จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ประกาศผล
1ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๓๕๘ รายการ 21 ก.พ. 62
 
   
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 62
 
   
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 62
 
   
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง ออต.๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 62
 
   
5ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LIDAR) และเครื่องวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler) ฯ โดยวิธีคัดเลือก 18 ก.พ. 62
 
   
6ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตัดและตกแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณด้านข้างอาคารโรงพิมพ์ 15 ก.พ. 62
 
   
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุุปกรณ์ใช้ในโครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 62
 
   
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ 14 ก.พ. 62
 
   
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของสถานีวิทยุ ส.อต.พิษณุโลก 14 ก.พ. 62
 
   
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 62
 
   
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) LEONICS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 62
 
   
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงานผู้บริหาร ห้อง ออต. ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 62
 
   
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปา อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 62
 
   
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 62
 
   
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 62
 
   
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 62
 
   
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับชุดแสดงผลอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 62
 
   
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 62
 
   
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 62
 
   
20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการอะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS LLWAS จำนวน 2 รายการ 08 ก.พ. 62
 
   
21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 08 ก.พ. 62
 
   
22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1947 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 62
 
   
23ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ สำหรับการปฏิบัติงานตรวจอากาศ ฯ 06 ก.พ. 62
 
   
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.พ. 62
 
   
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ ความถี่ 1680MHz-403MHz โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.พ. 62
 
   
26ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา 04 ก.พ. 62
 
   
27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ-7296 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.พ. 62
 
   
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รูปป้ายรางวัลพร้อมอัดกรอบหลุยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.พ. 62
 
   
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Power Supply เพื่อใช้ซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.พ. 62
 
   
30จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 62
 
   
31จ้างเหมาตัดและตกแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณด้านข้างอาคารโรงพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 62
 
   
32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม 7644 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 62
 
   
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 7กผ 4937 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 62
 
   
34ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 29 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
 
   
35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จำนวน ๒ รายการ 29 ม.ค. 62
 
   
36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชั้น 13 และชั้น 16 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมิวทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 62
 
   
37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน 2ท-1687 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 62
 
   
38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ฎก-5467 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 62
 
   
39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการเช่าใช้บะบบสื่อสาร GPRSฯ จำนวน 388 จุด) 25 ม.ค. 62
 
   
40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 62
 
   
41ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 62
 
   
42ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา หมวดอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 62
 
   
43ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมน้ำรั่วบนเพดาน ห้องน้ำชาย ชั้น ๑๒ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 62
 
   
44ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ คันหมายเลขทะเบียน ออ-๖๐๐๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 62
 
   
45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 5กฒ-3727 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 62
 
   
46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 62
 
   
47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น ๑๓ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 62
 
   
48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 62
 
   
49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ชั้น ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 62
 
   
50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน บอลลูน ขนาด 300 แกรม จำนวน 2,000 ลูก 15 ม.ค. 62
 
   
51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 1,250 ชุด 15 ม.ค. 62
 
   
52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์ ชั้น ๑๓ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 62
 
   
53ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐/๕๐๐ Kva พร้อมชุด ATS กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 14 ม.ค. 62
 
   
54ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานร้านค้าสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 62
 
   
55ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 62
 
   
56ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 62
 
   
57ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 62
 
   
58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 62
 
   
59ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจวัดเป้าทัศนวิสัย Long-Distance Laser Rangefinder (กล้องวัดระยะ) กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ๑ ชุุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 09 ม.ค. 62
 
   06 ก.พ. 62
 
60ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ม.ค. 62
 
   
61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงานของท่านผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ม.ค. 62
 
   
62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ม.ค. 62
 
   
63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ม.ค. 62
 
   
64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ-7297 04 ม.ค. 62
 
   
65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 62
 
   
66ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 62
 
   
67ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ คันหมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 62
 
   
68ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ คันหมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 62
 
   
69ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ คันหมายเลขทะเบียน ฮภ-๗๒๙๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 62
 
   
70ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5กฒ-3724 04 ม.ค. 62
 
   
71ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 62
 
   
72ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ม.ค. 62
 
   
73ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชกทางสายไฟฟ้า (ภายในตู้ DATA LOGGER) และอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชกทางสายไฟฟ้าสำหรับปลั๊กพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ม.ค. 62
 
   
74ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์กราฟ พร้อมอุปกรณ์การพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ม.ค. 62
 
   
75ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 61
 
   
76ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 61
 
   11 ก.พ. 62
 
77ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานซักรีดชุดเครื่องนอนประจำห้องพักเวรรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 61
 
   
78ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 61
 
   
79ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 61
 
   
80ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดความกดอากาศ แบบดิจิทัล กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 ธ.ค. 61
 
   
81ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 61
 
   
82ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 61
 
   
83ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ-6568 27 ธ.ค. 61
 
   
84ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดูแลสวน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 61
 
   
85ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดฝนแบบไซฟอน กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 ธ.ค. 61
 
   18 ก.พ. 62
 
86ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 61
 
   
87ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ลอยน้ำ กองเครื่่ิองมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 25 ธ.ค. 61
 
   
88ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคอมพิวเตอร์ผลิตแผนที่อากาศแบบดิจิทัล (ชุดจอ Wacom พร้อม software) กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ 24 ธ.ค. 61
 
   
89ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 61
 
   
90ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าทั้งระบบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 61
 
   
91ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 61
 
   
92ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่จอแสดงผลเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม จำนวน ๑ รายการ (8 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 61
 
   
93ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดความกดอากาศ แบบดิจิทัล กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid 21 ธ.ค. 61
 
  21 ธ.ค. 61
 
 
94ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิประจำห้องสอบเทียบ กองเครื่องมืออุตุุนิยมวิทยา กรมอุุุตุุนิยมวิทยา ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20 ธ.ค. 61
 
   
95ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 61
 
   
96ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 61
 
   
97ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมจอแสดงผลเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมสำรอง (WID๕๑๑) ของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 61
 
   
98ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ไฟฟ้าทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 61
 
   
99ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องสอบเทียบเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมดิจิตอลแบบเคลื่อนที่ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 61
 
   
100ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานไม้สำหรับซ่อมแซมตู้สกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 61
 
   
101ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการลิขสิทธิ์ (License) ซอฟแวร์ Tableau Desktop กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 61
 
   
102ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดระยะทางลมถาดน้ำระเหย กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๕๐ เครื่อง (e-bidding) 13 ธ.ค. 61
 
   11 ม.ค. 62
 
103ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา (e-bidding) 12 ธ.ค. 61
 
   09 ม.ค. 62
 
104ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างฯ (e-bidding) 12 ธ.ค. 61
 
   09 ม.ค. 62
 
105ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ฯ(e-bidding) 12 ธ.ค. 61
 
   09 ม.ค. 62
 
106ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน)ฯ (e-bidding) 12 ธ.ค. 61
 
   09 ม.ค. 62
 
107ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน)ฯ (e-bidding) 12 ธ.ค. 61
 
   09 ม.ค. 62
 
108ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทำเสาเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 61
 
   
109ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องยนต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ธ.ค. 61
 
   
110ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ธ.ค. 61
 
   
111ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้าบริเวณกองอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 61
 
   
112ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 61
 
   
113ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 61
 
   
114ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 61
 
   
115ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิประจำห้องสอบเทียบ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา ฯ ๑ เครื่อง (ด้วยวิธี e-bidding) 28 พ.ย. 61
 
   
116ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ลอยน้ำ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ (e-bidding) 28 พ.ย. 61
 
   
117ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 61
 
   
118ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 61
 
   
119ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (NWP) จำนวน ๒ เครื่อง 27 พ.ย. 61
 
   
120ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 61
 
   
121ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ คันหมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 61
 
   
122ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุงการติดตั้งตู้สกรีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 61
 
   
123ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีฯ 21 พ.ย. 61
 
   
124ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 61
 
   
125ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 61
 
  20 พ.ย. 61
 
 
126ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณรับ-ส่งข้อมูลแบบอนุกรม (MODEM) พร้อม Adapter ๑๒ volt โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 61
 
   
127ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อประกอบเป็นตู้สกรีนขนาดกลาง กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 61
 
   
128ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติ ความถี่ 1680 MHz ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน) แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 19 พ.ย. 61
 
   09 ม.ค. 62
 
129ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 61
 
   
130ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 61
 
   
131ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 61
 
   
132ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 61
 
   
133ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ คันหมายเลขทะเบียน ๕กฒ-๓๗๒๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 61
 
   
134ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน บอลลูน ขนาด 300 แกรม จำนวน 2,000 ลูก) 12 พ.ย. 61
 
   
135ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 1,250 ชุด) 12 พ.ย. 61
 
   
136ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 61
 
   
137ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พ.ย. 61
 
   
138ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบC BandชนิดDual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ฯ (e-bidding) 08 พ.ย. 61
 
   
139ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 90012015 ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ย. 61
 
   
140ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบจำลองการสั่นสะเทือนจากแรงแผ่นดินไหว กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 07 พ.ย. 61
07 พ.ย. 61
07 พ.ย. 61
 
   11 ก.พ. 62
 
141ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พ.ย. 61
 
   
142ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร๑ระบบด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 06 พ.ย. 61
06 พ.ย. 61
06 พ.ย. 61
 
  18 ธ.ค. 61
 
 
143ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน 05 พ.ย. 61
 
   
144ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ ระบบ 02 พ.ย. 61
02 พ.ย. 61
02 พ.ย. 61
 
   28 ธ.ค. 61
 
145ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ ระบบ 02 พ.ย. 61
02 พ.ย. 61
02 พ.ย. 61
 
   02 ม.ค. 62
 
146ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ออ-๖๐๐๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พ.ย. 61
 
   
147ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 61
 
   
148ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 61
 
   
149ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 61
 
   
150ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขียว ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ ระบบ ด้วยวิธี (e-bidding) 30 ต.ค. 61
30 ต.ค. 61
30 ต.ค. 61
 
   04 ม.ค. 62
 
151ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อเมนประปาแตกบริเวณด้านหน้าอาคารหอเรดาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 61
 
   
152ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 61
 
   
153ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอฟ.เอ็ม.ทั้ง ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 61
 
   
154ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ ระบบ 29 ต.ค. 61
29 ต.ค. 61
29 ต.ค. 61
 
   04 ม.ค. 62
 
155ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสสำหรับทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 61
 
   
156ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 61
 
   
157ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 61
 
   
158ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61
 
   04 ม.ค. 62
 
159ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล (แบบที่ ๒) (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา ฯลฯ (e-bidding) 26 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61
 
   21 พ.ย. 61
 
160ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาแอปพลิเคชัน Thai Weather Radio บนเครื่องอุปกรณ์สื่อสารพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 61
 
   
161ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 61
 
   
162ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ของส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ บางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 26 ต.ค. 61
 
   
163ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
 
   04 ม.ค. 62
 
164ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
 
   04 ม.ค. 62
 
165ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับการจัดประชุม Integrated Workshop of Typhoon Committee โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 61
 
   
166ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์(LLWAS)ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
 
   
167ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 61
 
   
168ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหน้าห้อง รอป. ชั้น ๖ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 61
 
   
169ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
 
   12 พ.ย. 61
 
170ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะที่ ๑ และ ๒ เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบฯ (e-bidding) 22 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
 
   
171ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนฯ (e-bidding) 22 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
 
   16 ม.ค. 62
 
172ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯลฯ)(ชลบุรี) 22 ต.ค. 61
 
   
173ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 61
 
   
174ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18 ต.ค. 61
 
   
175ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน รว-๘๘๖๔ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 61
 
   
176ประกวดราคาจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61
 
   26 ต.ค. 61
 
177ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน 04 ต.ค. 61
 
   
178ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 61
 
   
179ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 61
 
   
180ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และน้ำกลั่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 28 ก.ย. 61
 
   
181ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 61
 
   
182ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 61
 
   
183ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 61
 
   
184ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบายศรี การแสดงโปงลางและเวที สำหรับโครงการกิจกรรมกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 61
 
   
185ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำโรงอาหารสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 61
 
   
186ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์เสริมทดแทนของเดิม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 61
 
   
187ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้าและทำความสะอาดที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ 26 ก.ย. 61
 
   
188ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า (Leased Line Internet) เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LIDAR) และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ฯลฯ 26 ก.ย. 61
 
   
189ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 61
 
   
190ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 61
 
   
191ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 61
 
   
192ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 61
 
   
193ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 61
 
   
194ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 61
 
   
195ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำปกใส่ใบประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 61
 
   
196ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 61
 
   
197ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในห้องประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 61
 
   
198ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 61
 
   
199ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 61
 
   
200ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนประปาชำรุด ด้านข้างหอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 61
 
   
201ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๔ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 61
 
   
202ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 61
 
   
203ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 61
 
   
204ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 61
 
   
205ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง รอป. จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 61
 
   
206ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 61
 
   
207ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 61
 
   
208ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 61
 
   
209ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 61
 
   
210ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน รอว. จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 61
 
   
211ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 61
 
   
212ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงานของ ผอ.ทก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 61
 
   
213ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงล้อลากพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 61
 
   
214ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 61
 
   
215ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำประปาพร้อมรายการประกอบที่บ้านพักกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 61
 
   
216ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการจิตอาสาทำความสะอาดวัดบางนานอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 61
 
   
217ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 61
 
   
218ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานในหมวดอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 61
 
   
219ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 61
 
   
220ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 61
 
   
221ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 19 ก.ย. 61
 
   
222ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 61
 
   
223ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตัดหญ้าส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลาฯ 19 ก.ย. 61
 
   
224ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๖ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 61
 
   
225ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมแซมห้องน้ำและท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 61
 
   
226ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง ห้องกลุ่มการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 61
 
   
227ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 61
 
   
228ประกาศยกเลิก ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๖ 19 ก.ย. 61
 
   
229ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 19 ก.ย. 61
 
   
230ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคม คู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบินฯ 19 ก.ย. 61
 
   
231ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย. 61
 
   
232ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ย. 61
 
   
233ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒,๕๐๐ ชุดฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ย. 61
 
   
234ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ย. 61
 
   
235ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คน กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 61
 
   
236ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ เครื่อง 18 ก.ย. 61
 
   
237ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (METNET) อุปกรณ์ Firewall โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 61
 
   
238ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๕๔๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 61
 
   
239ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (WAF) และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 61
 
   
240ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 61
 
   
241ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาพิมพ์ภาพคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ) 17 ก.ย. 61
 
   
242ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบินWind Profilerสุวรรณภูมิ) 17 ก.ย. 61
 
   
243ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 61
 
   
244ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 61
 
   
245ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซท ยี่ห้อ MULTI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 61
 
   
246ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 61
 
   
247ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ห้องปฏิบัติงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาทะเลท่าเรือกรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 61
 
   
248ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 61
 
   
249ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 61
 
   
250ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 61
 
   
251ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificates) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 61
 
   
252ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 61
 
   
253ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 61
 
   
254ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 61
 
   
255ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 61
 
   
256ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 61
 
   
257ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน รว-๘๘๖๓ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 61
 
   
258ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 61
 
   
259ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๗ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 61
 
   
260ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 61
 
   
261ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงฯ โดยวิธีคัดเลือก 13 ก.ย. 61
 
   
262ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 13 ก.ย. 61
 
   
263ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 13 ก.ย. 61
 
   
264ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 13 ก.ย. 61
 
   
265ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว ๔ Mbps กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 61
 
   
266ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 61
 
   
267ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Server) และระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ย. 61
 
   26 ก.ย. 61
 
268ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 61
 
   
269ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 61
 
   
270ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 61
 
   
271ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้เครื่องโทรสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 61
 
   
272ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 61
 
   
273ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.ย. 61
07 ก.ย. 61
07 ก.ย. 61
 
   28 ก.ย. 61
 
274ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.ย. 61
 
   
275ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.ย. 61
 
   
276ประกวดราคาจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.ย. 61
07 ก.ย. 61
07 ก.ย. 61
 
   
277ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ย. 61
 
   
278ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ย. 61
 
   
279ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ย. 61
 
   
280ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ย. 61
 
   
281ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ย. 61
 
   
282ประกวดราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) 06 ก.ย. 61
06 ก.ย. 61
06 ก.ย. 61
 
   
283ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ย. 61
 
   
284ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนท สำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ย. 61
 
   
285ราคากลางเช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๕๔๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ย. 61
 
   
286ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ย. 61
 
   
287ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall 06 ก.ย. 61
 
   
288ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ก.ย. 61
05 ก.ย. 61
 
   
289ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและหนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ย. 61
 
   
290ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเชื่อมโยงสัญญาณแผ่นดินไหว จากสถานีตรวจแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงใหม่ ในเครือข่ายระบบ IRIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ย. 61
 
   
291ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ย. 61
 
   
292ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ย. 61
 
   
293ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำโต๊ะวางทีวีสำหรับห้องประชุมมรกต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ย. 61
 
   
294ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ news clipping ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 05 ก.ย. 61
 
   
295ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ย. 61
 
   
296ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ย. 61
 
   
297ราคากลาง เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.ย. 61
 
   
298ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 04 ก.ย. 61
 
   
299ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 04 ก.ย. 61
 
   
300ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 04 ก.ย. 61
 
   
301ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 04 ก.ย. 61
 
   
302ราคากลาง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.ย. 61
 
   
303ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทาสี จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.ย. 61
 
