู้ชนะการสอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps 15 ต.ค. 56
 
   
464สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โรงจอดรถยนต์พร้อมห้องเอนกประสงค์ 14 ต.ค. 56
14 ต.ค. 56
 
   25 พ.ย. 56
 
465ประกวดราคาจัดหาเครื่องมือตรวจลมชั้นบน จำนวน 4 เครื่อง สำหรับติดตั้งใช้ราชการที่ สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ ศูนย์อุตุนิยมวิยาภาคเหนือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สถานีประจวบคีรีขันธ์ 11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
 
   09 ม.ค. 57
 
466ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) 2 ระบบ ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีและท่าอากาศยานเชียงรายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
 
   23 ธ.ค. 56
 
467สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 08 ต.ค. 56
08 ต.ค. 56
08 ต.ค. 56
 
  21 พ.ย. 56
 
 
468ใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีพิเศษ 08 ต.ค. 56
 
   
469สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 ชุด ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 07 ต.ค. 56
07 ต.ค. 56
 
   12 พ.ย. 56
 
470สอบราคาซื้อจอแสดงผลข้อมูล 30 ก.ย. 56
30 ก.ย. 56
 
   22 ต.ค. 56
 
471ราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมบูรณะและย้ายที่ประดิษฐานองค์พระอินทราธิราชเพื่อพัฒนาองค์กรกรมอุตุนิยมวิทยา 28 ก.ย. 56
 
   
472สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลิฟท์โดยสาร จำนวน 4 เครื่อง ที่อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา 27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
 
   11 ต.ค. 56
 
473สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร 27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
 
   30 ต.ค. 56
 
474ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริหารทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร 27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
 
  18 ต.ค. 56
 
 
475เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทต่อเนื่องสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีพิเศษ 25 ก.ย. 56
 
   
476ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษาระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 25 ก.ย. 56
 
   
477ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษาระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระบบฐานข้อมูลและระบบเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 25 ก.ย. 56
 
   
478จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีกรณีพิเศษ 25 ก.ย. 56
 
   
479จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยวิธีกรณีพิเศษ 25 ก.ย. 56
 
   
480จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 30 คน ประจำเดือนตุลาคม 2556 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีพิเศษ 25 ก.ย. 56
 
   
481ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่ดอนเมืองและศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 พ.ย. 56
11 พ.ย. 56
11 พ.ย. 56
11 พ.ย. 56
11 พ.ย. 56
11 พ.ย. 56
11 พ.ย. 56
 
   22 พ.ย. 56
 
482สอบราคาจ้างเหมาผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 24 ก.ย. 56
24 ก.ย. 56
 
  19 พ.ย. 56
 
 
483จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ 19 ก.ย. 56
19 ก.ย. 56
 
   15 ต.ค. 56
 
484สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ก.ย. 56
17 ก.ย. 56
 
   08 ต.ค. 56
 
485สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 16 ก.ย. 56
16 ก.ย. 56
 
   24 ต.ค. 56
 
486ราคากลางการจัดหาอะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีพิเศษ 16 ก.ย. 56
 
   
487สอบราคาจ้างเหมากำจัดปลวกและหนู 16 ก.ย. 56
16 ก.ย. 56
 
   14 ต.ค. 56
 
488สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาบริเวณสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี 2557 12 ก.ย. 56
12 ก.ย. 56
 
   26 ก.ย. 56
 
489เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีพิเศษ 12 ก.ย. 56
 
   
490จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ 10 ก.ย. 56
10 ก.ย. 56
 
   15 ต.ค. 56
 
491สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน 10 ก.ย. 56
10 ก.ย. 56
 
   30 ก.ย. 56
 
492สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมบูรณะและย้ายที่ประดิษฐานองค์พระอินทราธิราช เพื่อพัฒนาองค์กรกรมอุตุนิยมวิทยา 05 ก.ย. 56
05 ก.ย. 56
 
   20 ก.ย. 56
 
493จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน 04 ก.ย. 56
 
   27 ก.ย. 56
 
494สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์ 02 ก.ย. 56
02 ก.ย. 56
 
   20 ก.ย. 56
 
495สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 หลัง 07 ส.ค. 56
07 ส.ค. 56
07 ส.ค. 56
 
   04 ต.ค. 56
 
496สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2555 กรมอุตุนิยมวิทยา 10 ก.ค. 56
 
   14 ส.ค. 56
 
497การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ต่างๆที่เก่าและชำรุด จำนวน 57 รายการ ครั้งที่ 2/2556 08 ก.ค. 56
08 ก.ค. 56
 
   
498ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
 
30 ก.ค. 56
 
  23 ส.ค. 56
 
499การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 1/2556 28 มิ.ย. 56
28 มิ.ย. 56
 
   
500สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย 26 มิ.ย. 56
 
   05 ส.ค. 56
 
501สอบราคาจ้างเหมาซ่อมระบบคอมพิวเตอร์พยากรณ์อากาศ (NWP System) 21 มิ.ย. 56
 
   26 ก.ค. 56
 
502ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน 5 รายการ 10 มิ.ย. 56
10 มิ.ย. 56
10 มิ.ย. 56
10 มิ.ย. 56
 
   18 ก.ค. 56
 
503สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างรั้วสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา 05 มิ.ย. 56
05 มิ.ย. 56
 
   18 มิ.ย. 56
 
504สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์ 28 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
 
  28 มิ.ย. 56
 
 
505สอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนของกรมอุตุนิยมวิทยา 16 พ.ค. 56
16 พ.ค. 56
16 พ.ค. 56
 
   26 มิ.ย. 56
 
506สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 20 รายการ 15 พ.ค. 56
 
   13 มิ.ย. 56
 
507สอบราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ 26 เม.ย. 56
 
   21 พ.ค. 56
 
508สอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนของกรมอุตุนิยมวิทยา 01 เม.ย. 56
01 เม.ย. 56
 
   
509สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ขาวดำ จำนวน126 เครื่อง 01 เม.ย. 56
 