   
304ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลห้องประชุมมรกต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.ย. 61
 
   
305ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ก.ย. 61
 
   
306ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
 
   
307ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 61
 
   
308ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 61
 
   
309ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ภาพคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 61
 
   
310ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 61
 
   
311ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 61
 
   
312ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
 
   
313ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ 403 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 2,500 ชุดฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
 
   
314ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
 
   
315ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
 
   
316ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
 
   
317ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมเครื่องพริ้นเตอร์ HP Laserjet P2035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 61
 
   
318ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูเลื่อนด้านข้างอาคารกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 61
 
   
319ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ประดับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 61
 
   
320ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 61
 
   
321ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 61
 
   
322ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 61
 
   
323ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อประปาและย้ายมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 61
 
   
324ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 61
 
   
325ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 61
 
   
326ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 23 ส.ค. 61
 
   
327ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 61
 
   
328ประกวดราคาซื้อเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒,๕๐๐ ชุดฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ส.ค. 61
21 ส.ค. 61
21 ส.ค. 61
 
  22 ส.ค. 61
 
 
329ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Roll up ประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 61
 
   
330ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษและหมึกพิมพ์ ของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 61
 
   
331ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 61
 
   
332ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 61
 
   
333ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงฮอร์น ขนาด ๖๐ วัตต์ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 61
 
   
334ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำหญิงชั้น ๙ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 61
 
   
335จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 20 ส.ค. 61
 
  25 ก.ย. 61
 
 
336ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้น ๘ อาคาร ๕๐ ปี อต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 61
 
   
337ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 61
 
   
338ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 61
 
   
339ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1946 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 61
 
   
340ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 17 ส.ค. 61
 
   
341ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16 ส.ค. 61
 
   
342ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องเวรรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 61
 
   
343ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 61
 
   
344ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 61
 
   
345ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำเคาน์เตอร์ลอยติดผนังด้านนอกหน้าห้อง บท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 61
 
   
346ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดแอร์รถยนต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 61
 
   
347ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1947 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 61
 
   
348ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 61
 
   
349ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนปุ่มเปิด/ปิดควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 61
 
   
350ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมมุกดา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 61
 
   
351ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 61
 
   
352ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 61
 
   
353ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมดาดฟ้า ทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน ซ่อมแซมห้องน้ำชายหญิงและงานซ่อมประปา 10 ส.ค. 61
 
   
354ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 61
 
   
355ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (รวมเคส) เพื่อใช้ในการประชุมผู้บริหาร จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ส.ค. 61
 
   
356ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ส.ค. 61
 
   
357ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ส.ค. 61
 
   
358ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (รวมเคส) เพื่อใช้ในการประชุมผู้บริหาร จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ส.ค. 61
 
   
359ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ส.ค. 61
 
   
360ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ส.ค. 61
 
   
361ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ส.ค. 61
 
   
362ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ส.ค. 61
 
   
363ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร 03 ส.ค. 61
 
   
364ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ในสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ(กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ส.ค. 61
 
   
365ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพท่อแก๊สไฮโดรเจน (Hydrostatic Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ก.ค. 61
 
   
366ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแท่นเหล็กสำหรับประดับธงชาติและธง วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ก.ค. 61
 
   
367ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ก.ค. 61
 
   
368ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ก.ค. 61
 
   
369ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแก้ไขห้องน้ำหญิง ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี อต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 61
 
   
370ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และประกาศราคากลาง 24 ก.ค. 61
 
   10 ก.ย. 61
 
371ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานในหมวดอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 61
 
   
372ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้า ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 61
 
   
373ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 61
 
   
374ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 61
 
   
375ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบและระบบ EFM โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ค. 61
 
   
376ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ 7296 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 61
 
   
377ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 61
 
   
378ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 2ท 1687 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 61
 
   
379ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมชั้น ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 61
 
  01 ส.ค. 61
 
 
380ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 61
 
   
381ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 61
 
   
382ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คพร้อมชุดโปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 61
 
   
383ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครดิตบริการ SMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 61
 
   
384ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 61
 
   
385ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 61
 
   
386ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 61
 
   
387ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 61
 
   
388ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมพร้อมบำรุงรักษาสถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน 930 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 61
19 ก.ค. 61
19 ก.ค. 61
 
   17 ส.ค. 61
 
389ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 61
 
   
390ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 61
 
   
391ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบานประตูห้องทำงานของ วร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 61
 
   
392ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ค. 61
17 ก.ค. 61
17 ก.ค. 61
 
  17 ส.ค. 61
 
 
393ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 61
 
   
394ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต พร้อมเคส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 61
 
   
395ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 61
 
   
396ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 61
 
   
397ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 61
 
   
398ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 16 ก.ค. 61
 
   
399ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำป้ายแสดงชื่อกองและป้ายชื่อหน้าห้อง ผอ.ตอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 61
 
   
400ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ HP CP๒๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 61
 
   
401ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ราชการตราสัญลักษณ์กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 61
 
   
402ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบและระบบ EFM 12 ก.ค. 61
 
   
403ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางทะเลชั้น ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 61
 
   
404ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และน้ำกลั่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 61
 
   
405ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 61
 
   
406ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมโต๊ะและอุปกรณ์ที่ชำรุดปฏิบัติงานในราชการ บท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 61
 
   
407ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องประชุมมุกดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 61
 
   
408ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศห้องทำงานและห้องอบรม(นักเรียน) ของ สอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 61
 
   
409สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาด 4000 ANSI Lumens 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 61
 
   
410ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ฯ 10 ก.ค. 61
 
   
411ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ 403 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 2,500 ชุดฯลฯ 06 ก.ค. 61
 
   
412ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนที่อุตุนิยมวิทยา (แบบ อต.๑๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ค. 61
 
   
413ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.ค. 61
 
   
414ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชายหญิง ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.ค. 61
 
   
415ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาหอประชุมใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ก.ค. 61
 
   
416ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา 03 ก.ค. 61
 
   
417ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศส่วนวิชาการและวิศวกรรมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ก.ค. 61
 
   
418ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมน้ำรั่วซึม และบานเลื่อนหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ก.ค. 61
 
   
419ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ที่หอเรดาร์ ชั้น ๒ ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 61
 
   
420ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ ที่กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 61
 
   
421ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 61
 
   
422ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 3 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 61
 
   
423ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 61
 
   
424ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ชุด ๔ พร้อมที่รองกราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 61
 
   
425ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎก 5467 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 61
 
   
426ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขะเบียน ฮจ 1945 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 61
 
   
427ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรอยรั่วท่อน้ำฝนชั้น 16 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย. 61
 
   
428ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในห้องประชุมบุษราคัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย. 61
 
   
429ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 61
 
   
430ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผล (Server) ของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 61
 
   
431ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาย้ายระบบคอมพิวเตอร์ Server และจอมอนิเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวิเชียร์ (LLWAS) ที่ สอต.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 61
 
   
432ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 19 มิ.ย. 61
 
  04 ก.ค. 61
 
 
433ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ ๗๖ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 61
 
   
434ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบและระบบ EFM 18 มิ.ย. 61
 
   
435ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 18 มิ.ย. 61
 
   
436ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าแผ่นพื้นยกระดับปูพรมสำหรับในงานสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยาครบรอบ76ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 61
 
   
437ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 61
 
   
438ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 61
 
   
439ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเต็นท์พิธีสงฆ์ พร้อมเครื่องสังฆภัณฑ์ และประดับตกแต่งดอกไม้ พานพุ่มในงานสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ ๗๖ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 61
 
   
440ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ในงานสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ ๗๖ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 61
 
   
441ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการจ้างเหมาซ่อมพร้อมบำรุงรักษาสถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน ๙๓๐ สถานี 14 มิ.ย. 61
 
   
442ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 14 มิ.ย. 61
 
   
443ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ และเก้าอี้ แบบสำเร็จคลุมเต็มตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 61
 
   
444ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 61
 
   
445ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลข ฮจ 1945 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 61
 
   
446ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม 7644 กทม. 13 มิ.ย. 61
 
   
447ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดโคมไฟหน้าใหญ่ด้านขวาและไฟถอยด้านซ้าย รถยนต์กระบะ ๔ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 61
 
   
448ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั้มน้ำสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 61
 
   
449ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิ.ย. 61
 
   
450ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1945 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิ.ย. 61
 
   
451ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ 7296 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิ.ย. 61
 
   
452ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศห้องเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิ.ย. 61
 
   
453ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำเสาธงและวัสดุปรับปรุงทาสีวิมานพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิ.ย. 61
 
   
454ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิ.ย. 61
 
   
455ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิ.ย. 61
 
   
456ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิ.ย. 61
 
   
457ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิ.ย. 61
 
   
458ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงประจำกรมอุุตุนิยมวิทยาพร้อมเสาตั้งและฐานรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิ.ย. 61
 
   
459ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมก็อกน้ำในห้องน้ำหญิงชั้น ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 61
 
   
460ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 61
 
   
461ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 61
 
   
462ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 61
 
  06 มิ.ย. 61
 
 
463ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน รอบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 61
 
   
464ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอ่างเพลทและเปลี่ยนกุญแจบานประตูเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 61
 
   
465ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน สำหรับติดตั้งภายในอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 61
 
   
466ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 61
 
   
467ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 61
 
   
468ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 61
 
   
469ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 25 พ.ค. 61
 
  27 มิ.ย. 61
 
 
470ประกาศผลผู้ชนะจ้างจัดทำบอร์ดชนิดฝังผนังและทาสีผนังส่วนที่เจาะติดตั้งบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 61
 
   
471ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 61
 
   
472ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาเครื่องเตือนภัยความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความร้อนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 61
 
   
473ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสถานีตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 61
 
   
474ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 61
 
   
475ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 61
 
   
476ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 4 อาคาร 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 61
 
   
477ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 61
 
   
478ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 61
 
   
479ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 61
 
   
480ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 61
 
   
481ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 61
 
   
482ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์แบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 61
 
   
483ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 61
 
   
484ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ออ 6007 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 61
 
   
485ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ชั้น 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 61
 
   
486ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์ ขนาด 4200 ANSI Lumens 1 เครื่อง 17 พ.ค. 61
 
   
487ประกาศเผยแพร่แผนการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม 17 พ.ค. 61
 
   
488ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 61
 
   
489ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 61
 
   
490ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ 7297 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 61
 
   
491ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 61
 
   
492ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบันไดสไลด์ และบันไดอลูมิเนียม ๓ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 61
 
   
493ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 61
 
   
494ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 61
 
   
495ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมพร้อมบำรุงรักษาสถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน ๙๓๐ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 พ.ค. 61
09 พ.ค. 61
09 พ.ค. 61
09 พ.ค. 61
09 พ.ค. 61
 
  08 มิ.ย. 61
 
 
496ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พ.ค. 61
 
   
497ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พ.ค. 61
 
   
498ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ค. 61
 
   
499ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พ.ค. 61
 
   
500ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฐานเสาไฟหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พ.ค. 61
 
   
501ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ชั้น ๖ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พ.ค. 61
 
   
502ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อเมนประปาแตกชำรุด ด้านข้างบ้านพักเรือนแฝด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พ.ค. 61
 
   
503ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พ.ค. 61
 
   
504ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว 3226 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พ.ค. 61
 
   
505ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ฮจ 1945 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พ.ค. 61
 
   
506ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พ.ค. 61
 
   
507ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พ.ค. 61
 
   
508ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พ.ค. 61
 
   
509ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮภ 7297 กทม. 03 พ.ค. 61
 
   
510ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 02 พ.ค. 61
 
   
511ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDRUM เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 61
 
   
512ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในกรมอุตุนิยมวิทยา 30 เม.ย. 61
 
   
513ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา 27 เม.ย. 61
 
   
514ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 61
 
   
515ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 61
 
   
516ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 61
 
   
517ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กฒ 3724 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 61
 
   
518ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 20 เม.ย. 61
 
   
519ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำชายชั้น 7 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 61
 
   
520ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์ส่วนควบรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 61
 
   
521ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ออ 6007 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 61
 
   
522ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2ท 1687 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 61
 
   
523ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เม.ย. 61
18 เม.ย. 61
18 เม.ย. 61
 
  15 พ.ค. 61
 
 
524ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 61
 
   
525ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชกและป้องกันฟ้าผ่า แบบติดตั้งภายในตู้ DATA LOGGER และแบบปลั๊กพ่วงสำหรับป้องกัน UPS จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 61
 
   
526ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ License โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET (NOD32) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 61
 
   
527ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 2015 ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 61
 
   
528ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมก็อกน้ำภายในห้องน้ำหญิงชั้น 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 61
 
   
529ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน อว 8823 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 61
 
   
530ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมท่อเมนประปาแตกชำรุด ด้านหน้าประตู สทร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 61
 
   
531ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมโครงการ รดน้ำดำหัวผู้สูงวัย สุขใจไทยนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 61
 
   
532ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 เม.ย. 61
 
   
533ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เม.ย. 61
 
   
534ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกันแสงอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เม.ย. 61
 
   
535ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำป้ายสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติและป้ายตรวจวัดสถานีเรดาร์ตรวจวัดคลื่นและกระแสน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เม.ย. 61
 
   
536ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อประปาและอุปกรณ์ชักโครกฝั่งห้องน้ำหญิงอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เม.ย. 61
 
   
537ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น 12 ห้องควบคุมระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 61
 
   
538ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกบ่อสำหรับฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 61
 
   
539ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เม.ย. 61
03 เม.ย. 61
03 เม.ย. 61
 
  26 เม.ย. 61
 
 
540ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำบ้านพักอาคาร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 61
 
   
541ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 61
 
   
542ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 61
 
   
543ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 61
 
   
544ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาชนะบรรจุขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 61
 
   
545ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องประกอบฟิล์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 61
 
   
546ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อประปาและอุปกรณ์ชักโครกฝั่งห้องน้ำหญิงอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 61
 
   
547ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2กฎ 9767 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 61
 
   
548ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างเหมาซ่อมพร้อมบำรุงรักษาสถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน ๙๓๐ สถานี 23 มี.ค. 61
 
   
549ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมแก้ไขห้องทำงานของท่านผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 61
 
   
550ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในกลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 61
 
   
551ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าสำหรับการสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 61
 
   
552ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 61
 
   
553ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 61
 
   
554ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 61
 
   
555ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 61
 
   
556ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 61
 
   
557ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 61
 
   
558ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 61
 
   
559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 61
 
   
560ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ คัน 13 มี.ค. 61
13 มี.ค. 61
13 มี.ค. 61
 
   23 มี.ค. 61
 
561ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มี.ค. 61
13 มี.ค. 61
13 มี.ค. 61
 
   05 เม.ย. 61
 
562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดไฟส่องสว่างถนนรอบบริเวณกรมฯ และเดินสายใหม่บางส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 61
 
   
563ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศชั้น 14 (ตอ.) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 61
 
   
564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศกลุ่มนิติการ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 61
 
   
565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจจับควันไฟและเครื่องตรวจจับความร้อน ชั้น ๑๑ และชั้น ๑๒ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 61
 
   
566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจจับควันไฟภายในหอประชุมใหญ่ 12 มี.ค. 61
 
   
567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์และไวนิลสำหรับการสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 61
 
   
568ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 61
 
   
569ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง ฯลฯ จำนวน 400 ชุด 12 มี.ค. 61
12 มี.ค. 61
12 มี.ค. 61
 
   09 เม.ย. 61
 
570ประกาศราคากลางวัสดุงานไม้ 09 มี.ค. 61
 
   
571ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มี.ค. 61
 
   
572ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 94-0444 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มี.ค. 61
 
   
573ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูกรมฯ ด้าน สทร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มี.ค. 61
 
   
574ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ออ 6005 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มี.ค. 61
 
   
575สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะสีชัง)ฯลฯ 07 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61
 
   
576ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มี.ค. 61
 
   
577ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มี.ค. 61
06 มี.ค. 61
06 มี.ค. 61
 
  13 มี.ค. 61
 
 
578ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้งฯ จำนวน ๖๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd 06 มี.ค. 61
06 มี.ค. 61
06 มี.ค. 61
 
   05 เม.ย. 61
 
579ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์โทรคมนาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เนต กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มี.ค. 61
 
   
580ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มี.ค. 61
 
   
581ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยาปีกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มี.ค. 61
 
   
582ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มี.ค. 61
 
   
583ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มี.ค. 61
 
   
584ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำดาดฟ้าชั้น 16 และท่อระบายน้ำด้านบนชั้น 16 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มี.ค. 61
 
   
585ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อเมนประปาด้านหลังอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มี.ค. 61
 
   
586ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มี.ค. 61
 
   
587ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มี.ค. 61
02 มี.ค. 61
02 มี.ค. 61
 
   09 เม.ย. 61
 
588ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนแผงวงจรระบบควบคุมระยะฉากหลังเครื่องตัดกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มี.ค. 61
 
   
589ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มี.ค. 61
 
   
590ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมโปรเจคเตอร์ห้องประชุมมรกต อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มี.ค. 61
 
   
591สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม 02 มี.ค. 61
 
   
592ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 61
 
   
593ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กฒ 37274กทม. 28 ก.พ. 61
 
   
594ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กฒ 3727 กทม. 28 ก.พ. 61
 
   
595ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง 28 ก.พ. 61
 
   
596ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ประจำสถานีวิทยุ ส.อต. ชุมพร 28 ก.พ. 61
 
   
597ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบานประตูห้องทำงานสถานีวิทยุกระจายเสียง 28 ก.พ. 61
 
   
598ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 61
 
   
599ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว 3227 กทม. 26 ก.พ. 61
 
   
600ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้งานทำสวนและจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.พ. 61
 
   
601ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการ ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61
 
   19 มี.ค. 61
 
602ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 61
 
   
603ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 20 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
 
   16 มี.ค. 61
 
604แผนการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คัน 20 ก.พ. 61
 
   
605ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนครฯ 1 ระบบ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดฯ1 ระบบ 20 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
 
   27 มี.ค. 61
 
606ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบันทึกเทปโทรทัศน์การอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 61
 
   
607ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 61
 
   
608ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮม 7644 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 61
 
   
609ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยฺวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 61
 
   
610ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยฺวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 61
 
   
611ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 61
 
   
612ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 61
 
   
613ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 14 ก.พ. 61
 
   
614ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต 8088 กทม. 14 ก.พ. 61
 
   
615ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฎก 5467 กทม. 14 ก.พ. 61
 
   
616ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอะไหล่คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 61
 
   
617ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมแก้ไขห้องทำงานของท่านผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 61
 
   
618ประกาศผู้ชนะกาศผู้ชนะการเเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ 12 ก.พ. 61
 
   
619ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 61
 
   
620ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมโต๊ะและอุปกรณ์ที่ชำรุดปฏิบัติงานในราชการที่ บท.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 61
 
   
621ราคากลางการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า (UPS) 09 ก.พ. 61
 
   
622ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
   
623ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน 5 รายการ 08 ก.พ. 61
 
   
624ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.พ. 61
 
   
625ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลข ฮจ 1947 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.พ. 61
 
   
626ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ 1947 กทม. 07 ก.พ. 61
 
   
627ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสสำหรับทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.พ. 61
 
   
628ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้รับ-ส่งระหว่างการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.พ. 61
 
   
629ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.พ. 61
 
   
630ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.พ. 61
 
   
631ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.พ. 61
 
   
632ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.พ. 61
 
   
633ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.พ. 61
 
   
634ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ๙ โวลต์พร้อมขั้วและสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.พ. 61
 
   
635ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.พ. 61
 
   
636ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.พ. 61
 
   
637ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ออ 6005 กทม. 01 ก.พ. 61
 
   
638ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฆญ 5428 กทม 01 ก.พ. 61
 
   
639ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ออ 6007 กทม. 01 ก.พ. 61
 
   
640ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำชั้น 3 อาคาร 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 61
 
   
641ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 61
 
   
642ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 61
 
   
643ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 61
 
   
644ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 61
 
   
645ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์พร้อมขั้วและสาย 30 ม.ค. 61
 
   
646ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ม.ค. 61
 
  01 ก.พ. 61
 
 
647ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 5 รายการ 29 ม.ค. 61
 
   
648ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำชาย - หญิง อาคารกองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 61
 
   
649ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 61
 
   
650ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29 ม.ค. 61
 
   
651ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 25 ม.ค. 61
 
   
652ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 1 ระบบ 25 ม.ค. 61
 
   
653ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) จำนวน 3 รายการ 24 ม.ค. 61
 
   
654ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง ออต. และหน้าห้อง ออต. 24 ม.ค. 61
 
   
655ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮต 8088 กทม. 24 ม.ค. 61
 
   
656ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 61
 
   
657ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมผนังบริเวณประตูภายในห้องทำงานและพื้นห้องน้ำ ห้อง รอป. ชั้น 6 อาคาร 50 ปี 24 ม.ค. 61
 
   
658ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮภ 7297 กทม. 23 ม.ค. 61
 
   
659ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน ๒ รายการ ฯลฯ 19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
 
   23 ก.พ. 61
 
660ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ฯลฯ 19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
 
  08 ก.พ. 61
 
 
661ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 61
 
   
662ราคากลางจัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWS) จำนวน 3 รายการ 19 ม.ค. 61
 
   
663ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกุญแจห้องปรับอากาศภายในโรงอาหารกรมอุตุิยมวิทยา 18 ม.ค. 61
 
   
664ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 12 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
 
   
665ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 61
 
   
666ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 61
 
   
667ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการตรวจอากาศชั้นบน 17 ม.ค. 61
 
   
668ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 61
 
   
669ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 61
 
   
670ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและต่อท่อสนามสวนสุขภาพ อต.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 61
 
   
671ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 61
 
   
672ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุติดตั้งภาพฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 61
 
   
673ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 61
 
   
674ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 61
 
   
675ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำผ้าม่านประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 61
 
   
676ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวเอ็นและสายเอ็น สำหรับเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 61
 
   
677ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อเมนประปา (ท่อเมนใหญ่) ด้านหน้า คม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 61
 
   
678ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61
 
  08 ก.พ. 61
 
08 ก.พ. 61
07 ก.พ. 61
 
679ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 61
 
   
680ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปอนด์ฟอกขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ม.ค. 61
 
   
681ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ม.ค. 61
 
   
682ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 61
 
   
683ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ม.ค. 61
 
   
684ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 60
 
   17 ม.ค. 61
 
685ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์โดยสารและขนของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 60
 
   
686ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ของกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 60
 
   
687ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องมือตรวจลมชั้นบนพร้อมปรับแต่งระบบ ๔๐๓ MHz ยี่ห้อ iMet-๑๗๙๐ ๑ ระบบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
 
   18 ม.ค. 61
 
688ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๕ รายการ 28 ธ.ค. 60
 
   
689ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 60
 
   
690ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำปากถังวัดฝนและฐานบ่อน้ำนิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 60
 
   
691ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติการบิน(AWOS/LLWAS) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 60
 
   
692ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ(ระดับ 5-6) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
 
   
693ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 60
 
   
694ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ iMet-1500 1680 MHz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง 27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
 
   23 ม.ค. 61
 
695ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 60
 
   
696ประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS และ LLWAS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธ.ค. 60
 
   16 ม.ค. 61
07 ก.พ. 61
07 ก.พ. 61
 
697ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 60
 
   
698ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และน้ำกลั่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 60
 
   
699ประกาศประกวดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMet-๑๗๙๐ ๔๐๓ MHz ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 25 ธ.ค. 60
25 ธ.ค. 60
25 ธ.ค. 60
 
   19 ม.ค. 61
 
700ราคากลาง ซื้อวัสดุทำปากถังวัดฝน และฐานบ่อน้ำนิ่ง 22 ธ.ค. 60
 
   
701ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติการบิน (AWOS/LLWAS) จำนวน ๒ รายการ 22 ธ.ค. 60
 
   
702ราคากลาง ซื้อแก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน 21 ธ.ค. 60
 
   
703ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 60
 
   
704ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปั๊มน้ำบ้านพักข้าราชการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 60
 
   
705ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 60
 
   
706ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 60
 
   
707ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารพัสดุ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 60
 
   
708ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60
 
  16 ม.ค. 61
 
 
709ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 60
 
   
710ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
 
  25 ม.ค. 61
 
25 ม.ค. 61
05 ม.ค. 61
 
711ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ(ระดับ5-6) จำนวน 1 หลัง 14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
 
   
712ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 60
 
   
713ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานหมวดอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 60
 
   
714ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ7-8) จำนวน 1 หลัง 13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
 
   
715ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 60
 
   
716ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) จำนวน 1 หลัง 12 ธ.ค. 60
 
   
717ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ (ระดับ 5-6) จำนวน 1 หลัง 12 ธ.ค. 60
 
   
718ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้ง อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 60
 
   
719ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมก็อกและท่อน้ำห้องน้ำชายชั้น 3 อาคารแผ่นดินไหว 12 ธ.ค. 60
 
   
720ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 60
 
   
721ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ธ.ค. 60
 
   
722ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ธ.ค. 60
 
   
723ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมกลอนบานประตู ชั้น 1 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา 07 ธ.ค. 60
 
   
724ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ CC แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ธ.ค. 60
07 ธ.ค. 60
07 ธ.ค. 60
07 ธ.ค. 60
 
   
725ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องเก็บของภายในหอประชุมใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ธ.ค. 60
 
   
726ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ธ.ค. 60
 
   
727ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ธ.ค. 60
 
   
728ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้งฯ จำนวน 650 ชุด 06 ธ.ค. 60
 
17 ม.ค. 61
 
  
729ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 06 ธ.ค. 60
06 ธ.ค. 60
06 ธ.ค. 60
 
  10 ม.ค. 61
 
 
730ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธ.ค. 60
 
   
731ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน ๔ รายการ 30 พ.ย. 60
 
  01 ก.พ. 61
 
 
732ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1945 กทม. 30 พ.ย. 60
 
   
733ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮม 7644 กทม. 30 พ.ย. 60
 
   
734ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม. 30 พ.ย. 60
 
   
735ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน 2กฏ 9767 กทม. 30 พ.ย. 60
 
   
736ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 60
 
   
737ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 60
 
   
738ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำกลั่น ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 60
 
   
739การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 94 รายการ 30 พ.ย. 60
 
   
740ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้งฯ จำนวน 400 ชุด 29 พ.ย. 60
 
17 ม.ค. 61
 
  
741ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน รว - 8864 กทม. 29 พ.ย. 60
 
   
742ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS และ LLWAS) 28 พ.ย. 60
 
   
743ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27 พ.ย. 60
 
   
744ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๐ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา 27 พ.ย. 60
 
   
745ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำหรับแสดงผลอุณหภูมิอัตโนมัติ 27 พ.ย. 60
 
   
746ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ออ - 6007 กทม. 27 พ.ย. 60
 
   
747ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดนวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 60
 
   
748ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 60
 
   
749ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่อง Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 60
 
   
750ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับงานซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 60
 
   
751ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานซักรีดชุดเครื่องนอนประจำห้องพักเวรรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 60
 
   
752ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 60
 
   
753ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ฎก 5467 กทม. 16 พ.ย. 60
 
   
754ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมมรกต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 60
 
   
755ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 60
 
   
756ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 60
 
   
757ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 60
 
   
758ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้งานหมวดอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 60
 
   
759ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมท่อดับเพลิง บริเวณชั้น 5-6 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 60
 
   
760ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ฮภ7296 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 60
 
   
761ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องส่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 60
 
   
762ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 60
 
   
763ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 60
 
   
764ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 60
 
   
765ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 60
 
   
766ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMet-1790 403 MHz ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง 13 พ.ย. 60
 
   
767ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ iMet-1500 1680 MHz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง 13 พ.ย. 60
 
   
768ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 60
 
   
769ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 60
 
   
770ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 60
 
   
771ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแคบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13 พ.ย. 60
13 พ.ย. 60
13 พ.ย. 60
 
   23 พ.ย. 60
 
772ราคากลาง ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 13 พ.ย. 60
 
   
773ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น 09 พ.ย. 60
 
   
774ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาย้ายเครื่องมือตรวจลมชั้นบนพร้อมปรับแต่งระบบ ๔๐๓ MHz ยี่ห้อ iMet-1790 ๑ ระบบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ 09 พ.ย. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
775ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนครฯ 1 ระบบ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดฯ 1 ระบบ 09 พ.ย. 60
 
   
776ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พ.ย. 60
 
   
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 : 2015 ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ย. 60
 
   
778ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้าประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานครและกองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 03 พ.ย. 60
03 พ.ย. 60
03 พ.ย. 60
 
   29 พ.ย. 60
 
779ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 7 อาคาร 50 ปี 03 พ.ย. 60
 
   
780ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พ.ย. 60
 
   
781ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พ.ย. 60
 
   
782ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาในอาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พ.ย. 60
 
   
783ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน จำนวน 2,500 ท่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 01 พ.ย. 60
 
   
784ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 60
 
   
785ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 60
 
   
786ราคากลางซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน ๒,๕๐๐ ท่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 27 ต.ค. 60
 
   
787ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 60
 
   
788ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 15KVA 3 Phase รวม ๕ รายการ (๕ หน่วย) 25 ต.ค. 60
 
  01 ก.พ. 61
 
 
789ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ ขนาด 300 แกรม จำนวน 2,000 ลูก และ ขนาด 100 แกรม จำนวน 8,000 ลูก 25 ต.ค. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
790ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 1,050 ชุด 25 ต.ค. 60
 
   
791ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ 403 MHz จำนวน 2,500 ชุด 25 ต.ค. 60
 
   
792ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 24 ต.ค. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
793ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24 ต.ค. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
794ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 60
 
   
795ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 24 ต.ค. 60
24 ต.ค. 60
 
   
796ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 19 ต.ค. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
797ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 60
 
   
798ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 60
 
   
799ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมก็อกน้ำอ่างล้างหน้าและสายชำระในห้องน้ำ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี 18 ต.ค. 60
 
   
800ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั้มน้ำ 18 ต.ค. 60
 
   
801ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายเสียงบางปลาฯ 18 ต.ค. 60
 
   
802ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1945 กทม. 18 ต.ค. 60
 
   
803ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1947 กทม. 18 ต.ค. 60
 
   
804ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำชำรุดด้านข้างหอประชุมใหญ่ 18 ต.ค. 60
 
   
805ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 16 ต.ค. 60
 
08 ม.ค. 61
 
  
806ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 09 ต.ค. 60
 
   
807ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการ ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ 05 ต.ค. 60
 
27 พ.ย. 60
 
  
808ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาแอปพลิเคชั่น Thai Weather Radio บนเครื่องอุปกรณ์สื่อสารพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ต.ค. 60
 
   
809ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 03 ต.ค. 60
 
   
810ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้าประจำกรมอุตุนิยมวิทยา ฯ และสำนักอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 03 ต.ค. 60
 
   
811ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ต.ค. 60
 
   
812ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 4 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 60
 
   
813ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๔ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 60
 
   
814ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 60
 
   
815ราคากลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 60
 
   
816ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 60
 
   
817ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 60
 
   
818ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 60
 
   
819ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้าและทำความสะอาดที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ (เฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 60
 
   
820ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 60
 
   
821ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 60
 
   
822ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 60
 
   
823ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้เครื่องถ่ายเอกสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยิวธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 60
 
   
824ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และน้ำกลั่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 60
 
   
825ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนา Mobile Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 60
 
   
826ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 60
 
   
827ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 60
 
   
828ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตู หน้าต่าง ของกลุ่มบริหารงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 60
 
   
829ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำและห้องน้ำชาย หญิง ระหว่างสนามเปตองกับสนามเทนนิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 60
 
   
830ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซท MULTI ๑๘๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 60
 
   
831ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 60
 
   
832ราคากลาง จ้างพัฒนา Mobile Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 60
 
   
833ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 60
 
   
834ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 60
 
   
835ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่อง plotter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 60
 
   
836ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโครงอลูมิเนียมภายในห้องสมุดกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 60
 
   
837ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 60
 
   
838ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 60
 
   
839ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง 21 ก.ย. 60
 
   
840ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นกล้าดาวเรือง พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 60
 
   
841ราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ LLWAS/AWOSและUPPEER Air โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 60
 
   
842ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 60
 
   
843ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งระเบียง ท่อเมนบนดาดฟ้า และห้องน้ำชาย หญิง ชั้น ๑๓ และชั้น ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 60
 
   
844ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการกั้นจอกแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 60
 
   
845ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 60
 
   
846ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศสำหรับการฝีกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 60
 
   
847ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 60
 
   
848การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 57 รายการ 25 ส.ค. 60
 
   
849ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีตกลงราคา 22 ส.ค. 60
 
   
850ราคากลาง เช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ 22 ส.ค. 60
 
   
851ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา 22 ส.ค. 60
 
   
852ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมพัสดุ 22 ส.ค. 60
 
   
853ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศฯ โดยวิธีพิเศษ 22 ส.ค. 60
 
   
854ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคม คู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยวิธีตกลงราคา 22 ส.ค. 60
 
   
855ราคากลาง จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 22 ส.ค. 60
 
   
856ราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางพร้อมทำเขื่อนกันน้ำเซาะ 21 ส.ค. 60
 
   
857ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา 21 ส.ค. 60
 
   
858ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 21 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
 
24 ส.ค. 60
 
  29 ก.ย. 60
 
859ประกาศสอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 21 ส.ค. 60
 
   05 ก.ย. 60
27 ก.ย. 60
 
860ราคากลางซื้ออะไหล่ Remote Terminal Unit (R.T.U) Data logger พร้อม Software สำหรับระบบ AWS และหน่วยความจำภายนอก ขนาดความจุ 2 GB รุ่น JDL-740A จำนวน 1 ชุด 21 ส.ค. 60
 
   
861ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
 
   05 ม.ค. 61
 
862ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีตกลงราคา 21 ส.ค. 60
 
   
863ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ 18 ส.ค. 60
 
   
864ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ 18 ส.ค. 60
 
   
865ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ 18 ส.ค. 60
 
   
866ราคากลาง จ้างซ่อมลานดาดฟ้า ชั้น 16 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 18 ส.ค. 60
 
   
867ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ (ชนิด S-Band) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการฯ(e-bidding) 18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
 
06 ก.ย. 60
 
  05 ม.ค. 61
 
868ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า(Warning System)ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบฯ (e-bidding) 18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
 
   05 ม.ค. 61
 
869ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (WAF)และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสฯโดยวิธีตกลงราคา 18 ส.ค. 60
 
   
870ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ 18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
 
   05 ม.ค. 61
 
871ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคม คู่สายเช่า (Leased Line Internet) เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนฯลฯ โดยวิธีตกลงราคา 18 ส.ค. 60
 