  17 พ.ค. 56
 
 
510จัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz. พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 400 ชุด (ปี 2556) 26 มี.ค. 56
26 มี.ค. 56
26 มี.ค. 56
26 มี.ค. 56
 
   24 เม.ย. 56
 
511สอบราคาซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน 25 มี.ค. 56
 
   25 เม.ย. 56
 
512ประกาศผลผู้ชนะการประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศ จำนวน 2 รายการ 15 มี.ค. 56
 
   
513ซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz.ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุด (ปี2556) 13 มี.ค. 56
13 มี.ค. 56
13 มี.ค. 56
 
   23 เม.ย. 56
 
514สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์ 11 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
 
  03 เม.ย. 56
 
 
515สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์
 
   
516ซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz. ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 400 ชุด (งบปี2555) 08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
 
   
517ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
 
   11 เม.ย. 56
 
518สอบราคาซื้อระบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 11 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
 
   24 เม.ย. 56
 
519สอบราคาซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS 04 มี.ค. 56
 
   03 เม.ย. 56
 
520จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝนอัตดนมัติ 922 สถานี 01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
 
15 มี.ค. 56
 
  03 เม.ย. 56
 
521ประกวดราคาจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 2 เครื่อง ที่ท่าอากาศยาน จังหวัดนราธิวาส และหัวหิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
 
   09 เม.ย. 56
 
522สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้ากระโชกทางระบบไฟฟ้าและติดตั้งสายดิน 18 ก.พ. 56
 
   12 มี.ค. 56
 
523ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดสกลนคร และนราธิวาส ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
 
   29 มี.ค. 56
 
524ประกวดราคาจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz. พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 480 ชุด 04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
 
   08 มี.ค. 56
 
525สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดินแบบดิจิตอลระบบอัตโนมัติ 01 ก.พ. 56
 
   26 ก.พ. 56
 
526ซื้อ Battery และขั้วต่อแบตเตอรี่พร้อมสายไฟ 30 ม.ค. 56
 
   05 มี.ค. 56
 
527ซื้ออุปกรณ์กระจายเสียง 29 ม.ค. 56
 
   06 มี.ค. 56
 
528ซื้ออุปกรณ์กระจายเสียง 29 ม.ค. 56
29 ม.ค. 56
 
   
529สอบราคาซื้อเซนเซอร์วัดความชื้นและเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (CPC1/6-ME) 22 ม.ค. 56
 
   15 ก.พ. 56
 
530ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบตรวจวินด์เชียร์ (LLWAS)ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 1 ระบบ 21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
 
   14 มี.ค. 56
 
531ประกวดราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ 21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
 
   01 มี.ค. 56
 
532ซื้อรถยนต์ 4 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 15 ม.ค. 56
 
   14 ก.พ. 56
 
533สอบราคาซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 15 ม.ค. 56
 
   12 ก.พ. 56
 
534สอบราคาซื้ออะไหล่และวัสดุไฟฟ้าเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว ระบบ SPS-1 15 ม.ค. 56
 
   12 ก.พ. 56
 
535สอบราคาจ้างทำโปรแกรมมาตรฐานการเตือนภัยระยะสั้น จำนวน 1 โปรแกรม 28 ธ.ค. 55
 
   25 ม.ค. 56
 
536สอบราคาจัดซื้อระบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 28 ธ.ค. 55
 
  30 ม.ค. 56
 
 
537สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำวีดีทัศน์ 28 ธ.ค. 55
 
   30 ม.ค. 56
 
538สอบราคาซื้อเสื้อโปโล 28 ธ.ค. 55
 
   30 ม.ค. 56
 
539ผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 27 ธ.ค. 55
 
   
540สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ 27 ธ.ค. 55
 
   24 ม.ค. 56
 
541สอบราคาซื้อเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม 20 ธ.ค. 55
 
   25 ม.ค. 56
 
542ซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS 11 ธ.ค. 55
 
   11 ม.ค. 56
 
543ซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz.พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 400 ชุด 26 พ.ย. 55
26 พ.ย. 55
26 พ.ย. 55
26 พ.ย. 55
26 พ.ย. 55
 
  08 ม.ค. 56
 
 
544สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน จำนวน 3,000 เครื่อง 09 พ.ย. 55
 
   06 ธ.ค. 55
 
545สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 3 คัน 08 พ.ย. 55
 
   03 ธ.ค. 55
 
546จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟ์ทแวร์ระบบเสมือนจริงเพื่อการสำรองระบบสารสนเทศ 01 พ.ย. 55
 
   23 พ.ย. 55
 
547สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม 01 พ.ย. 55
 
   27 พ.ย. 55
 
548สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คน 26 ต.ค. 55
 
  22 พ.ย. 55
 
 
549ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน 3,000 ท่อ 18 ต.ค. 55
 
   13 พ.ย. 55
 
550จ้างเหมากำจัดปลวกและหนู 17 ต.ค. 55
 
   13 พ.ย. 55
 
551ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน 15 ต.ค. 55
 
  06 พ.ย. 55
 
 
552สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง 02 ต.ค. 55
 
   02 พ.ย. 55
 
553ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS ประจำปีงบประมาณ 2556 28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
 
08 ต.ค. 55
 
  29 ต.ค. 55
 
554ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
 
   29 ต.ค. 55
 
555สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 27 ก.ย. 55
 
   24 ต.ค. 55
 
556สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต ที่ความเร็ว 4 Mpbs. 25 ก.ย. 55
 
   26 ต.ค. 55
 
557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 24 ก.ย. 55
 
   17 ต.ค. 55
 
558สอบราคาซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 19 ก.ย. 55
 
   22 ต.ค. 55
 
559สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า และดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาบริเวณสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน 14 ก.ย. 55
 
   01 ต.ค. 55
 
560สอบราคาซื้ออุปกรณ์ภายใต้โครงการระบบสำรองและการเฝ้าตรวจแผ่นดินไหว 11 ก.ย. 55
 
   29 ต.ค. 55
 
561สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ7-8จำนวน 1 หลัง พร้อมถมดินปรับสภาพพื้นที่ของถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 12 ก.ย. 55
 