   
872ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยวิธีตกลงราคา 18 ส.ค. 60
 
   
873ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนท สำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 18 ส.ค. 60
 
   
874ราคากลางซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา 18 ส.ค. 60
 
   
875ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization ๒ เครื่อง ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศภูเก็ตและสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 17 ส.ค. 60
17 ส.ค. 60
17 ส.ค. 60
 
06 ก.ย. 60
 
  05 ม.ค. 61
 
876ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection ) System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ 17 ส.ค. 60
 
   
877ราคากลางเช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ 17 ส.ค. 60
 
   
878ราคากลางจัดซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 17 ส.ค. 60
 
   
879ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล 16 ส.ค. 60
 
   31 ส.ค. 60
11 ก.ย. 60
 
880ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีตกลงราคา 16 ส.ค. 60
 
   
881ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง โดยวิธีตกลงราคา 15 ส.ค. 60
 
   
882ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ 15 ส.ค. 60
 
   
883ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
 
  08 ก.ย. 60
 
 
884ราคากลางจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีกรณีพิเศษ 15 ส.ค. 60
 
   
885ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ 15 ส.ค. 60
 
   
886ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซม ระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ 15 ส.ค. 60
 
   
887ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ 11 ส.ค. 60
 
   
888ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีตกลงราคา 11 ส.ค. 60
 
   
889ราคากลาง จ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารสำนักงานรวม walkway อาคารกำเนิดไฟฟ้า อาคารปั๊มน้ำ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีตกลงราคา 11 ส.ค. 60
 
   
890ราคากลาง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ 11 ส.ค. 60
 
   
891ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 11 ส.ค. 60
 
   
892ราคากลาง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ–เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีตกลงราคา 11 ส.ค. 60
 
   
893ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ และเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น รวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่ง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยวิธีพิเศษ 11 ส.ค. 60
 
   
894ราคากลางจัดซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWS) โดยวิธีตกลงราคา 11 ส.ค. 60
 
   
895ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ส.ค. 60
10 ส.ค. 60
10 ส.ค. 60
 
24 ส.ค. 60
 
12 ก.ย. 60
 
 
896ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ส.ค. 60
 
   13 ก.ย. 60
 
897ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายสำหรับภายในอาคาร 50 ปี และบริเวณโดยรอบกรมอุตุนิยมวิทยา (41 กล้อง) ฯ 1 ระบบ 11 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
 
24 ส.ค. 60
 
  12 ก.ย. 60
 
898ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ส.ค. 60
 
   20 ก.ย. 60
 
899การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ 08 ส.ค. 60
 
   
900จัดซื้อร่มชูชีพ เชือกผูกบอลลูน (ร่มชูชีพ จำนวน 2,000 ร่ม และเชือกผูกบอลลูน จำนวน 200 กิโลกรัม) 27 ก.ค. 60
 
   
901ราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน 25 ก.ค. 60
 
   
902ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เก็บบันทึกและจัดการข้อมูล ระบบ AWS โดยวิธีตกลงราคา 24 ก.ค. 60
 
   
903ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าเสนอราคาโครงการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้ง 6 สถานี 21 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
 
   11 ส.ค. 60
 
904การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2558 กรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 26 รายการ ครั้งที่ 1/2560 21 ก.ค. 60
 
   
905ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ โโยวิธีพิเศษ 20 ก.ค. 60
 
   
906ราคากลางจ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ท่าอากาศยานกระบี่ 19 ก.ค. 60
 
   
907ราคากลางซ่อมพื้นห้องอาหาร อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง อต. ชั้น 1 21 ก.ค. 60
 
   
908ราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน 1 รายการ 11 ก.ค. 60
 
   
909ราคากลางจัดซื้อวัสดุทำปากถังวัดฝนและฐานบ่อน้ำนิ่ง 11 ก.ค. 60
 
   
910ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ แบบ Vaisara RT20 1680MHz. ที่ สอต.กรุงเทพ (บางนา) โดยวิธีพิเศษ 05 ก.ค. 60
 
   
911ราคากลางจ้างเหมาทำหลังคาสำหรับจอดรถยนต์หน้าอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา 05 ก.ค. 60
 
   
912ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีตกลงราคา 05 ก.ค. 60
 
   
913ราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27 มิ.ย. 60
 
   
914ราคากลางซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ (อุปกรณ์เฉพาะ) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีพิเศษ 26 มิ.ย. 60
 
   
915ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีพิเศษ 23 มิ.ย. 60
 
   
916ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
 
   21 ก.ค. 60
 
917ราคากลางจัดซื้อเซนเซอร์วัดความกดอากาศ สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 14 มิ.ย. 60
 
   
918ราคากลาง จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิถีตกลงราคา 06 มิ.ย. 60
 
   
919ราคากลางการจัดซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 30 พ.ค. 60
 
   
920สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดดและปากกากราฟหมึกในตัว 29 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
 
01 มิ.ย. 60
 
  15 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
 
921ราคากลางเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการจัดทำพิธีทางศาสนา บวงสรวง สักการะ และเต๊นท์พร้อมอุปกรณ์ภาคสนาม 29 พ.ค. 60
 
   
922ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ทำน้ำหมึกพร้อมขวดบรรจุน้ำหมึก 29 พ.ค. 60
 
   
923ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดฟ้าแลบ(Lighting Detection system) และระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า EFM (Electric Field Mill) โดยวิธีพิเศษ 22 พ.ค. 60
 
   
924ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร 19 พ.ค. 60
 
   
925ประกวดราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
 
   15 มิ.ย. 60
 
926ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
 
   08 มิ.ย. 60
 
927การจ้างเหมาจัดทำวารสารอุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 27 เม.ย. 60
 
   
928ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 15kVA ใช้งานกับเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาทฯ 26 เม.ย. 60
 
   
929ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน 12 เม.ย. 60
 
   
930ราคากลางจัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS จำนวน 2 รายการ 12 เม.ย. 60
 
   
931ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา 30 มี.ค. 60
 
   
932ราคากลาง ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ โดยวิธีตกลงราคา 29 มี.ค. 60
 
   
933สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการวินซ์ไฟฟ้า ๒๒๐VAC พร้อมเครื่องปั่นไฟ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาฯลฯ (ครั้งที่ ๒) 22 มี.ค. 60
 
  26 เม.ย. 60
 
 
934ราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 21 มี.ค. 60
 
   
935ราคากลางการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้และชุดรับแขก โดยวิธีตกลงราคา 15 มี.ค. 60
 
   
936ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มี.ค. 60
10 มี.ค. 60
10 มี.ค. 60
 
   31 มี.ค. 60
 
937ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟ 416/240 V อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีกรณีพิเศษ 08 มี.ค. 60
 
   
938ราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน 03 มี.ค. 60
 
   
939ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างหอประชุมใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา 28 ก.พ. 60
 
   
940ประกาศสอบราคาซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอาคารโรงเก็บ ติดตั้งใช้งานสำหรับอาคาร สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม.กรุงเทพมหานคร 27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
 
   15 มี.ค. 60
23 มี.ค. 60
 
941ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจักรกล สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 22 ก.พ. 60
 
   
942ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และอุปกรณ์ห้องส่งกระจายเสียงเพื่อทดแทนของเดิมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดชุมพร ฯลฯ 22 ก.พ. 60
22 ก.พ. 60
22 ก.พ. 60
 
   22 มี.ค. 60
 
943ราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องดับเพลิง โดยวิธีตกลงราคา 08 ก.พ. 60
 
   
944ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานไม้ 08 ก.พ. 60
 
   
945ประกาศสอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS/LLWAS จำนวน 6 รายการ 26 ม.ค. 60
 
   08 ก.พ. 60
03 มี.ค. 60
 
946ราคากลาง จัดซื้อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีตกลงราคา 25 ม.ค. 60
 
   
947ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมห้องจัดเก็บเอกสาร หลักฐานข้อมูลการตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 23 ม.ค. 60
 
   
948ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีตกลงราคา 18 ม.ค. 60
 
   
949การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 17 ม.ค. 60
 
   
950ราคากลางจัดซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ 17 ม.ค. 60
 
   
951ราคากลางจัดซื้อกระดาษพิมพ์กราฟ พร้อมอุปกรณ์การพิมพ์ 13 ม.ค. 60
 
   
952ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์(WAF) และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีตกลงราคา 05 ม.ค. 60
 
   
953ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ฯลฯ 28 ธ.ค. 59
28 ธ.ค. 59
28 ธ.ค. 59
 
   23 ก.พ. 60
 
954ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี จำนวน 1 หลัง 27 ธ.ค. 59
27 ธ.ค. 59
27 ธ.ค. 59
27 ธ.ค. 59
 
   
955ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO)และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(WMO)ที่กรมอุตุนิยมวิทยาฯ (e-bidding) 23 ธ.ค. 59
 
   29 มี.ค. 60
 
956ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6)หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 หลัง(ครั้งที่2) e-bidding 23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
 
   25 ม.ค. 60
 
957ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี จำนวน 1 หลัง 23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
 
   
958ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการวินซ์ไฟฟ้า ๒๒๐VAC พร้อมเครื่องปั่นไฟ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนาฯลฯ 22 ธ.ค. 59
 
  13 ม.ค. 60
 
 
959ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาส่วนมาตรฐานเครื่องมือ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 22 ธ.ค. 59
 
   
960ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ฯลฯ 21 ธ.ค. 59
21 ธ.ค. 59
 
30 ม.ค. 60
 
19 มิ.ย. 60
 
 
961ราคากลาง จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (imet-2-BI) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ 21 ธ.ค. 59
 
   
962ราคากลาง จัดซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 21 ธ.ค. 59
 
   
963ราคากลางจัดซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS 20 ธ.ค. 59
 
   
964ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน สำนักพยากรณ์อากาศ โดยวิธีตกลงราคา 16 ธ.ค. 59
 
   
965จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องกลุ่มประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร โดยวิธีตกลงราคา 15 ธ.ค. 59
 
   
966ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ฯ และเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตฯลฯ 14 ธ.ค. 59
14 ธ.ค. 59
 
16 ธ.ค. 59
 
  01 มี.ค. 60
 
967สอบราคาซื้อรายการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 13 ธ.ค. 59
 
   28 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
 
968ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
 
  19 ธ.ค. 59
 
 
969ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายใน ขนาด 4x200 เมตร ที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ(บางปลา) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีตกลงราคา 06 ธ.ค. 59
 
   
970ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๕-๖ เดิม) หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สภานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๑ หลัง 01 ธ.ค. 59
 
   16 ธ.ค. 59
 
971ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6)หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็มที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 หลัง (e-Bidding) 28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
 
  22 ธ.ค. 59
 
 
972ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ฯ โดยวิธีตกลงราคา 25 พ.ย. 59
 
   
973ราคากลางจ้างเหมาแก้ไขระบบไฟรั้วบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีตกลงราคา 25 พ.ย. 59
 
   
974ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
 
   29 มี.ค. 60
 
975ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานหมวดรถยนต์ โดยวิธีตกลงราคา 23 พ.ย. 59
 
   
976ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง ฝ้า เพดาน อุปกรณ์ห้องประชุม และห้องปฏิบัติงาน ของกลุ่มบริหารงานพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา 23 พ.ย. 59
 
   
977ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 21 พ.ย. 59
 
   
978ราคากลาง ซื้อเก้าอี้ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 โดยวิธีตกลงราคา 18 พ.ย. 59
 
   
979ราคากลาง ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 17 พ.ย. 59
 
   
980ราคากลาง จ้างทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชน โดยวิธีตกลงราคา 15 พ.ย. 59
 
   
981ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศการบิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ย. 59
 
   10 มี.ค. 60
 
982ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมกระจกและผนังอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 15 พ.ย. 59
 
   
983ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน)ต.หัวหิน อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิธี e-bidding 14 พ.ย. 59
 
   10 มี.ค. 60
 
984ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารของส่วนเครื่องมือทั่วไป โดยวิธีตกลงราคา 15 พ.ย. 59
 
   
985ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีพิเศษ 09 พ.ย. 59
 
   
986ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้เชี่ยวชาญ ชั้น 7 โดยวิธีตกลงราคา 04 พ.ย. 59
 
   
987ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงภายใน หอประชุมใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา 04 พ.ย. 59
 
   
988ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการนำร่องการติดตั้งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีตกลงราคา 02 พ.ย. 59
 
   
989ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ โดยวิธีตกลงราคา 28 ต.ค. 59
 
   
990สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล 19 ต.ค. 59
 
   01 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
 
991ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ-เวียงจันทร์ 18 ต.ค. 59
 
   
992 สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอกชนิด NAS ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๑๒ TB 17 ต.ค. 59
17 ต.ค. 59
 
  03 พ.ย. 59
 
 
993ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร 29 ก.ย. 59
 
   
994ราคากลางเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ 2,3 โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ 110 สถานี และโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน 820 สถานี 979 จุด โดยวิธีพิเศษ 29 ก.ย. 59
 
   
995ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า (Leased Line Internet) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา 29 ก.ย. 59
 
   
996ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา 29 ก.ย. 59
 
   
997ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โดยวิธีตกลงราคา 29 ก.ย. 59
 
   
998ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีพิเศษ 28 ก.ย. 59
 
   
999ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำกรมอุตุนิยมวิทยาบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา 27 ก.ย. 59
 
   
1000สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 26 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
 
   11 ต.ค. 59
19 ต.ค. 59
 
1001สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 26 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
 
   11 ต.ค. 59
01 พ.ย. 59
 
1002ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา 29 ก.ย. 59
 
   
1003ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา 26 ก.ย. 59
 
   
1004ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร โดยวิธีพิเศษ 26 ก.ย. 59
 
   
1005ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 26 ก.ย. 59
 
   
1006ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีพิเศษ 23 ก.ย. 59
 
   
1007ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา 23 ก.ย. 59
 
   
1008ราคากลางจัดซื้อระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลส์ใช้หลอดไฟ LED บริเวณสวนสุขภาพกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 23 ก.ย. 59
 
   
1009ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมไฟชุดส่องสว่างโคมไฟแนวรั้วด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 22 ก.ย. 59
 
   
1010ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 20 ก.ย. 59
 
   
1011ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ โดยวิธีพิเศษ 20 ก.ย. 59
 
   
1012ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 19 ก.ย. 59
 
   
1013ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 19 ก.ย. 59
 
   
1014ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 19 ก.ย. 59
 
   
1015สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 15 ก.ย. 59
 
   27 ก.ย. 59
28 ก.ย. 59
 
1016ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 19 ก.ย. 59
 
   
1017สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 13 ก.ย. 59
13 ก.ย. 59
 
   27 ก.ย. 59
29 ก.ย. 59
 
1018ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา 10 ก.ย. 59
 
   
1019ราคากลางจัดซื้อเบตเตอรี่สำหรับ UPS จำนวน 2 ลูก โดยวิธีตกลงราคา 10 ก.ย. 59
 
   
1020ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 07 ก.ย. 59
 
   
1021ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นรวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่ง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีพิเศษ 07 ก.ย. 59
 
   
1022ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา 07 ก.ย. 59
 
   
1023ราคากลางจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา บริเวณสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา 06 ก.ย. 59
 
   
1024ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา 02 ก.ย. 59
 
   
1025เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนท สำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีพิเศษ 02 ก.ย. 59
 
   
1026ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ก.ย. 59
 
   22 ก.ย. 59
 
1027สอบราคาจ้างถมดินสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๖๙๙๓ ลูกบาศก์เมตร 31 ส.ค. 59
 
   20 ก.ย. 59
 
1028ราคากลางเช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ 31 ส.ค. 59
 
   
1029ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศที่ สอต.ระยอง และ สอต.ชัยนาท โดยวิธีตกลงราคา 30 ส.ค. 59
 
   
1030ราคากลางซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๑ โดยวิธีตกลงราคา 30 ส.ค. 59
 
   
1031ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMET-1790 ที่ สอต.จันทบุรี โดยวิธีพิเศษ 29 ส.ค. 59
 
   
1032ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบทำความเย็นด้วยน้ำ โดยวิธีตกลงราคา 19 ส.ค. 59
 
   
1033ราคากลางจ้างซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 18 ส.ค. 59
 
   
1034สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ จำนวน ๒๒ รายการ 16 ส.ค. 59
 
   13 ก.ย. 59
 
1035จัดซื้อวัสดุการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 10 ส.ค. 59
 
   
1036จัดซื้อถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์ พร้อมขั้วและสายโโยวิธีตกลงราคา 10 ส.ค. 59
 
   
1037จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบจำลองการคาดการอุณหภูมิรายวันสำหรับประเทศไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม โดยวิธีตกลงราคา 03 ส.ค. 59
 
   
1038จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับใช้ในการตรวจวัดฝนอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมใช้งานของระบบที่แสดงผลข้อมูลฝนอัตโนมัติ โดยวิธีตกลงราคา 01 ส.ค. 59
 