   25 ก.ย. 55
 
562สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา 11 ก.ย. 55
 
   09 ต.ค. 55
 
563สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ที่สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 07 ก.ย. 55
07 ก.ย. 55
07 ก.ย. 55
07 ก.ย. 55
 
  01 ต.ค. 55
 
 
564สอบราคาซื้อวัสดุงานไม้ 07 ก.ย. 55
 
   28 ก.ย. 55
 
565สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ 07 ก.ย. 55
 
   28 ก.ย. 55
 
566สอบราคาซื้อสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ 07 ก.ย. 55
 
   02 ต.ค. 55
 
567สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน 07 ก.ย. 55
 
   01 ต.ค. 55
 
568สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04 ก.ย. 55
 
   05 ต.ค. 55
 
569สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ 30 ส.ค. 55
 
   12 ต.ค. 55
 
570สอบราคาซื้ออะไหล่ไฟฟ้า-วิทยุ จำนวน 5 รายการ 30 ส.ค. 55
 
   24 ก.ย. 55
 
571สอบราคาซื้อเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม 28 ส.ค. 55
 
   21 ก.ย. 55
 
572สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ จำนวน 8 สถานี 28 ส.ค. 55
28 ส.ค. 55
 
   18 ก.ย. 55
 
573สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 27 ส.ค. 55
 
   28 ก.ย. 55
 
574สอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศ 27 ส.ค. 55
 
   
575สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) 27 ส.ค. 55
 
   24 ก.ย. 55
 
576สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวินิจ บุตรสุด โทร.0-2393-5615) 23 ส.ค. 55
 
   18 ก.ย. 55
 
577สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก 23 ส.ค. 55
 
   21 ก.ย. 55
 
578สอบราคาจ้างเหมาผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา 23 ส.ค. 55
 
   28 ก.ย. 55
 
579สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ 22 ส.ค. 55
 
   24 ก.ย. 55
 
580สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ 22 ส.ค. 55
 
   
581สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ 20 ส.ค. 55
 
   20 ก.ย. 55
 
582สอบราคาซื้ออะไหล่เพื่อตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ 14 ส.ค. 55
 
   11 ก.ย. 55
 
583สอบราคาซื้ออะไหล่หลอดแก้วบาโรมิเตอร์ปรอทและอะไหล่ชุดลานนาฬิกาพร้อมใยจักรกรอก 07 ส.ค. 55
 
   11 ก.ย. 55
 
584สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นรวมด้วยน้ำ 06 ส.ค. 55
 
   06 ก.ย. 55
 
585สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง 17 ก.ค. 55
 
   27 ส.ค. 55
 
586ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet 16 ก.ค. 55
16 ก.ค. 55
16 ก.ค. 55
 
  06 ส.ค. 55
 
 
587สอบราคาซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน 02 ก.ค. 55
 
   09 ส.ค. 55
 
588สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 27 รายการ 25 มิ.ย. 55
 
   20 ก.ค. 55
 
589สอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัยพร้อมติดตั้ง 19 มิ.ย. 55
 
   11 ก.ค. 55
 
590สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นรวมด้วยน้ำ 19 มิ.ย. 55
 
  23 ก.ค. 55
 
 
591จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ท่าอากาศยานดอนเมือง 1 ระบบ 14 มิ.ย. 55
 
09 ก.ค. 55
11 ก.ค. 55
 
  26 ก.ค. 55
 
592จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝนอัตโนมัติ 918 สถานี 29 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
 
13 มิ.ย. 55
 
  25 มิ.ย. 55
 
593สอบราคาซื้ออะไหล่หลอดแก้วบาโรมิเตอร์ปรอทและอะไหล่ชุดลานนาฬิกาพร้อมใยจักรกรอก 29 พ.ค. 55
 
  21 มิ.ย. 55
 
 
594สอบราคาซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 28 พ.ค. 55
 
   29 มิ.ย. 55
 
595สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ 04 พ.ค. 55
 
  30 พ.ค. 55
 
 
596สอบราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ 04 พ.ค. 55
 
   11 มิ.ย. 55
 
597สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสำรองไฟ (UPS) ห้องควบคุมระบบรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทกอัตโนมัติ 27 เม.ย. 55
27 เม.ย. 55
 
   01 มิ.ย. 55
 
598สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับเก็บรวบรวมความชื้นในดิน 27 เม.ย. 55
 
   07 มิ.ย. 55
 
599สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหลังคาบ้านพักและที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก 24 เม.ย. 55
 
  10 พ.ค. 55
 
 
600สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด 24 เม.ย. 55
 
   24 พ.ค. 55
 
601ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection) 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04 เม.ย. 55
 
   07 มิ.ย. 55
 
602ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เป็นเครื่องมือตรวจอากาศระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
11 พ.ค. 55
 
  21 มิ.ย. 55
 
603ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ กำลังส่ง 10 KW แบบ Solidstate1 เครื่อง สำหรับติดตั้งใช้ในราชการที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีกา 03 เม.ย. 55
 
   11 พ.ค. 55
 
604ประกวดราคาตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS.) 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งใช้ในราชการ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 เม.ย. 55
 
10 พ.ค. 55
 
  08 มิ.ย. 55
 
605ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจลมชั้นบน 1 เครื่อง ซึ่งติดตั้งใช้ในราชการที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 เม.ย. 55
 
   11 พ.ค. 55
 
606ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝนอัตโนมัติ 918 สถานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02 เม.ย. 55
 
  25 เม.ย. 55
 
 
607สอบราคาซื้ออะไหล่ Power Supply 29 มี.ค. 55
 
   11 พ.ค. 55
 
608สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์ 26 มี.ค. 55
 
   11 พ.ค. 55
 
609สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว ระบบ SPS-1 22 มี.ค. 55
 
   22 มิ.ย. 55
 
610สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2554 22 มี.ค. 55
 
   23 เม.ย. 55
 
611จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 16 มี.ค. 55
 
   17 พ.ค. 55
 
612สอบราคาซืื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ 08 มี.ค. 55
 
  24 เม.ย. 55
 
 
613ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา 01 มี.ค. 55
 
   
614ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ 20 ก.พ. 55
 
   
615สอบราคาซื้อแก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 300 ใบ 13 ก.พ. 55
 
   25 เม.ย. 55
 
616สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 06 ก.พ. 55
 
   
617จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา 30 ม.ค. 55
 
   
618ประกาศผลการปนะกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่องและหอเรดาร์ 1 แห่ง 16 ม.ค. 55
 
   
619จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร 16 ม.ค. 55
 
   01 ก.พ. 55
 
620สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา 09 ม.ค. 55
 
  07 ก.พ. 55
 
 
621สอบราคาซื้อแก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน 16 ธ.ค. 54
 
  05 ม.ค. 55
 
 
622สอบราคาซื้อเครื่องวัดความชื้นในดินระบบอิเล็กทรอนิคส์ 16 ธ.ค. 54
 
   20 ม.ค. 55
 
623ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ 14 ธ.ค. 54
 
   
624สอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) 29 พ.ย. 54
 
   23 ธ.ค. 54
 
625ขอเชิญชวนเสนอราคาแก้ววัดปริมาญน้ำฝน จำนวน 300 ใบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจติดต่อคุณวินิจ บุตรสุด (พด.) โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 จนถึงวันที่ 15 พ.ย.54 04 พ.ย. 54
 
   
626สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร 12 ต.ค. 54
 
01 พ.ย. 54
 
  16 พ.ย. 54
 
627สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา 28 ก.ย. 54
 
   02 พ.ย. 54
 
628เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps. 26 ก.ย. 54
 
   01 พ.ย. 54
 
629สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) 26 ก.ย. 54
 
   19 ต.ค. 54
 
630สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา 23 ก.ย. 54
 
  01 พ.ย. 54
 
 
631จ้างเหมาผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา 19 ก.ย. 54
 
   19 ต.ค. 54
 
632จ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ 19 ก.ย. 54
 
   07 ต.ค. 54
 
633สอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน 15 ก.ย. 54
 
  19 ต.ค. 54
 
 
634สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน 15 ก.ย. 54
 
   13 ต.ค. 54
 
635สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการที่สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน 15 ก.ย. 54
 
   03 ต.ค. 54
 
636สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ 15 ก.ย. 54
 
   21 ต.ค. 54
 
637ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาครที่ทำการสถานีตรวจอากาศนครศรีธรรมราช (ฉวาง) 1 หลัง 01 ส.ค. 54
 
  18 ส.ค. 54
 
 
638สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง 05 ก.ค. 54
 
   18 ส.ค. 54
 
639ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร ยี่ห้อ TOSHIBA หมายเลข 3 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา 23 มิ.ย. 54
 
   
640สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2553 21 มิ.ย. 54
 
   22 ก.ค. 54
 
641ประกวดราคาตามโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์ 2เครื่องและหอเรดาร์ 1 แห่ง ที่จังหวัดชัยนาท และพิษณุโลกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 มิ.ย. 54
 
20 ก.ค. 54
 
  
642ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมประตูและถมดิน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุงแห่งใหม่ จังหวัดพัทลุง 20 มิ.ย. 54
 
13 ก.ค. 54
 
  05 ส.ค. 54
 
643ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 07 มิ.ย. 54
 
   14 ก.ค. 54
 
644ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้ออะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สนใจเสนอราคาและรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ (คุณวินิจ บุตรสุด ) โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 10 มิ.ย.54 06 มิ.ย. 54
 
   
645สอบราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VoIP จำนวน 100 เครื่อง 27 พ.ค. 54
 
   
646ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 26 พ.ค. 54
 
   
647สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์ 25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
 
  06 ก.ค. 54
 
 
648สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน จำนวน 3,000 เครื่อง 24 พ.ค. 54
 
   13 ก.ค. 54
 
649ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาที่จอดรถยนต์พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ 23 พ.ค. 54
 
   
650ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ 23 พ.ค. 54
 
   
651ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น – ลง ของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนที่ระดับต่างๆ (Wind Profiler) สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 พ.ค. 54
 
16 มิ.ย. 54
 
  
652ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายส่ง-สายอากาศที่ใช้กับเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 พ.ค. 54
 
   22 มิ.ย. 54
 
653สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 10 พ.ค. 54
 
   03 มิ.ย. 54
 
654ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 หลัง 10 พ.ค. 54
 
   
655สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2553 06 พ.ค. 54
 
  06 มิ.ย. 54
 
 
656จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจวัดรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทกอัตโนมัติ (ระบบโทรมาตร) ระยะที่ 2 และ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 เม.ย. 54
 
  10 พ.ค. 54
 
 
657สอบราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VoIP จำนวน 100 เครื่อง 31 มี.ค. 54
 
  12 พ.ค. 54
 
 
658ประกาศผลการสอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 25 รายการ 31 มี.ค. 54
 
   
659ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมโครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดฝนตามอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคเหนือ จำนวน 110 สถานีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 มี.ค. 54
 
   04 พ.ค. 54
 
660ประกวดราคาการเช่าใช้บริการสื่อสารระบบสื่อสาร GPRS ประจำปีงบประมาณ 2554 23 มี.ค. 54
 
   03 พ.ค. 54
 
661สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด 16 มี.ค. 54
 
   04 พ.ค. 54
 
662ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยะรรมชาติค.ส.ล. (ตอกเสาเข็ม) สูง 3 ชั้น 1 อาคาร ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สงขลา 11 มี.ค. 54
 
05 เม.ย. 54
 
  01 ส.ค. 54
 
663ชอเชิญชวนเสนอราคาซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับท่าอากาศยานทั่วประเทศ จำนวน 4 รายการ สนใจยื่นเสนอราคาได้ที่โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 (คุณวินิจ บุตรสุด) ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2554 10 มี.ค. 54
 
   
664สอบราคาซื้อแผ่นอ่านความสูงระดับน้ำ (Staff Gate) 02 มี.ค. 54
 
   
665สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection)และอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าตก-เกิน (Digital Phase Protection) 25 ก.พ. 54
 
   29 เม.ย. 54
 
666สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับเก็บรวบรวมความชื้นในดิน (Access tube) 24 ก.พ. 54
 