   
1039ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ค. 59
 
   24 ส.ค. 59
 
1040ราคากลางจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ 26 ก.ค. 59
 
   
1041ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25 ก.ค. 59
 
   
1042ราคากลางจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๕๐๐ KVA อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีกรณีพิเศษ 22 ก.ค. 59
 
   
1043จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีพิเศษ 15 ก.ค. 59
 
   
1044จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของ สอต.กระบี 11 ก.ค. 59
 
   
1045ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๒๓ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 07 ก.ค. 59
 
   
1046ราคากลางซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณอะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 05 ก.ค. 59
 
   
1047ราคากลางจ้างซ่อมระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องควบคุมระบบรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 22 มิ.ย. 59
 
   
1048ราคากลางจ้างเหมาดำเนินการจัดพิธีทางศาสนาและถวายสักการะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มิถุนายน 2559 20 มิ.ย. 59
 
   
1049ราคากลางการจัดซื้ออะไหล่หลอดแก้วบาโรมิเตอร์แบบปรอท จำนวน 1 รายการ 15 มิ.ย. 59
 
   
1050ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานไม้ 13 มิ.ย. 59
 
   
1051ราคากลางการจัดซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ (อุปกรณ์เฉพาะ) จำนวน 3 รายการ 08 มิ.ย. 59
 
   
1052ราคากลาง จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ 07 มิ.ย. 59
 
   
1053ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 07 มิ.ย. 59
 
   
1054ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีพิเศษ 07 มิ.ย. 59
 
   
1055ราคากลาง จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz(imet-2-Bl) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ 07 มิ.ย. 59
 
   
1056ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มิ.ย. 59
02 มิ.ย. 59
 
09 มิ.ย. 59
 
  22 มิ.ย. 59
 
1057จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2558 24 พ.ค. 59
 
   
1058ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา 24 พ.ค. 59
 
   
1059จ้างเหมาซ่อมแซมตู้แผงเมนสวิทซ์ไฟฟ้าอาคารโรงพิมพ์และออกแบบ 19 พ.ค. 59
 
   
1060ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 19 พ.ค. 59
 
   
1061ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งวิทยุ ระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และอุปกรณ์ห้องส่งกระจายเสียงเพื่อทดแทนของเดิมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 11 พ.ค. 59
11 พ.ค. 59
 
   10 มิ.ย. 59
 
1062เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง(ระยะที่๑)(e-bidding) 22 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
 
  08 ก.ค. 59
 
 
1063ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 59
 
  13 พ.ค. 59
 
 
1064ราคากลางจัดซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS 19 เม.ย. 59
 
   
1065ราคากลางจ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ EFM Sensor ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยวิธีพิเศษ 08 เม.ย. 59
 
   
1066ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) โดยวิธีตกลงราคา 28 มี.ค. 59
 
   
1067ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีพิเศษ 25 มี.ค. 59
 
   
1068แก้ไขราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน 25 มี.ค. 59
 
   
1069จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดของสถานีฝนอัตโนมัติโดยวิธีพิเศษ 23 มี.ค. 59
 
   
1070ราคากลางอะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 23 มี.ค. 59
 
   
1071จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๓ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59
 
  08 เม.ย. 59
 
 
1072ราคากลางซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบ LLWAS AWOS และ UPPER AIR โดยวิธีตกลงราคา 18 มี.ค. 59
 
   
1073ราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน 17 มี.ค. 59
 
   
1074ราคากลางจ้างถมดินสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๖๙๙๓ ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงครามฯลฯ 03 มี.ค. 59
 
   
1075สอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คัน 03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
 
   18 มี.ค. 59
 
1076ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 100 ชุด 03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
 
   30 มี.ค. 59
 
1077ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่) 01 มี.ค. 59
 
   
1078ราคากลางการจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 29 ก.พ. 59
 
   
1079ราคากลางจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คันและรถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีพิเศษ 17 ก.พ. 59
 
   
1080ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดของสถานีฝนอัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
 
  18 มี.ค. 59
 
 
1081ราคากลางจ้างเหมาจัดทำวารสารอุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 15 ก.พ. 59
 
   
1082ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ “โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบวิทยุออนไลน์และสำหรับตัดต่อรายการเพื่อสนับสนุนการส่งกระจายเสียง” โดยวิธีตกลงราคา 08 ก.พ. 59
 
   
1083ราคากลางจัดซื้อเซนเซอร์วัดความชื้นสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศ (AWS) โดยวิธีตกลงราคา 03 ก.พ. 59
 
   
1084ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (41.11.44.00) จัดซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
 
   01 มี.ค. 59
 
1085ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN โดยวิธีตกลงราคา 26 ม.ค. 59
 
   
1086ราคากลางจัดซื้ออะไหล่ควบคุมมอเตอร์เครื่องอุโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติ 25 ม.ค. 59
 
   
1087จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2557 21 ม.ค. 59
 
   
1088ราคากลางซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 144 ก้อน ที่ใช้กับเครื่องเรดาร์ฯของสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ จ.สงขลา 20 ม.ค. 59
 
   
1089ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการรถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ Doppler ชนิด Dual Polarization X-band Radar แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 08 ม.ค. 59
08 ม.ค. 59
08 ม.ค. 59
 
   10 มี.ค. 59
 
1090ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ม.ค. 59
 
  09 ก.พ. 59
 
 
1091สอบราคาเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 136 เลขหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
 
   05 ก.พ. 59
 
1092สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
 
  03 ก.พ. 59
 
 
1093จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 07 ม.ค. 59
 
   
1094ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ (War Room) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
 
   04 มี.ค. 59
 
1095ราคากลางการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 05 ม.ค. 59
 
   
1096ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการกล้องธีโอโดไลท์ จำนวน 6 ชุดฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ม.ค. 59
 
   29 ม.ค. 59
 
1097ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน โดยวิธีพิเศษ 04 ม.ค. 59
 
   
1098จัดซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารข้อมูลเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS 04 ม.ค. 59
 
   
1099ราคากลาง จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ้าฟ้าฉุกเฉินจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 04 ม.ค. 59
 
   
1100จัดซื้ออะไหล่แก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน โดยวิธีตกลงราคา 30 ธ.ค. 58
 
   
1101เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน 9 เดือน โดยวิธีพิเศษ 30 ธ.ค. 58
 
   
1102ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมอะไหล่เครื่องเรดาร์ EDRP-9 Board ของเครื่องเรดาร์ สอต.ลำพูน จ.ลำพูน 29 ธ.ค. 58
 
   
1103ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ 28 ธ.ค. 58
 
   
1104จ้างเหมาพนักงานเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาแบบจำลองคาดการณ์อุณหภูมิรายวันสำหรับประเทศไทย โดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม (โดยวิธีตกลงราคา) 21 ธ.ค. 58
 
   
1105การประมูลจัดหาผู้ดำเนินการกิจการร้านค้าสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา 18 ธ.ค. 58
 
   
1106จัดซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้า 50 รายการ โดยวิธีึตกลงราคา 16 ธ.ค. 58
 
23 ธ.ค. 58
 
  
1107สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall 15 ธ.ค. 58
 
   07 ม.ค. 59
 
1108จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน แบบ Metox 403 MHz จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีตกลงราคา 15 ธ.ค. 58
 
   
1109ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 4 เครื่อง ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ธ.ค. 58
 
   29 ม.ค. 59
 
1110สอบราคาซื้อถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์ พร้อมขั้วและสาย 09 ธ.ค. 58
 
   05 ม.ค. 59
 
1111สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน 1 งาน 08 ธ.ค. 58
 
   24 ธ.ค. 58
 
1112ประกวดราคาจ้างถมดินสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๖๙๙๓ ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงครามฯ 08 ธ.ค. 58
 
  04 ม.ค. 59
 
 
1113ซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน โดยวิธีตกลงราคา 26 พ.ย. 58
 
   
1114ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 2 ชุด และขนาดบรรทุก 800 กิโลกรัม 2 ชุด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ย. 58
20 พ.ย. 58
 
   22 ธ.ค. 58
 
1115จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2558 โดยวิธีตกลงราคา 20 พ.ย. 58
 
   
1116สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตรายการวิทยุเพื่อสนับสนุนการส่งกระจายเสียง พร้อมติดตั้ง 19 พ.ย. 58
 
   23 ธ.ค. 58
 
1117จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นห้องสำนักงานชั้น 1 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีตกลงราคา 18 พ.ย. 58
 
   
1118ราคากลางจ้างทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชน โดยวิธีตกลงราคา 17 พ.ย. 58
 
   
1119ราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 13 พ.ย. 58
 
   
1120สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) 13 พ.ย. 58
 
   23 ธ.ค. 58
 
1121สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 02 พ.ย. 58
02 พ.ย. 58
02 พ.ย. 58
 
   25 พ.ย. 58
 
1122ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร เฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 02 พ.ย. 58
 
   
1123ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โดยวิธีตกลงราคา 30 ต.ค. 58
 
   
1124ราคากลางซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน 2,500 ท่อ 27 ต.ค. 58
 
   
1125สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 26 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
 
  02 ธ.ค. 58
 
 
1126ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ต.ค. 58
 
  23 พ.ย. 58
 
 
1127ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โดยวิธีตกลงราคา 21 ต.ค. 58
 
   
1128ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีตกลงราคา 21 ต.ค. 58
 
   
1129ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา 21 ต.ค. 58
 
   
1130ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ต.ค. 58
 
22 ต.ค. 58
 
11 พ.ย. 58
 
 
1131ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐ )เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ กำลังส่ง ๑๐ กิโลวัตต์ แบบ Solid state ที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี 15 ต.ค. 58
 
   30 มี.ค. 59
 
1132ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ต.ค. 58
 
   14 มี.ค. 59
 
1133ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบคู่สายเช่า (Leased Line Internet) โดยวิธีตกลงราคา 14 ต.ค. 58
 
   
1134สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จำนวน 19 หลัง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 
   
1135สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 13 ต.ค. 58
 
  06 พ.ย. 58
 
 
1136สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาในกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 คน 13 ต.ค. 58
13 ต.ค. 58
 
   13 พ.ย. 58
 
1137ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบDopplerพร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์2เครื่องที่จังหวัดเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง และสุราษฎร์ธานี ต.หัวเตย อ.พุนพิน โดยวิธี e-bidding 07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
 
   10 ก.พ. 59
 
1138ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๔ คน โดยวิธีตกลงราคา 02 ต.ค. 58
 
   
1139จ้างพนักงานทำความสะอาดที่ทำการอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา 01 ต.ค. 58
 
   
1140จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา 30 ก.ย. 58
 
   
1141จ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา 30 ก.ย. 58
 
   
1142ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทืรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 58
30 ก.ย. 58
 
  25 พ.ย. 58
25 พ.ย. 58
 
26 ต.ค. 58
 
1143ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 30 ก.ย. 58
 
   
1144ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร โดยวิธีพิเศษ 29 ก.ย. 58
 
   
1145ราคากลางเครื่องเชื่อมสายไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ 29 ก.ย. 58
 
   
1146ราคากลางการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมุลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 29 ก.ย. 58
 
   
1147จ้างเหมาเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA 24 KV และตู้ MDB พร้อมติดตั้งภายนอกอาคาร 29 ก.ย. 58
 
   
1148ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการนำร่องการติดตั้งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 29 ก.ย. 58
 
   
1149จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาชำรุดบ้านพักข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 28 ก.ย. 58
 
   
1150ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีตกลงราคา 28 ก.ย. 58
 
   
1151จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 28 ก.ย. 58
 
   
1152ราคากลางจัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตู้เก็บเครื่องเสียงและอุปกรณ์เพื่อป้องกันความเสียหายขณะเคลื่อนย้าย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา 28 ก.ย. 58
 
   
1153เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีพิเศษ 25 ก.ย. 58
 
   
1154ราคากลางการเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 25 ก.ย. 58
 
   
1155ราคากลางการจ้างหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559) 23 ก.ย. 58
 
   
1156ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีพิเศษ 22 ก.ย. 58
 
   
1157ราคากลางเช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ 21 ก.ย. 58
 
   
1158จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 16 ก.ย. 58
 
   
1159ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 15 ก.ย. 58
 
   
1160ราคากลางการเช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 14 ก.ย. 58
 
   
1161จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีพิเศษ 11 ก.ย. 58
 
   
1162จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น รวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่ง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 08 ก.ย. 58
 
   
1163ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2558 04 ก.ย. 58
 
   
1164ประกวดราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ้างเหมาบริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค. 58
 
   
1165ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของ สอต.ระยอง 31 ส.ค. 58
 
   
1166ประกวดราคาซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และอะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS,LLWAS และ UPPERAIR (e-bidding) 24 ส.ค. 58
 
  11 ก.ย. 58
 
 
1167จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์เครื่องอูโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติโดยวิธีพิเศษ 24 ส.ค. 58
 
   
1168ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ส.ค. 58
 
  09 พ.ย. 58
 
 
1169ประกวดราคาจ้างการพิมพ์รูปเล่ม(82.12.18.00)จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2557ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์(e-bidding) 18 ส.ค. 58
 
19 ส.ค. 58
 
29 ก.ย. 58
 
 
1170ซื้อกระดาษพิมพ์กราฟพร้อมอุปกรณ์การพิมพ์โดยวิธีพิเศษ 13 ส.ค. 58
 
   
1171จ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ 11 ส.ค. 58
 
   
1172ซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดดโดยวิธีพิเศษ 06 ส.ค. 58
 
   
1173ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีพิเศษ 06 ส.ค. 58
 
   
1174ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (๔๓.๒๐.๑๘.๐๐) จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 58
 
   10 ส.ค. 58
 
1175ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall : WAF) และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 58
 
   10 ส.ค. 58
 
1176เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS จำนวน 979 สถานี ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 - เดือนกันยายน 2558 ด้วยวิธีพิเศษ 23 ก.ค. 58
 
   
1177ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อม (๒๓.๑๒.๑๕.๐๕) เครื่องเชื่อมสายไฟเบอร์ออฟติกพร้อมชุดอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ค. 58
 
  29 ก.ค. 58
 
 
1178ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และการสนับสนุน (๘๑.๑๑.๒๒.๐๐) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ก.ค.58 - ก.ย.58) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15 ก.ค. 58
 
  04 ส.ค. 58
 
 
1179ประกวดราคาซื้อไม้สัก (11.12.16.14) วัสดุงานไม้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ค. 58
14 ก.ค. 58
 
   27 ก.ค. 58
 
1180ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐)อะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ (อุปกรณ์เฉพาะ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ค. 58
 
   29 ก.ค. 58
 
1181ประกวดราคาซื้อก๊าซสารประกอบไฮโดรเจน (12.14.21.01)แก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน 2,500 ท่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ก.ค. 58
 
  06 ส.ค. 58
 
 
1182ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (43.21.16.00)วัสดุและอุปกรณ์อะไหล่คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ก.ค. 58
 
  20 ส.ค. 58
 
 
1183ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (41.11.44.00) วิทยุหยั่งอากาศแบบ 1680 MHz.(iMET-2BI) ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ก.ค. 58
 
   06 ส.ค. 58
 
1184จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ 08 ก.ค. 58
 
   
1185จ้างเหมาบำรุงพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ 07 ก.ค. 58
 
   
1186จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบโดยวิธีพิเศษ 07 ก.ค. 58
07 ก.ค. 58
 
   
1187จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์เครื่องอุโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติ โดยวิธีพิเศษ 30 มิ.ย. 58
 
   
1188ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมโปรแกรมการใช้งานระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มิ.ย. 58
 
   16 ก.ค. 58
 
1189ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์ (๒๖.๑๑.๑๗.๐๖) แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มิ.ย. 58
 
08 ก.ค. 58
 
  15 ก.ค. 58
 
1190ประกวดราคาเช่าระบบการติดต่อสื่อสารภายใน(43.22.15.25)เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS จำนวน 979 จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มิ.ย. 58
 
  16 ก.ค. 58
 
 
1191ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา(41.11.44.00)วัสดุและอะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว SPS-1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 25 มิ.ย. 58
 
   15 ก.ค. 58
 
1192ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01)จ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)จำนวน 13 เครื่องโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22 มิ.ย. 58
 
  15 ก.ค. 58
 
 
1193ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา(41.11.44.00)อะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติAWSโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ 22 มิ.ย. 58
 
  14 ก.ค. 58
 
 
1194ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐ ) จัดซื้อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิ.ย. 58
 
   06 ก.ค. 58
 
1195จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีพิเศษ 15 มิ.ย. 58
 
   
1196ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 มิ.ย. 58
 
  25 มิ.ย. 58
 
 
1197ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ใช้ในการพิมพ์(45.10.17.00) กระดาษพิมพ์กราฟพร้อมอุปกรณ์การพิมพ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มิ.ย. 58
 