   23 มี.ค. 54
 
667สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 25 รายการ 15 ก.พ. 54
 
   02 มี.ค. 54
 
668สอบราคาเช่าใช้ริการ Leased Line Internet ขนาดไม่น้อยกว่า 1 Mbps. 11 ก.พ. 54
 
  25 ก.พ. 54
 
 
669สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ จำนวน 4 รายการ 11 ก.พ. 54
 
   10 มี.ค. 54
 
670ขอเชิญชวนเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจโทร 02 3935615 โทรสาร 02 3988154 (คุณวินิจ) กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 7 ก.พ.54 01 ก.พ. 54
 
   
671ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการตามเอกสารแนบ สนใจเสนอราคาได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ (คุณวินิจ)โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 28 ม.ค.54 26 ม.ค. 54
 
   
672สอบราคาซื้ออะไหล่ไฟฟ้า-วิทยุ จำนวน 25 รายการ 25 ม.ค. 54
 
   
673สอบราคาจ้างพนักงานทำสวนพร้อมตัดหญ้า ดูแลตกแต่งต้นไม้รอบพื้นที่บริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา 24 ม.ค. 54
 
  16 ก.พ. 54
 
 
674ยกเลิกประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 ม.ค. 54
 
   
675ขอเชิญชวนเสนอราคาแผ่นอ่านความสูงระดับน้ำ (Staff Gate) จำนวน 200 แผ่น สนใจโทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ได้ที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ (คุณวินิจ) ภายในวันที่ 24 มกราคม 2554 19 ม.ค. 54
 
   
676สอบราคาซื้อ Switch hub ชนิด 8 Port จำนวน 100 เครื่อง 05 ม.ค. 54
 
   10 ก.พ. 54
 
677ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและเตือนภัยธรรมชาติ ค.ส.ล.(ตอกเสาเข็ม)สูง 3 ชั้น 1 อาคาร ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา 23 ธ.ค. 53
 
  26 ม.ค. 54
 
 
678สอบราคาซื้อเครื่องวัดความชื้นในดินระบบอิเล็กทรอนิคส์ 23 ธ.ค. 53
 
   24 ม.ค. 54
 
679สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน จำนวน 4,500 เครื่อง 21 ธ.ค. 53
 
  12 ม.ค. 54
 
 
680lสอบราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตรวจแผ่นดินไหว จำนวน 4 รายการ 15 ธ.ค. 53
 
   11 ม.ค. 54
 
681สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เตือนภาวะฉุกเฉิน ณ ชั้น 11 อาคาร 50ปีอุตุนิยมวิทยา 01 ธ.ค. 53
 
   29 ธ.ค. 53
 
682ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบโต๊ะ จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจติดต่อคุณวินิจ (พพด.หปง.) โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2553 30 พ.ย. 53
 
   
683ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 22 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจติดต่อ โทร02-3935615 โทรสาร 02-3988154 คุณวินิจ (พพด.ปง.) ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 30 พ.ย. 53
 
   
684สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ของสถาบันอุตุนิยมวิทยา(อาคารกลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ)พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบโสตทัศนศึกษาจำนวน2รายการเพื่อใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาอบรมและห้องปฏิบัติงาน 26 พ.ย. 53
 
   29 ธ.ค. 53
 
685สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 4 รายการ 11 พ.ย. 53
 
15 พ.ย. 53
 
  08 ธ.ค. 53
 
686สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ 11 พ.ย. 53
 
15 พ.ย. 53
 
  
687ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์กราฟ จำนวน 40 รีม สนใจส่งใบเสนอราคาพร้อมตัวอย่างกระดาษได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร.02-3935615 โทรสาร 02-3988154,02-3994591 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 11 พ.ย. 53
 
   
688สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps. 08 พ.ย. 53
 
   03 ธ.ค. 53
 
689สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ 08 พ.ย. 53
 
15 พ.ย. 53
 
  17 ธ.ค. 53
 
690สอบราคาจ้างจัดทำไดอารี่ ประจำปี 2554 04 พ.ย. 53
 
   08 ธ.ค. 53
 
691ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในรายการของเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน 3 ชุด 03 พ.ย. 53
 
   05 ม.ค. 54
 
692สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา 26 ต.ค. 53
 
   09 ธ.ค. 53
 
693สอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส)จำนวน 2,500ท่อ 24 ก.ย. 53
 
   19 ต.ค. 53
 
694สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ของสถาบันอุตุนิยมวิทยา(อาคารกลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ)พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 ชุดเพื่อใช้เป็นห้องประชุมสัมมนา อบรมและห้องปฏิบัติงาน 24 ก.ย. 53
 
  19 ต.ค. 53
 
 
695กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 21 ก.ย. 53
 
   
696ประกวดราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์พื้นฐาน จำนวน 5 รายการ ภายใต้แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านอุตุนิยมวิทยาระบบการเตือนภัยและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กีส 20 ก.ย. 53
 
   21 ม.ค. 54
 
697ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 ก.ย. 53
 
20 ต.ค. 53
01 พ.ย. 53
 
  18 พ.ย. 53
 
698สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คน 16 ก.ย. 53
 
   19 ต.ค. 53
 
699สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ 16 ก.ย. 53
 
  19 ต.ค. 53
 
 
700สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา 15 ก.ย. 53
15 ก.ย. 53
 
   13 ต.ค. 53
 
701สอบราคาโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เตือนภาวะฉุกเฉิน ณ ชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา 14 ก.ย. 53
 
   04 ต.ค. 53
 
702สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน 14 ก.ย. 53
 
   11 ต.ค. 53
 
703สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps. 14 ก.ย. 53
 
  12 ต.ค. 53
 
 
704สอบราคาจ้างปรับปรุงซอฟแวร์การปฏิบัติงานระบบโทรมาตรสำหรับสถานีฝนกรุงเทพฯ 10 ก.ย. 53
 
  08 ต.ค. 53
 
 
705สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 16 เครื่อง 09 ก.ย. 53
 
   08 ต.ค. 53
 
706สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง 09 ก.ย. 53
 
   
707สอบราคาจัดหาระบบสารสนเทศข้อมูลบุคคล(DPIS)(คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมปรแกรมฐานข้อมูล) 07 ก.ย. 53
 
   23 ก.ย. 53
 
708สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ขนาดไม่น้อยกว่า 16.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง 07 ก.ย. 53
 
   29 ก.ย. 53
 
709สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหอเรดาร์ตรวจอากาศที่ดอนเมือง 07 ก.ย. 53
 
   23 ก.ย. 53
 
710สอบราคาจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่องและปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องภายในอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 07 ก.ย. 53
 
   23 ก.ย. 53
 
711ประกวดราคางานปรับปรุงโครงข่ายความเร็วสูง เพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ก.ย. 53
 
   30 ก.ย. 53
 
712สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ 03 ก.ย. 53
 
   13 ต.ค. 53
 
713สอบราคาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ Server ตามโครงการจัดสร้างฐานข้อมูลเพื่อการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ (2ชุด) 03 ก.ย. 53
 
   22 ก.ย. 53
 
714ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการอิเล็กท 03 ก.ย. 53
 
23 ก.ย. 53
 
  29 ก.ย. 53
 
715ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตรจำนวน 1 หลัง พร้อมด้วยบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง ณ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีการอิเล็ก 02 ก.ย. 53
 
   24 ก.ย. 53
27 ก.ย. 53
 
716สอบราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 1 ระบบ 02 ก.ย. 53
 
   28 ก.ย. 53
28 ก.ย. 53
 
717ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จำนวน3 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทรสาร 02-3988154 โทร 02-3935615 จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2553 02 ก.ย. 53
 
   
718สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ที่ดอนเมือง 27 ส.ค. 53
 
   23 ก.ย. 53
 
719สอบราคาซื้อเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิดิน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 45 ชุด 27 ส.ค. 53
 
   14 ก.ย. 53
 
720จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการทดลองติดตั้งระบบประมวล ผลแบบขนาน (parallel computing) ด้วยคอมพิวเตอร์ Pc Cluster Computing ณ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิย 20 ส.ค. 53
 
   09 ก.ย. 53
 
721จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ Server ตามโครงการจัดสร้างฐานข้อมูลเพื่อการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ 20 ส.ค. 53
 
  03 ก.ย. 53
 
 
722ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 16 ส.ค. 53
 
   
723ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทอะไหล่ จำนวน 8 รายการ สนใจส่งใบเสนอราคาภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 16 ส.ค. 53
 
   
724ขอเชิญชวนเสนอราคาพร้อมรายละเอียดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการตามเอกสารแนบท้าย สนใจโทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2553 23 ก.ค. 53
 
   
725ขอเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายพร้อมฮาร์ดดิสก์แบบ HDD SATA จำนวน 1 ชุด สนใจเสนอราคาพร้อมรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 22 ก.ค. 53
 
   
726สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการโอโซนและไออนโครมาโตกราฟี ชั้น 16 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา 20 ก.ค. 53
 
   20 ส.ค. 53
 
727สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้น ชั้น 14 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา 20 ก.ค. 53
 
   20 ส.ค. 53
 
728เชิญชวนเสนอราคาอะไหล่วัสดุสำหรับเครื่องตรวจแผ่นดินไหว จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่ โทรสาร 02-3988154 โทร 02-3935615 ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 16 ก.ค. 53
 
   
729สอบราคาจ้างปรับปรุงซอฟแวร์การปฏิบัติงานระบบโทรมาตรสำหรับสถานีฝนกรุงเทพฯ 15 ก.ค. 53
 
  20 ส.ค. 53
 
 
730ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้สนใจเสนอราคาและรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 14 ก.ค. 53
 
   
731สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ 13 ก.ค. 53
 
13 ก.ค. 53
 
  20 ส.ค. 53
 
732ผลสอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศ จำนวน ๒ รายการ 07 ก.ค. 53
 
   
733ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 มิ.ย. 53
 
  28 ก.ค. 53
 
 
734ประกวดราคาโครงการปรับปรุงโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 มิ.ย. 53
 
02 ส.ค. 53
20 ส.ค. 53
 
20 ส.ค. 53
 
 
735ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายอากาศสำหรับเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 มิ.ย. 53
 
   28 ก.ค. 53
 
736สอบราคาซื้อเทอร์โมมิเตอร์ลอยน้ำ 16 มิ.ย. 53
 
   05 ก.ค. 53
 
737สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ 16 มิ.ย. 53
 
   14 ก.ค. 53
 
738สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ 11 มิ.ย. 53
 
   16 ก.ย. 53
 
739เชิญชวนให้สำรวจตรวจสอบพร้อมเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูหนีไฟอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา 03 มิ.ย. 53
 
   
740ขอเชิญชวนเสนอราคาพร้อมรายละเอียดวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจ โทร.02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2553 03 มิ.ย. 53
03 มิ.ย. 53
 
   
741สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้น ชั้น 14 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา 01 มิ.ย. 53
 
  30 มิ.ย. 53
 
 
742สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ 31 พ.ค. 53
 
   29 ก.ค. 53
 
743สอบราคาซื้อแผ่นวัดระดับน้ำ (Staff Gate) 27 พ.ค. 53
27 พ.ค. 53
 
  19 ต.ค. 53
 
01 ก.ค. 53
 
744สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ประเภท 24 พ.ค. 53
 
   19 ก.ค. 53
 
745ขอเชิญชวนเสนอราคาและรายละเอียดการจ้างเหมาซ่อมแผ่นวงจร WATT11 ของเครื่องวัดความเร็วลมสำรองของระบบ AWOS 14 พ.ค. 53
 
   
746ขอเชิญชวนเสนอราคาและรายละเอียดวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่ โทรสาร 02 3994591โทร 02-3935615 กลุ่มบริหารงานพัสดุ 14 พ.ค. 53
 
   
747สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ 12 พ.ค. 53
 
  02 มิ.ย. 53
 
 
748สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้น ชั้น 14 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา 11 พ.ค. 53
 