  13 ก.ค. 58
 
 
1198กระดาษสำหรับเขียนกราฟ (๑๔.๑๑.๑๕.๑๒) กระดาษกราฟวัดความยาวของแสงแดด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 58
 
  13 ก.ค. 58
 
 
1199ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐ ) บอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน ขนาด ๓๐๐ แกรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ค. 58
 
   09 ก.ค. 58
 
1200ราคากลางกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด 20 พ.ค. 58
 
   
1201ราคากลางซื้อกระดาษพิมพ์กราฟพร้อมอุปกรณ์การพิมพ์ จำนวน 4 รายการ (e-bidding) 20 พ.ค. 58
 
   
1202ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา(41.11.44.00)วิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz.(iMET-2BI)ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
 
15 พ.ค. 58
 
10 มิ.ย. 58
 
 
1203เชิญชวนผู้สนใจเข้าเสนอราคาโครงการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้ง 6 สถานี 06 พ.ค. 58
06 พ.ค. 58
06 พ.ค. 58
 
   03 มิ.ย. 58
 
1204ราคากลางโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศแบบ 1680 MHz.(iMET-2BI) ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เม.ย. 58
 
  14 พ.ค. 58
 
 
1205ราคากลางโครงการกาการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุุตุนิยมวิทยา ทั้ง 6 สถานี 09 เม.ย. 58
 
   
1206ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเก็บและบันทึกข้อมูลการสื่อสารข่าวอากาศ 03 เม.ย. 58
 
   
1207สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ณ สำนักอุุตุนิยมวิทยาการบิน 02 เม.ย. 58
02 เม.ย. 58
02 เม.ย. 58
 
   29 เม.ย. 58
 
1208สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและโปรแกรมระบบการทำงานของศูนย์โทรคมนาคมอุุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 1 รายการ 23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
 
   16 เม.ย. 58
 
1209สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีกรมอุตุนิยมวิทยา 23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
 
  08 เม.ย. 58
 
 
1210ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนทดแทนให้ที่สถานีฝนอัตโนมัติ 930 ลูก (930 สถานี) 10 มี.ค. 58
 
   
1211ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น จำนวน 1 หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
 
  26 มิ.ย. 58
 
31 มี.ค. 58
 
1212สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26 ก.พ. 58
 
   26 มี.ค. 58
 
1213สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน 18 ก.พ. 58
 
   13 มี.ค. 58
 
1214สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา 17 ก.พ. 58
17 ก.พ. 58
17 ก.พ. 58
 
  12 มี.ค. 58
 
 
1215สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 06 ก.พ. 58
06 ก.พ. 58
 
   02 มี.ค. 58
 
1216สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและโปรแกรมระบบการทำงานของศูนย์โทรคมนาคมอุตุุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใหต้ จำนวน 1 รายการ 05 ก.พ. 58
05 ก.พ. 58
 
  24 ก.พ. 58
 
 
1217เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยวิธีพิเศษ 04 ก.พ. 58
 
   
1218ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 100 ชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 08 ม.ค. 58
08 ม.ค. 58
08 ม.ค. 58
 
   04 ก.พ. 58
 
1219สอบราคาจัดซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 1 รายการ 05 ม.ค. 58
05 ม.ค. 58
05 ม.ค. 58
 
   28 ม.ค. 58
 
1220สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่อง Spectrum Analyser hp8563E 22 ธ.ค. 57
22 ธ.ค. 57
 
   26 ม.ค. 58
 
1221ราคากลางเช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนมกราคม 2558 19 ธ.ค. 57
 
   
1222จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน 08 ธ.ค. 57
08 ธ.ค. 57
 
  05 ม.ค. 58
 
 
1223ราคากลางประกวดราคาการจัดกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 100 ชุด 08 ธ.ค. 57
 
   
1224ประกวดราคาการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz. ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04 ธ.ค. 57
04 ธ.ค. 57
04 ธ.ค. 57
04 ธ.ค. 57
 
   15 ม.ค. 58
 
1225สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558) 02 ธ.ค. 57
02 ธ.ค. 57
02 ธ.ค. 57
 
  12 มี.ค. 58
 
12 ม.ค. 58
 
1226จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบDoppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ 2 เครื่องที่จังหวัดน่านและศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 ธ.ค. 57
 
   16 มี.ค. 58
20 ก.พ. 58
 
1227เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนธันวาคม 2557 โดยวิธีพิเศษ 27 พ.ย. 57
 
   
1228จ้างเหมาจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชนโดยวิธีพิเศษ 25 พ.ย. 57
 
   
1229สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) 20 พ.ย. 57
20 พ.ย. 57
20 พ.ย. 57
20 พ.ย. 57
 
   16 ธ.ค. 57
 
1230สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 คน 17 พ.ย. 57
17 พ.ย. 57
17 พ.ย. 57
 
   17 ธ.ค. 57
 
1231ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการนำร่องการติดตั้งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 17 พ.ย. 57
 
   
1232สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 18 เครื่อง 14 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
 
   16 ธ.ค. 57
 
1233สอบราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเสียงหอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
 
   08 ธ.ค. 57
 
1234สอบราคาจ้่างเหมาจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชน 07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
 
  20 พ.ย. 57
 
 
1235สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558 07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
 
   08 ธ.ค. 57
 
1236ราคากลางโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดน่าน และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี 05 พ.ย. 57
 
   
1237เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ด้วยวิธีพิเศษ 31 ต.ค. 57
 
   
1238สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล 30 ต.ค. 57
30 ต.ค. 57
30 ต.ค. 57
 
   17 พ.ย. 57
 
1239จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ระบบเสมือนจริง (ปีงบประมาณ 2558) 30 ต.ค. 57
 
   14 พ.ย. 57
 
1240สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 30 ต.ค. 57
30 ต.ค. 57
 
   19 พ.ย. 57
 
1241สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน จำนวน 3,000 เครื่อง 30 ต.ค. 57
 
   16 ธ.ค. 57
 
1242ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 3 เครื่อง ที่ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานสกลนครและท่าอากาศยานชุมพรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์ 29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
 
   30 ม.ค. 58
 
1243สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ 29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
 
   19 พ.ย. 57
 
1244สอบราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 25 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 28 ต.ค. 57
28 ต.ค. 57
28 ต.ค. 57
 
   05 ม.ค. 58
 
1245สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 17 ต.ค. 57
17 ต.ค. 57
17 ต.ค. 57
 
   02 ธ.ค. 57
 
1246สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558) 13 ต.ค. 57
13 ต.ค. 57
13 ต.ค. 57
 
   04 พ.ย. 57
 
1247สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
 
   06 พ.ย. 57
 
1248สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน (ปี 2558) 08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
 
  30 ต.ค. 57
 
 
1249สอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 384 ลูก 08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
 
   20 พ.ย. 57
 
1250จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีกรณีพิเศษ 07 ต.ค. 57
 
   
1251สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง 03 ต.ค. 57
03 ต.ค. 57
 
   21 ม.ค. 58
 
1252สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน) 29 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
 
03 ต.ค. 57
 
10 พ.ย. 57
 
 
1253ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
 
24 ต.ค. 57
 
  29 ต.ค. 57
 
1254สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26 ก.ย. 57
26 ก.ย. 57
 
   20 ต.ค. 57
 
1255สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาในบริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 คน 25 ก.ย. 57
25 ก.ย. 57
 
   20 ต.ค. 57
 
1256จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 30 คน วิธีพิเศษ 24 ก.ย. 57
 
   
1257สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง 24 ก.ย. 57
24 ก.ย. 57
 
   20 ต.ค. 57
 
1258เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนตุลาคม 2557 19 ก.ย. 57
 
   
1259การจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 19 ก.ย. 57
 
   
1260ราคากลางการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว จำนวน 5 รายการ 19 ก.ย. 57
 
   
1261สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 18 เครื่อง 18 ก.ย. 57
18 ก.ย. 57
 
  01 ต.ค. 57
 
 
1262สอบราคาจ้างเหมารื้อถอนทำลายซากสิ่งปลูกสร้างเดิม 18 ก.ย. 57
18 ก.ย. 57
18 ก.ย. 57
 
   04 พ.ย. 57
 
1263ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 16 ก.ย. 57
 
   
1264สอบราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเสียงหอประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
 
  06 ต.ค. 57
 
 
1265สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps. 15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
 
   07 ต.ค. 57
 
1266จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 100 เมตร ที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
 
   03 ต.ค. 57
 
1267จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ 12 ก.ย. 57
 
   
1268สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร 12 ก.ย. 57
12 ก.ย. 57
12 ก.ย. 57
 
  09 ต.ค. 57
 
 
1269จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 11 ก.ย. 57
 
   
1270ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 10 ก.ย. 57
 
   
1271เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ 09 ก.ย. 57
 
   
1272สอบราคาซื่้อโปรแกรมป้องกันระบบเครือข่าย Firewall 09 ก.ย. 57
 
   26 ก.ย. 57
 
1273สอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตรายการวิทยุเพื่อการสนับสนุนการส่งกระจายเสียง 09 ก.ย. 57
09 ก.ย. 57
09 ก.ย. 57
 
  23 ก.ย. 57
 
 
1274สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง (สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน) 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
1275สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 หลัง 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
1276สอบราคากาอสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ (ราคากลาง 650,000 บาท) 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   19 ก.ย. 57
 
1277สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ (ราคากลาง 267,000 บาท) 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   19 ก.ย. 57
 
1278สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในที่กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
1279สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าสถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
12 ก.ย. 57
 
  26 ก.ย. 57
 
1280สอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง (กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา) 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
1281จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการระดับ 3-4 สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี โดยวิธีพิเศษ 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
1282สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   22 ก.ย. 57
 
1283สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นรวมด้วยน้ำ 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
1284สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
  01 ต.ค. 57
 
 
1285สอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันระบบเมล์ 05 ก.ย. 57
05 ก.ย. 57
 
   24 ก.ย. 57
 
1286สอบราคาจ้างเหมาซ่อมระบบตรวจวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Brewer Spectrophotometer) จำนวน 2 เครื่อง 04 ก.ย. 57
04 ก.ย. 57
04 ก.ย. 57
 
   26 ก.ย. 57
 
1287เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 03 ก.ย. 57
 
   
1288 เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ โดยวิธีพิเศษ 02 ก.ย. 57
 
   
1289ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่ืองมือตรวจอากาศผิวพื้น รวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 02 ก.ย. 57
 
   
1290ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 02 ก.ย. 57
 
   
1291ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นรวมด้วยน้ำ 28 ส.ค. 57
 
   
1292ประกวดราคาการจัดซื้ออุปกรณ์มาตรฐานสอบเทียบเครื่องมือตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
 
   17 ก.ย. 57
 
1293ราคากลางโครงการติดตั้งระบบตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม รวม 2 ชุด ที่ท่าอากาศยานหัวหิน 14 ส.ค. 57
 
   
1294สอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับเปลี่ยนทดแทนของเดิมให้ที่สถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน 930 ลูก (930 สถานี) 13 ส.ค. 57
13 ส.ค. 57
 
  26 ก.ย. 57
 
24 ก.ย. 57
 
1295สอบราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจลมชั้นบนแบบอัตโนมัติ iMet-1790 403 MHz. จำนวน 2 รายการ 08 ส.ค. 57
08 ส.ค. 57
 
   28 ส.ค. 57
 
1296ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
 
   22 ก.ย. 57
 
1297ประกวดราคาโครงการจัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS/LLWAS) จำนวน 11 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
 
   29 ส.ค. 57
 
1298สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 01 ส.ค. 57
01 ส.ค. 57
 
   02 ก.ย. 57
 
1299ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
 
   29 ส.ค. 57
 
1300สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องอุโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา 31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
 
   27 ส.ค. 57
 
1301สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ 23 ก.ค. 57
23 ก.ค. 57
 
   14 ส.ค. 57
 
1302จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 18 ก.ค. 57
 
   
1303จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ 17 ก.ค. 57
 
   
1304สอบราคาซื้ออุปกรณ์ดาวเทียมพร้อมติดตั้งสำหรับโครงการพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อถ่ายทอดสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายภูมิภาค 04 ก.ค. 57
 
   29 ก.ค. 57
 
1305สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสน้ำแบบ Acoustic ชนิด 500KHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 02 ก.ค. 57
02 ก.ค. 57
02 ก.ค. 57
 
   23 ก.ค. 57
 
1306สอบราคาซื้ออะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS 24 มิ.ย. 57
24 มิ.ย. 57
 
   28 ส.ค. 57
 
1307สอบราคาซื้อเซนเซอร์วัดความชื้นสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 20 มิ.ย. 57
20 มิ.ย. 57
 
   16 ก.ค. 57
 
1308การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2557 17 มิ.ย. 57
17 มิ.ย. 57
 
   
1309สอบราคาจัดซื้ออะไหล่สำหรับตรวจซ่อมเครื่องมือตรวจลมชั้นบนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ 17 มิ.ย. 57
17 มิ.ย. 57
17 มิ.ย. 57
17 มิ.ย. 57
 
   06 ส.ค. 57
 
1310ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) 13 มิ.ย. 57
 
   
1311สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ 13 มิ.ย. 57
13 มิ.ย. 57
 
   15 ก.ค. 57
 
1312สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจลมชั้นบนแบบอัตโนมัติ iMet-1790 403 MHz. จำนวน 2 รายการ 12 มิ.ย. 57
12 มิ.ย. 57
 
  08 ก.ค. 57
 
 
1313สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง 11 มิ.ย. 57
11 มิ.ย. 57
11 มิ.ย. 57
11 มิ.ย. 57
 
   27 มิ.ย. 57
 
1314จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 25 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 06 มิ.ย. 57
06 มิ.ย. 57
06 มิ.ย. 57
 
  01 ก.ค. 57
 
 
1315สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานพิธีการรับรองและกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 72 ปี 23 มิถุนายน 2557 04 มิ.ย. 57
04 มิ.ย. 57
 
   18 มิ.ย. 57
 
1316ประกวดราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ (39 สถานี) 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
 
11 มิ.ย. 57
 
  25 มิ.ย. 57
 
1317สอบราคาจ้างเหมา “โครงการปรับปรุงระบบวิทยุออนไลน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 6 สถานี” 16 พ.ค. 57
16 พ.ค. 57
16 พ.ค. 57
 
   16 มิ.ย. 57
 
1318การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 1/2557 15 พ.ค. 57
 
   
1319ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680MHz.(iMet-2BI)ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 พ.ค. 57
01 พ.ค. 57
01 พ.ค. 57
01 พ.ค. 57
 
   29 พ.ค. 57
 
1320สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ดาวเทียมพร้อมติดตั้งสำหรับ “โครงการพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อถ่ายทอดสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายภูมิภาค 18 เม.ย. 57
18 เม.ย. 57
 
  03 มิ.ย. 57
 
 
1321ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ 1680 MHz. พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 เม.ย. 57
10 เม.ย. 57
10 เม.ย. 57
10 เม.ย. 57
 
   19 พ.ค. 57
 
1322สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด และปากกากราฟ (หมึกในตัว) 09 เม.ย. 57
09 เม.ย. 57
 
   14 พ.ค. 57
 
1323สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสน้ำแบบ Acoustic ชนิด 500 KHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
 
  01 พ.ค. 57
 
 
1324สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) 03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
 
   29 เม.ย. 57
 
1325ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝนอัตโนมัติ 930 สถานีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
 
22 เม.ย. 57
25 เม.ย. 57
 
16 พ.ค. 57
 
 
1326สอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันระบบเมล์ 18 มี.ค. 57
18 มี.ค. 57
 
   02 เม.ย. 57
 
1327สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2556 17 มี.ค. 57
17 มี.ค. 57
 
   08 เม.ย. 57
 
1328สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ Thyratron tube (JAN 8613) 05 มี.ค. 57
05 มี.ค. 57
 
  19 มี.ค. 57
 
 
1329จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 26 ก.พ. 57
 
   
1330การจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ)1ระบบ โดยวิธีพิเศษ 21 ก.พ. 57
 
   
1331สอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ 19 ก.พ. 57
19 ก.พ. 57
19 ก.พ. 57
19 ก.พ. 57
 
   25 มี.ค. 57
 
1332สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบวิทยุออนไลน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 6 สถานี 17 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
 
  18 มี.ค. 57
 
 
1333สอบราคาจ้างเหมาปรับปุงซ่อมแซมรั้วสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก 10 ก.พ. 57
10 ก.พ. 57
 
   28 มี.ค. 57
 
1334สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
 
   18 ก.พ. 57
 
1335สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
 
   25 ก.พ. 57
 
1336ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz. (iMET-2BI) ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุด 29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
 