   
749ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดพร้อมราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย สนใจเสนอราคาที่ โทรสาร 02-398-8154 โทร 02-393-5615 กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 03 พ.ค. 53
 
   
750ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดพร้อมราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่ โทรสาร 02-3988154 โทร 02-3935615 กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 03 พ.ค. 53
 
   
751ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่ โทรสาร 02-398-8154 โทร 02-3935615 ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 10 พฤษภา 03 พ.ค. 53
 
   
752สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29 เม.ย. 53
 
   03 มิ.ย. 53
 
753ขอเชิญชวนเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้ 29 เม.ย. 53
 
   
754สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ จำนวน 39 รายการ 27 เม.ย. 53
 
   15 มิ.ย. 53
 
755สอบราคาซื้อวัสดุงานไม้ 19 เม.ย. 53
 
   11 พ.ค. 53
 
756ขอเชิญชวนเสนอราคาหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Hp LaserJet จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 03 พ.ค. 53
 
   
757ประกวดราคาจัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 เม.ย. 53
 
  20 ม.ค. 54
 
04 มิ.ย. 53
 
758ขอเชิญชวนเสนอราคาและรายละเอียดวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้ สนใจโทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2553 05 เม.ย. 53
 
   
759ขอเชิญชวนเสนอราคาพร้อมรายละเอียดเครื่องพิมพ์ HP Officejet J4660 All-In-One Printer รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจโทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154ภายในวันที่ 7 เมษายน 2553 01 เม.ย. 53
 
   
760ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมแสดงผลข้อมูลตรวจวัดจากสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ 30 มี.ค. 53
 
   
761ประกวดราคางานปรับปรุงโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 มี.ค. 53
 
  11 พ.ค. 53
 
 
762สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซ์ทราเน็ต 23 มี.ค. 53
 
   28 เม.ย. 53
 
763ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2552 กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มี.ค. 53
 
   
764ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดและราคาหมึกพิมพ์เครื่อง Printer ยี่ห้อ Epson รุ่นTX101 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 19 มี.ค. 53
 
   
765เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดและราคาจำหน่ายวัสดุสำหรับซ่อมแซมทาสีรั้วราชการ จำนวน ๑๔ รายการ 19 มี.ค. 53
 
   
766กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)1 เครื่อง ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้ 11 มี.ค. 53
 
   23 เม.ย. 53
 
767กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) 1 ชุด ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้ 11 มี.ค. 53
 
   11 พ.ค. 53
 
768เชิญชวนเสนอรายละเอียดและราคาวัสดุเพื่อตกแต่งสถานที่ราชการ สอบถามรายละอียดได้ที่ 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 16 มี.ค.53 10 มี.ค. 53
 
   
769เชิญชวนให้เสนอราคาจำหน่าย PROFIBUS DP ยี่ห้อ WAGO รุ่น 750-303 จำนวน ๑ ตัว 10 มี.ค. 53
 
   
770เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดและราคาจำหน่ายอะไหล่ระบบพิกัดตำแหน่งฟ้าผ่าฟ้าแลบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๕ รายการ 10 มี.ค. 53
 
   
771ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ จำนวน 15 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02 มี.ค. 53
 
   07 เม.ย. 53
 
772ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ(อุปกรณ์เฉพาะ) จำนวน 11 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02 มี.ค. 53
 
   08 เม.ย. 53
 
773ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02 มี.ค. 53
 
   01 เม.ย. 53
 
774เชิญชวนเสนอรายละเอียดพร้อมราคามู่ลี่กันแดด ได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร.02-3935615 โทรสาร 02-3988154 สอบถามรายละเอียดที่สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 02-3994566 ต่อ 401 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2553 26 ก.พ. 53
 
   
775ขอเลื่อนกำหนดวัน เวลาเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ๕-๖ จำนวน ๔ หลังพร้อมการปรับปรุงพื้นที่ และถนน คสล.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 ก.พ. 53
 
   
776ผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีพร้อมรายการประกอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 ก.พ. 53
 
   
777เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดพร้อมราคาอะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 18 ก.พ. 53
 
   
778ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมโครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดฝนตามอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคเหนือ จำนวน 110 สถานี ด้วยวิธีวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 17 ก.พ. 53
 
   24 มี.ค. 53
 
779ประกวดราคาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์(Web Server) และระบบสำรองข้อมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ก.พ. 53
 
   01 เม.ย. 53
 
780สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการจำนวน 2 หลัง 15 ก.พ. 53
 
   
781เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดพร้อมราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฮโดรลิกส์ รถเรดาร์ตรวจอากาศ (โมบายเรดาร์) 17 ก.พ. 53
 
   
782ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจวัดรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทกอัตโนมัติ (ระบบโทรมาตรระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 ก.พ. 53
 
   19 มี.ค. 53
 
783เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดและราคาอุปกรณ์สำหรับจัดทำป้ายชื่อสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 10 ก.พ. 53
 
   
784เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดพร้อมราคาจำหน่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการของกรมอุตุนิยมวิทยา 10 ก.พ. 53
 
   
785ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับประมวลผล Storm Surge Model จำนวน 1 ระบบ 10 ก.พ. 53
 
   16 มี.ค. 53
 
786ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวัดวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ดอนเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 ก.พ. 53
 
   17 มี.ค. 53
 
787ซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน แบบ Metox ความถี่ 403 MHz.จำนวน 2,000 เครื่อง 02 ก.พ. 53
 
   15 มี.ค. 53
 
788สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดดและปากกากราฟ 27 ม.ค. 53
 
   03 มี.ค. 53
 
789ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 ม.ค. 53
 
   26 ก.พ. 53
 
790ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ5-6 จำนวน 4 หลัง พร้อมด้วยปรับปรุงพื้นที่และถนน คสล. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 ม.ค. 53
 
   08 มี.ค. 53
 
791สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14 ม.ค. 53
 
  15 มี.ค. 53
 
 
792สอบราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย(VoIP) ของกรมอุตุนิยมวิทยา 08 ม.ค. 53
 
   04 ก.พ. 53
 
793ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีพร้อมรายการประกอบ 06 ม.ค. 53
 