  26 ก.พ. 57
 
 
1337ประกวดราคาโครงการจัดซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
 
   10 มี.ค. 57
 
1338จ้างย้ายเสา-สายไฟฟ้า ณ ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา) โดยวิธีกรณีพิเศษ 24 ม.ค. 57
24 ม.ค. 57
 
   
1339ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลน์ แบบ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 ม.ค. 57
23 ม.ค. 57
23 ม.ค. 57
23 ม.ค. 57
23 ม.ค. 57
 
  18 ก.พ. 57
 
 
1340สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสน้ำแบบ Acoustic ชนิด 500 KHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง 21 ม.ค. 57
21 ม.ค. 57
21 ม.ค. 57
21 ม.ค. 57
21 ม.ค. 57
 
  05 ก.พ. 57
 
 
1341ประกวดราคาจัดหาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือ (Broadcast for Shipping) 1 เครื่อง 06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
 
05 ก.พ. 57
30 ม.ค. 57
 
  28 ก.พ. 57
 
1342สอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ 18 ธ.ค. 56
18 ธ.ค. 56
 
  20 ม.ค. 57
 
 
1343สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล 16 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
 
   07 ม.ค. 57
 
1344สอบจ้างเหมาซ่อมเครื่องอุโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติ 13 ธ.ค. 56
13 ธ.ค. 56
 
  09 ม.ค. 57
 
 
1345จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง) บางนา กรุงเทพมหานคร 13 ธ.ค. 56
13 ธ.ค. 56
 
   07 ม.ค. 57
 
1346สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 12 ธ.ค. 56
12 ธ.ค. 56
 
   03 ม.ค. 57
 
1347สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 12 ธ.ค. 56
12 ธ.ค. 56
 
   15 ม.ค. 57
 
1348สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน 12 ธ.ค. 56
12 ธ.ค. 56
 
   08 ม.ค. 57
 
1349สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลิฟท์โดยสาร จำนวน 4 เครื่อง ที่อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา 11 ธ.ค. 56
11 ธ.ค. 56
 
   15 ม.ค. 57
 
1350เช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS 09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
 
   03 ม.ค. 57
 
1351สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน 25 พ.ย. 56
 
   07 ม.ค. 57
 
1352ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร 21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
 
04 ธ.ค. 56
 
  13 ธ.ค. 56
 
1353สอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน 2,500 ท่อ 21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
 
   18 ธ.ค. 56
 
1354ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน 18 พ.ย. 56
 
   18 ธ.ค. 56
 
1355ประกวดราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ(39 แห่ง) 1 ระบบ 15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
 
17 ธ.ค. 56
 
10 ม.ค. 57
 
 
1356เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด้วยวิธีพิเศษ 05 พ.ย. 56
 
   
1357จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 30 คน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ด้วยวิธีพิเศษ 05 พ.ย. 56
 
   
1358เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2556 - เดือนธันวาคม 2556 05 พ.ย. 56
 
   
1359เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับเดือนตุลาคม 2556 ด้วยวิธีพิเศษ 05 พ.ย. 56
 
   
1360จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นรวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยวิธีพิเศษ 05 พ.ย. 56
 
   
1361ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) 2เครื่อง ที่ท่าอากาศยานระนองและท่าอากาศยานเลย 17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
 
   07 ม.ค. 57
 
1362ผลผู้ชนะการสอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps 15 ต.ค. 56
 
   
1363สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โรงจอดรถยนต์พร้อมห้องเอนกประสงค์ 14 ต.ค. 56
14 ต.ค. 56
 
   25 พ.ย. 56
 
1364ประกวดราคาจัดหาเครื่องมือตรวจลมชั้นบน จำนวน 4 เครื่อง สำหรับติดตั้งใช้ราชการที่ สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ ศูนย์อุตุนิยมวิยาภาคเหนือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สถานีประจวบคีรีขันธ์ 11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
 
   09 ม.ค. 57
 
1365ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) 2 ระบบ ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีและท่าอากาศยานเชียงรายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
 
   23 ธ.ค. 56
 
1366สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 08 ต.ค. 56
08 ต.ค. 56
08 ต.ค. 56
 
  21 พ.ย. 56
 
 
1367ใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีพิเศษ 08 ต.ค. 56
 
   
1368สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 ชุด ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 07 ต.ค. 56
07 ต.ค. 56
 
   12 พ.ย. 56
 
1369สอบราคาซื้อจอแสดงผลข้อมูล 30 ก.ย. 56
30 ก.ย. 56
 
   22 ต.ค. 56
 
1370ราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมบูรณะและย้ายที่ประดิษฐานองค์พระอินทราธิราชเพื่อพัฒนาองค์กรกรมอุตุนิยมวิทยา 28 ก.ย. 56
 
   
1371สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลิฟท์โดยสาร จำนวน 4 เครื่อง ที่อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา 27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
 
   11 ต.ค. 56
 
1372สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร 27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
 
   30 ต.ค. 56
 
1373ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริหารทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร 27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
 
  18 ต.ค. 56
 
 
1374เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทต่อเนื่องสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีพิเศษ 25 ก.ย. 56
 
   
1375ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษาระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 25 ก.ย. 56
 
   
1376ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษาระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระบบฐานข้อมูลและระบบเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 25 ก.ย. 56
 
   
1377จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีกรณีพิเศษ 25 ก.ย. 56
 
   
1378จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยวิธีกรณีพิเศษ 25 ก.ย. 56
 
   
1379จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 30 คน ประจำเดือนตุลาคม 2556 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีพิเศษ 25 ก.ย. 56
 
   
1380ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่ดอนเมืองและศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 พ.ย. 56
11 พ.ย. 56
11 พ.ย. 56
11 พ.ย. 56
11 พ.ย. 56
11 พ.ย. 56
11 พ.ย. 56
 
   22 พ.ย. 56
 
1381สอบราคาจ้างเหมาผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 24 ก.ย. 56
24 ก.ย. 56
 
  19 พ.ย. 56
 
 
1382จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ 19 ก.ย. 56
19 ก.ย. 56
 
   15 ต.ค. 56
 
1383สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ก.ย. 56
17 ก.ย. 56
 
   08 ต.ค. 56
 
1384สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 16 ก.ย. 56
16 ก.ย. 56
 
   24 ต.ค. 56
 
1385ราคากลางการจัดหาอะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีพิเศษ 16 ก.ย. 56
 
   
1386สอบราคาจ้างเหมากำจัดปลวกและหนู 16 ก.ย. 56
16 ก.ย. 56
 
   14 ต.ค. 56
 
1387สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาบริเวณสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี 2557 12 ก.ย. 56
12 ก.ย. 56
 
   26 ก.ย. 56
 
1388เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีพิเศษ 12 ก.ย. 56
 
   
1389จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ 10 ก.ย. 56
10 ก.ย. 56
 
   15 ต.ค. 56
 
1390สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน 10 ก.ย. 56
10 ก.ย. 56
 
   30 ก.ย. 56
 
1391สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมบูรณะและย้ายที่ประดิษฐานองค์พระอินทราธิราช เพื่อพัฒนาองค์กรกรมอุตุนิยมวิทยา 05 ก.ย. 56
05 ก.ย. 56
 
   20 ก.ย. 56
 
1392จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน 04 ก.ย. 56
 
   27 ก.ย. 56
 
1393สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์ 02 ก.ย. 56
02 ก.ย. 56
 
   20 ก.ย. 56
 
1394สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 หลัง 07 ส.ค. 56
07 ส.ค. 56
07 ส.ค. 56
 
   04 ต.ค. 56
 
1395สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2555 กรมอุตุนิยมวิทยา 10 ก.ค. 56
 
   14 ส.ค. 56
 
1396การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ต่างๆที่เก่าและชำรุด จำนวน 57 รายการ ครั้งที่ 2/2556 08 ก.ค. 56
08 ก.ค. 56
 
   
1397ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
 
30 ก.ค. 56
 
  23 ส.ค. 56
 
1398การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 1/2556 28 มิ.ย. 56
28 มิ.ย. 56
 
   
1399สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย 26 มิ.ย. 56
 
   05 ส.ค. 56
 
1400สอบราคาจ้างเหมาซ่อมระบบคอมพิวเตอร์พยากรณ์อากาศ (NWP System) 21 มิ.ย. 56
 
   26 ก.ค. 56
 
1401ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน 5 รายการ 10 มิ.ย. 56
10 มิ.ย. 56
10 มิ.ย. 56
10 มิ.ย. 56
 
   18 ก.ค. 56
 
1402สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างรั้วสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา 05 มิ.ย. 56
05 มิ.ย. 56
 
   18 มิ.ย. 56
 
1403สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์ 28 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
 
  28 มิ.ย. 56
 
 
1404สอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนของกรมอุตุนิยมวิทยา 16 พ.ค. 56
16 พ.ค. 56
16 พ.ค. 56
 
   26 มิ.ย. 56
 
1405สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 20 รายการ 15 พ.ค. 56
 
   13 มิ.ย. 56
 
1406สอบราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ 26 เม.ย. 56
 
   21 พ.ค. 56
 
1407สอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนของกรมอุตุนิยมวิทยา 01 เม.ย. 56
01 เม.ย. 56
 
   
1408สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ขาวดำ จำนวน126 เครื่อง 01 เม.ย. 56
 
  17 พ.ค. 56
 
 
1409จัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz. พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 400 ชุด (ปี 2556) 26 มี.ค. 56
26 มี.ค. 56
26 มี.ค. 56
26 มี.ค. 56
 
   24 เม.ย. 56
 
1410สอบราคาซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน 25 มี.ค. 56
 
   25 เม.ย. 56
 
1411ประกาศผลผู้ชนะการประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศ จำนวน 2 รายการ 15 มี.ค. 56
 
   
1412ซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz.ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุด (ปี2556) 13 มี.ค. 56
13 มี.ค. 56
13 มี.ค. 56
 
   23 เม.ย. 56
 
1413สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์ 11 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
 
  03 เม.ย. 56
 
 
1414สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์
 
   
1415ซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz. ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 400 ชุด (งบปี2555) 08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
 
   
1416ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
 
   11 เม.ย. 56
 
1417สอบราคาซื้อระบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 11 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
 
   24 เม.ย. 56
 
1418สอบราคาซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS 04 มี.ค. 56
 
   03 เม.ย. 56
 
1419จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝนอัตดนมัติ 922 สถานี 01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
 
15 มี.ค. 56
 
  03 เม.ย. 56
 
1420ประกวดราคาจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 2 เครื่อง ที่ท่าอากาศยาน จังหวัดนราธิวาส และหัวหิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
 
   09 เม.ย. 56
 
1421สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้ากระโชกทางระบบไฟฟ้าและติดตั้งสายดิน 18 ก.พ. 56
 
   12 มี.ค. 56
 
1422ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดสกลนคร และนราธิวาส ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
 
   29 มี.ค. 56
 
1423ประกวดราคาจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz. พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 480 ชุด 04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
 
   08 มี.ค. 56
 
1424สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดินแบบดิจิตอลระบบอัตโนมัติ 01 ก.พ. 56
 
   26 ก.พ. 56
 
1425ซื้อ Battery และขั้วต่อแบตเตอรี่พร้อมสายไฟ 30 ม.ค. 56
 
   05 มี.ค. 56
 
1426ซื้ออุปกรณ์กระจายเสียง 29 ม.ค. 56
 
   06 มี.ค. 56
 
1427ซื้ออุปกรณ์กระจายเสียง 29 ม.ค. 56
29 ม.ค. 56
 
   
1428สอบราคาซื้อเซนเซอร์วัดความชื้นและเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (CPC1/6-ME) 22 ม.ค. 56
 
   15 ก.พ. 56
 
1429ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบตรวจวินด์เชียร์ (LLWAS)ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 1 ระบบ 21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
 
   14 มี.ค. 56
 
1430ประกวดราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ 21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
 
   01 มี.ค. 56
 
1431ซื้อรถยนต์ 4 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 15 ม.ค. 56
 
   14 ก.พ. 56
 
1432สอบราคาซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 15 ม.ค. 56
 
   12 ก.พ. 56
 
1433สอบราคาซื้ออะไหล่และวัสดุไฟฟ้าเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว ระบบ SPS-1 15 ม.ค. 56
 
   12 ก.พ. 56
 
1434สอบราคาจ้างทำโปรแกรมมาตรฐานการเตือนภัยระยะสั้น จำนวน 1 โปรแกรม 28 ธ.ค. 55
 
   25 ม.ค. 56
 
1435สอบราคาจัดซื้อระบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 28 ธ.ค. 55
 
  30 ม.ค. 56
 
 
1436สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำวีดีทัศน์ 28 ธ.ค. 55
 
   30 ม.ค. 56
 
1437สอบราคาซื้อเสื้อโปโล 28 ธ.ค. 55
 
   30 ม.ค. 56
 
1438ผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 27 ธ.ค. 55
 
   
1439สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ 27 ธ.ค. 55
 
   24 ม.ค. 56
 
1440สอบราคาซื้อเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม 20 ธ.ค. 55
 
   25 ม.ค. 56
 
1441ซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS 11 ธ.ค. 55
 
   11 ม.ค. 56
 
1442ซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz.พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 400 ชุด 26 พ.ย. 55
26 พ.ย. 55
26 พ.ย. 55
26 พ.ย. 55
26 พ.ย. 55
 
  08 ม.ค. 56
 
 
1443สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน จำนวน 3,000 เครื่อง 09 พ.ย. 55
 
   06 ธ.ค. 55
 
1444สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 3 คัน 08 พ.ย. 55
 
   03 ธ.ค. 55
 
1445จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟ์ทแวร์ระบบเสมือนจริงเพื่อการสำรองระบบสารสนเทศ 01 พ.ย. 55
 
   23 พ.ย. 55
 
1446สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม 01 พ.ย. 55
 
   27 พ.ย. 55
 
1447สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คน 26 ต.ค. 55
 
  22 พ.ย. 55
 
 
1448ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน 3,000 ท่อ 18 ต.ค. 55
 
   13 พ.ย. 55
 
1449จ้างเหมากำจัดปลวกและหนู 17 ต.ค. 55
 
   13 พ.ย. 55
 
1450ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน 15 ต.ค. 55
 
  06 พ.ย. 55
 
 
1451สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง 02 ต.ค. 55
 
   02 พ.ย. 55
 
1452ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS ประจำปีงบประมาณ 2556 28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
 
08 ต.ค. 55
 
  29 ต.ค. 55
 
1453ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
 
   29 ต.ค. 55
 
1454สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 27 ก.ย. 55
 
   24 ต.ค. 55
 
1455สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต ที่ความเร็ว 4 Mpbs. 25 ก.ย. 55
 
   26 ต.ค. 55
 
1456สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 24 ก.ย. 55
 
   17 ต.ค. 55
 
1457สอบราคาซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 19 ก.ย. 55
 
   22 ต.ค. 55
 
1458สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า และดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาบริเวณสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน 14 ก.ย. 55
 
   01 ต.ค. 55
 
1459สอบราคาซื้ออุปกรณ์ภายใต้โครงการระบบสำรองและการเฝ้าตรวจแผ่นดินไหว 11 ก.ย. 55
 
   29 ต.ค. 55
 
1460สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ7-8จำนวน 1 หลัง พร้อมถมดินปรับสภาพพื้นที่ของถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 12 ก.ย. 55
 
   25 ก.ย. 55
 
1461สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา 11 ก.ย. 55
 
   09 ต.ค. 55
 
1462สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ที่สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 07 ก.ย. 55
07 ก.ย. 55
07 ก.ย. 55
07 ก.ย. 55
 
  01 ต.ค. 55
 
 
1463สอบราคาซื้อวัสดุงานไม้ 07 ก.ย. 55
 
   28 ก.ย. 55
 
1464สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ 07 ก.ย. 55
 
   28 ก.ย. 55
 
1465สอบราคาซื้อสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ 07 ก.ย. 55
 
   02 ต.ค. 55
 
1466สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน 07 ก.ย. 55
 
   01 ต.ค. 55
 
1467สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04 ก.ย. 55
 
   05 ต.ค. 55
 
1468สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ 30 ส.ค. 55
 
   12 ต.ค. 55
 
1469สอบราคาซื้ออะไหล่ไฟฟ้า-วิทยุ จำนวน 5 รายการ 30 ส.ค. 55
 
   24 ก.ย. 55
 
1470สอบราคาซื้อเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม 28 ส.ค. 55
 
   21 ก.ย. 55
 
1471สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ จำนวน 8 สถานี 28 ส.ค. 55
28 ส.ค. 55
 