   15 มี.ค. 53
 
794ซื้อแบตเตอรี่แช่น้ำ จำนวน 2,000 ก้อน 08 ธ.ค. 52
 
   08 ม.ค. 53
 
795ซื้อบอลลูนตรวจอากาศ ขนาด 100 แกรม จำนวน 2,000 ลูก 08 ธ.ค. 52
 
   07 ม.ค. 53
 
796ซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน แบบ Metox ความถี่ 403 MHz. จำนวน 2,000 เครื่อง 03 ธ.ค. 52
 
   
797ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 ธ.ค. 52
 
   08 ม.ค. 53
 
798สอบราคาซื้อวัสดุใช้ในงานด้านการตรวจอากาศชั้นบน 01 ธ.ค. 52
 
   06 ม.ค. 53
 
799สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปพร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 ชุดและสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 01 ธ.ค. 52
 
   28 ธ.ค. 52
 
800ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 พ.ย. 52
 
   15 ธ.ค. 52
 
801สอบราคาซื้อโน๊ตบุ้คเพื่อการบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้ 03 พ.ย. 52
 
   02 ธ.ค. 52
 
802สอบราคาซื้ออะไหล่หลอดแก้วบาโรมิเตอร์ปรอทและอะไหล่ชุดกระบอกลานนาฬิกาพร้อมใยจักรกรอก 29 ต.ค. 52
 
   25 พ.ย. 52
 
803สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารระบบGPRSโครงการพยากรณ์ อุตุนิยมวิทยาอุทกด้วยระบบโทรมาตรเพื่อลดภัยพิบัติ 19 ต.ค. 52
 
   05 พ.ย. 52
 
804ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน 15 ต.ค. 52
 
   
805สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นหน้าอาคาร ชั้น 1 และพื้นห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา 14 ต.ค. 52
 
   
806สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นด้วยน้ำ 13 ต.ค. 52
 
   11 พ.ย. 52
 
807เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร 09 ต.ค. 52
 
   02 พ.ย. 52
 
808ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง จำนวน 4 คน 08 ต.ค. 52
 
   
809สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ 02 ต.ค. 52
 
   30 ต.ค. 52
 
810สอบราคาเช่าใช้ระบบบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน 01 ต.ค. 52
 
   05 พ.ย. 52
 
811สอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมแสดงผลข้อมูลตรวจวัดจากสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ 24 ก.ย. 52
 
   
812สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบประมวลผลแบบขนานด้วยคอมพิวเตอร์ PC cluster Computing 23 ก.ย. 52
 
   
813สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลักภายในกรมอุตุนิยมวิทยา 23 ก.ย. 52
 
   20 ต.ค. 52
 
814จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการที่สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน 18 ก.ย. 52
 
   
815สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบอาคารที่ทำการบางปลา
 
   
816จ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ 16 ก.ย. 52
 
   
817สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Server สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ 16 ก.ย. 52
 
   02 ต.ค. 52
 
818สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 16 ก.ย. 52
 
   07 ต.ค. 52
 
819ผลการประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิดC-Band พร้อมหอเรดาร์และอุปกรณ์ ๒ เครื่องที่จังหวัดสุรินทร์และสงขลา (สทิงพระ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 ก.ย. 52
 
   
820สอบราคาซื้อเครื่องเรียงเอกสารอัตโนมัติ 15 ก.ย. 52
 
   
821สอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสแกนเนอร์ 15 ก.ย. 52
 
   
822จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2550 กรมอุตุนิยมวิทยา 14 ก.ย. 52
 
   
823สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต จำนวน 1 ระบบ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร 14 ก.ย. 52
 
   
824สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำ Website ศูนย์ภูมิอากาศ จำนวน 1 ระบบ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร 14 ก.ย. 52
 
   
825สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและสำรองไฟฟ้า(UPS)จำนวน 14 ชุด 11 ก.ย. 52
 
   
826ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมระบบการรับ-ส่งวิทยุข่าวอากาศอัตโนมัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทนอนิกส์ 11 ก.ย. 52
 
   09 ต.ค. 52
 
827ผลการสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้และกิจกรรมด้านอุตุนิยมวิทยา ”ศัพท์อุตุนิยมวิทยาวันละคำ” 11 ก.ย. 52
 
   
828สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง 11 ก.ย. 52
 
  07 ต.ค. 52
 
 
829สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 11 ก.ย. 52
 
   
830ผลการประกวดราคาโครงการจัดหาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ชุด 07 ก.ย. 52
 
   05 ต.ค. 52
 
831สอบราคาศฃื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คเพื่อการบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้ 07 ก.ย. 52
 
  05 ต.ค. 52
 
 
832ผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิด C-Band ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 03 ก.ย. 52
 
   
833สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแนวรั้วด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาและป้ายชื่ออาคาร 01 ก.ย. 52
01 ก.ย. 52
 
   
834สอบราคาซื้อ เครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย (VolP) ของกรมอุตุนิยมวิทยา 31 ส.ค. 52
 
   
835ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินเชียร์ (WSAS.) พร้อมแก้ไขปรับเนินดินของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS.) ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ส.ค. 52
 
   
836ประกาศประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ส.ค. 52
 
   
837สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 28 ส.ค. 52
 
  02 ต.ค. 52
 
 
838สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า 27 ส.ค. 52
 
   
839สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 26 ส.ค. 52
 
   
840สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นหน้าอาคาร ชั้น 1 และพื้นห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอต. 26 ส.ค. 52
 
   
841สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 ส.ค. 52
 
   
842สอบราคาจ้าง ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 24 ส.ค. 52
 
   
843สอบราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์และหมึกพิมพ์ จำนวน 31 รายการ 24 ส.ค. 52
 
   
844สอบราคาซื้อ แก้วตวงวัดปริมาณนำฝน จำนวน 300 ใบ 24 ส.ค. 52
 
   
845เชิญชวนให้เสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ Main Meteorological Operational Office ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยวิธีพิเศษ 21 ส.ค. 52
 
   09 ต.ค. 52
 
846ประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งที่ 3 (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 ส.ค. 52