   18 ก.ย. 55
 
1472สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 27 ส.ค. 55
 
   28 ก.ย. 55
 
1473สอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศ 27 ส.ค. 55
 
   
1474สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) 27 ส.ค. 55
 
   24 ก.ย. 55
 
1475สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวินิจ บุตรสุด โทร.0-2393-5615) 23 ส.ค. 55
 
   18 ก.ย. 55
 
1476สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก 23 ส.ค. 55
 
   21 ก.ย. 55
 
1477สอบราคาจ้างเหมาผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา 23 ส.ค. 55
 
   28 ก.ย. 55
 
1478สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ 22 ส.ค. 55
 
   24 ก.ย. 55
 
1479สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ 22 ส.ค. 55
 
   
1480สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ 20 ส.ค. 55
 
   20 ก.ย. 55
 
1481สอบราคาซื้ออะไหล่เพื่อตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ 14 ส.ค. 55
 
   11 ก.ย. 55
 
1482สอบราคาซื้ออะไหล่หลอดแก้วบาโรมิเตอร์ปรอทและอะไหล่ชุดลานนาฬิกาพร้อมใยจักรกรอก 07 ส.ค. 55
 
   11 ก.ย. 55
 
1483สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นรวมด้วยน้ำ 06 ส.ค. 55
 
   06 ก.ย. 55
 
1484สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง 17 ก.ค. 55
 
   27 ส.ค. 55
 
1485ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet 16 ก.ค. 55
16 ก.ค. 55
16 ก.ค. 55
 
  06 ส.ค. 55
 
 
1486สอบราคาซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน 02 ก.ค. 55
 
   09 ส.ค. 55
 
1487สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 27 รายการ 25 มิ.ย. 55
 
   20 ก.ค. 55
 
1488สอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัยพร้อมติดตั้ง 19 มิ.ย. 55
 
   11 ก.ค. 55
 
1489สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นรวมด้วยน้ำ 19 มิ.ย. 55
 
  23 ก.ค. 55
 
 
1490จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ท่าอากาศยานดอนเมือง 1 ระบบ 14 มิ.ย. 55
 
09 ก.ค. 55
11 ก.ค. 55
 
  26 ก.ค. 55
 
1491จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝนอัตโนมัติ 918 สถานี 29 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
 
13 มิ.ย. 55
 
  25 มิ.ย. 55
 
1492สอบราคาซื้ออะไหล่หลอดแก้วบาโรมิเตอร์ปรอทและอะไหล่ชุดลานนาฬิกาพร้อมใยจักรกรอก 29 พ.ค. 55
 
  21 มิ.ย. 55
 
 
1493สอบราคาซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 28 พ.ค. 55
 
   29 มิ.ย. 55
 
1494สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ 04 พ.ค. 55
 
  30 พ.ค. 55
 
 
1495สอบราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ 04 พ.ค. 55
 
   11 มิ.ย. 55
 
1496สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสำรองไฟ (UPS) ห้องควบคุมระบบรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทกอัตโนมัติ 27 เม.ย. 55
27 เม.ย. 55
 
   01 มิ.ย. 55
 
1497สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับเก็บรวบรวมความชื้นในดิน 27 เม.ย. 55
 
   07 มิ.ย. 55
 
1498สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหลังคาบ้านพักและที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก 24 เม.ย. 55
 
  10 พ.ค. 55
 
 
1499สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด 24 เม.ย. 55
 
   24 พ.ค. 55
 
1500ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection) 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04 เม.ย. 55
 
   07 มิ.ย. 55
 
1501ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เป็นเครื่องมือตรวจอากาศระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
11 พ.ค. 55
 
  21 มิ.ย. 55
 
1502ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ กำลังส่ง 10 KW แบบ Solidstate1 เครื่อง สำหรับติดตั้งใช้ในราชการที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีกา 03 เม.ย. 55
 
   11 พ.ค. 55
 
1503ประกวดราคาตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS.) 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งใช้ในราชการ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 เม.ย. 55
 
10 พ.ค. 55
 
  08 มิ.ย. 55
 
1504ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจลมชั้นบน 1 เครื่อง ซึ่งติดตั้งใช้ในราชการที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 เม.ย. 55
 
   11 พ.ค. 55
 
1505ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝนอัตโนมัติ 918 สถานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02 เม.ย. 55
 
  25 เม.ย. 55
 
 
1506สอบราคาซื้ออะไหล่ Power Supply 29 มี.ค. 55
 
   11 พ.ค. 55
 
1507สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์ 26 มี.ค. 55
 
   11 พ.ค. 55
 
1508สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว ระบบ SPS-1 22 มี.ค. 55
 
   22 มิ.ย. 55
 
1509สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2554 22 มี.ค. 55
 
   23 เม.ย. 55
 
1510จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 16 มี.ค. 55
 
   17 พ.ค. 55
 
1511สอบราคาซืื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ 08 มี.ค. 55
 
  24 เม.ย. 55
 
 
1512ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา 01 มี.ค. 55
 
   
1513ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ 20 ก.พ. 55
 
   
1514สอบราคาซื้อแก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 300 ใบ 13 ก.พ. 55
 
   25 เม.ย. 55
 
1515สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 06 ก.พ. 55
 
   
1516จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา 30 ม.ค. 55
 
   
1517ประกาศผลการปนะกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่องและหอเรดาร์ 1 แห่ง 16 ม.ค. 55
 
   
1518จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร 16 ม.ค. 55
 
   01 ก.พ. 55
 
1519สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา 09 ม.ค. 55
 
  07 ก.พ. 55
 
 
1520สอบราคาซื้อแก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน 16 ธ.ค. 54
 
  05 ม.ค. 55
 
 
1521สอบราคาซื้อเครื่องวัดความชื้นในดินระบบอิเล็กทรอนิคส์ 16 ธ.ค. 54
 
   20 ม.ค. 55
 
1522ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ 14 ธ.ค. 54
 
   
1523สอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) 29 พ.ย. 54
 
   23 ธ.ค. 54
 
1524ขอเชิญชวนเสนอราคาแก้ววัดปริมาญน้ำฝน จำนวน 300 ใบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจติดต่อคุณวินิจ บุตรสุด (พด.) โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 จนถึงวันที่ 15 พ.ย.54 04 พ.ย. 54
 
   
1525สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร 12 ต.ค. 54
 
01 พ.ย. 54
 
  16 พ.ย. 54
 
1526สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา 28 ก.ย. 54
 
   02 พ.ย. 54
 
1527เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps. 26 ก.ย. 54
 
   01 พ.ย. 54
 
1528สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) 26 ก.ย. 54
 
   19 ต.ค. 54
 
1529สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา 23 ก.ย. 54
 
  01 พ.ย. 54
 
 
1530จ้างเหมาผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา 19 ก.ย. 54
 
   19 ต.ค. 54
 
1531จ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ 19 ก.ย. 54
 
   07 ต.ค. 54
 
1532สอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน 15 ก.ย. 54
 
  19 ต.ค. 54
 
 
1533สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน 15 ก.ย. 54
 
   13 ต.ค. 54
 
1534สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการที่สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน 15 ก.ย. 54
 
   03 ต.ค. 54
 
1535สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ 15 ก.ย. 54
 
   21 ต.ค. 54
 
1536ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาครที่ทำการสถานีตรวจอากาศนครศรีธรรมราช (ฉวาง) 1 หลัง 01 ส.ค. 54
 
  18 ส.ค. 54
 
 
1537สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง 05 ก.ค. 54
 
   18 ส.ค. 54
 
1538ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร ยี่ห้อ TOSHIBA หมายเลข 3 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา 23 มิ.ย. 54
 
   
1539สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2553 21 มิ.ย. 54
 
   22 ก.ค. 54
 
1540ประกวดราคาตามโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์ 2เครื่องและหอเรดาร์ 1 แห่ง ที่จังหวัดชัยนาท และพิษณุโลกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 มิ.ย. 54
 
20 ก.ค. 54
 
  
1541ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมประตูและถมดิน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุงแห่งใหม่ จังหวัดพัทลุง 20 มิ.ย. 54
 
13 ก.ค. 54
 
  05 ส.ค. 54
 
1542ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 07 มิ.ย. 54
 
   14 ก.ค. 54
 
1543ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้ออะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สนใจเสนอราคาและรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ (คุณวินิจ บุตรสุด ) โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 10 มิ.ย.54 06 มิ.ย. 54
 
   
1544สอบราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VoIP จำนวน 100 เครื่อง 27 พ.ค. 54
 
   
1545ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 26 พ.ค. 54
 
   
1546สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์ 25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
 
  06 ก.ค. 54
 
 
1547สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน จำนวน 3,000 เครื่อง 24 พ.ค. 54
 
   13 ก.ค. 54
 
1548ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาที่จอดรถยนต์พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ 23 พ.ค. 54
 
   
1549ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ 23 พ.ค. 54
 
   
1550ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น – ลง ของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนที่ระดับต่างๆ (Wind Profiler) สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 พ.ค. 54
 
16 มิ.ย. 54
 
  
1551ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายส่ง-สายอากาศที่ใช้กับเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 พ.ค. 54
 
   22 มิ.ย. 54
 
1552สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 10 พ.ค. 54
 
   03 มิ.ย. 54
 
1553ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 หลัง 10 พ.ค. 54
 
   
1554สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2553 06 พ.ค. 54
 
  06 มิ.ย. 54
 
 
1555จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจวัดรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทกอัตโนมัติ (ระบบโทรมาตร) ระยะที่ 2 และ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 เม.ย. 54
 
  10 พ.ค. 54
 
 
1556สอบราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VoIP จำนวน 100 เครื่อง 31 มี.ค. 54
 
  12 พ.ค. 54
 
 
1557ประกาศผลการสอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 25 รายการ 31 มี.ค. 54
 
   
1558ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมโครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดฝนตามอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคเหนือ จำนวน 110 สถานีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 มี.ค. 54
 
   04 พ.ค. 54
 
1559ประกวดราคาการเช่าใช้บริการสื่อสารระบบสื่อสาร GPRS ประจำปีงบประมาณ 2554 23 มี.ค. 54
 
   03 พ.ค. 54
 
1560สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด 16 มี.ค. 54
 
   04 พ.ค. 54
 
1561ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยะรรมชาติค.ส.ล. (ตอกเสาเข็ม) สูง 3 ชั้น 1 อาคาร ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สงขลา 11 มี.ค. 54
 
05 เม.ย. 54
 
  01 ส.ค. 54
 
1562ชอเชิญชวนเสนอราคาซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับท่าอากาศยานทั่วประเทศ จำนวน 4 รายการ สนใจยื่นเสนอราคาได้ที่โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 (คุณวินิจ บุตรสุด) ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2554 10 มี.ค. 54
 
   
1563สอบราคาซื้อแผ่นอ่านความสูงระดับน้ำ (Staff Gate) 02 มี.ค. 54
 
   
1564สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection)และอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าตก-เกิน (Digital Phase Protection) 25 ก.พ. 54
 
   29 เม.ย. 54
 
1565สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับเก็บรวบรวมความชื้นในดิน (Access tube) 24 ก.พ. 54
 
   23 มี.ค. 54
 
1566สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 25 รายการ 15 ก.พ. 54
 
   02 มี.ค. 54
 
1567สอบราคาเช่าใช้ริการ Leased Line Internet ขนาดไม่น้อยกว่า 1 Mbps. 11 ก.พ. 54
 
  25 ก.พ. 54
 
 
1568สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ จำนวน 4 รายการ 11 ก.พ. 54
 
   10 มี.ค. 54
 
1569ขอเชิญชวนเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจโทร 02 3935615 โทรสาร 02 3988154 (คุณวินิจ) กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 7 ก.พ.54 01 ก.พ. 54
 
   
1570ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการตามเอกสารแนบ สนใจเสนอราคาได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ (คุณวินิจ)โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 28 ม.ค.54 26 ม.ค. 54
 
   
1571สอบราคาซื้ออะไหล่ไฟฟ้า-วิทยุ จำนวน 25 รายการ 25 ม.ค. 54
 
   
1572สอบราคาจ้างพนักงานทำสวนพร้อมตัดหญ้า ดูแลตกแต่งต้นไม้รอบพื้นที่บริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา 24 ม.ค. 54
 
  16 ก.พ. 54
 
 
1573ยกเลิกประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 ม.ค. 54
 
   
1574ขอเชิญชวนเสนอราคาแผ่นอ่านความสูงระดับน้ำ (Staff Gate) จำนวน 200 แผ่น สนใจโทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ได้ที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ (คุณวินิจ) ภายในวันที่ 24 มกราคม 2554 19 ม.ค. 54
 
   
1575สอบราคาซื้อ Switch hub ชนิด 8 Port จำนวน 100 เครื่อง 05 ม.ค. 54
 
   10 ก.พ. 54
 
1576ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและเตือนภัยธรรมชาติ ค.ส.ล.(ตอกเสาเข็ม)สูง 3 ชั้น 1 อาคาร ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา 23 ธ.ค. 53
 
  26 ม.ค. 54
 
 
1577สอบราคาซื้อเครื่องวัดความชื้นในดินระบบอิเล็กทรอนิคส์ 23 ธ.ค. 53
 
   24 ม.ค. 54
 
1578สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน จำนวน 4,500 เครื่อง 21 ธ.ค. 53
 
  12 ม.ค. 54
 
 
1579lสอบราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตรวจแผ่นดินไหว จำนวน 4 รายการ 15 ธ.ค. 53
 
   11 ม.ค. 54
 
1580สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เตือนภาวะฉุกเฉิน ณ ชั้น 11 อาคาร 50ปีอุตุนิยมวิทยา 01 ธ.ค. 53
 
   29 ธ.ค. 53
 
1581ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบโต๊ะ จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจติดต่อคุณวินิจ (พพด.หปง.) โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2553 30 พ.ย. 53
 
   
1582ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 22 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจติดต่อ โทร02-3935615 โทรสาร 02-3988154 คุณวินิจ (พพด.ปง.) ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 30 พ.ย. 53
 
   
1583สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ของสถาบันอุตุนิยมวิทยา(อาคารกลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ)พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบโสตทัศนศึกษาจำนวน2รายการเพื่อใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาอบรมและห้องปฏิบัติงาน 26 พ.ย. 53
 
   29 ธ.ค. 53
 
1584สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 4 รายการ 11 พ.ย. 53
 
15 พ.ย. 53
 
  08 ธ.ค. 53
 
1585สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ 11 พ.ย. 53
 
15 พ.ย. 53
 
  
1586ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์กราฟ จำนวน 40 รีม สนใจส่งใบเสนอราคาพร้อมตัวอย่างกระดาษได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร.02-3935615 โทรสาร 02-3988154,02-3994591 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 11 พ.ย. 53
 
   
1587สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps. 08 พ.ย. 53
 
   03 ธ.ค. 53
 
1588สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ 08 พ.ย. 53
 
15 พ.ย. 53
 
  17 ธ.ค. 53
 
1589สอบราคาจ้างจัดทำไดอารี่ ประจำปี 2554 04 พ.ย. 53
 
   08 ธ.ค. 53
 
1590ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในรายการของเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน 3 ชุด 03 พ.ย. 53
 
   05 ม.ค. 54
 
1591สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา 26 ต.ค. 53
 
   09 ธ.ค. 53
 
1592สอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส)จำนวน 2,500ท่อ 24 ก.ย. 53
 
   19 ต.ค. 53
 
1593สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ของสถาบันอุตุนิยมวิทยา(อาคารกลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ)พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 ชุดเพื่อใช้เป็นห้องประชุมสัมมนา อบรมและห้องปฏิบัติงาน 24 ก.ย. 53
 
  19 ต.ค. 53
 
 
1594กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 21 ก.ย. 53
 
   
1595ประกวดราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์พื้นฐาน จำนวน 5 รายการ ภายใต้แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านอุตุนิยมวิทยาระบบการเตือนภัยและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กีส 20 ก.ย. 53
 
   21 ม.ค. 54
 
1596ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 ก.ย. 53
 
20 ต.ค. 53
01 พ.ย. 53
 
  18 พ.ย. 53
 
1597สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คน 16 ก.ย. 53
 
   19 ต.ค. 53
 
1598สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ 16 ก.ย. 53
 
  19 ต.ค. 53
 
 
1599สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา 15 ก.ย. 53
15 ก.ย. 53
 
   13 ต.ค. 53
 
1600สอบราคาโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เตือนภาวะฉุกเฉิน ณ ชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา 14 ก.ย. 53
 
   04 ต.ค. 53
 
1601สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน 14 ก.ย. 53
 
   11 ต.ค. 53
 
1602สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps. 14 ก.ย. 53
 
  12 ต.ค. 53
 
 
1603สอบราคาจ้างปรับปรุงซอฟแวร์การปฏิบัติงานระบบโทรมาตรสำหรับสถานีฝนกรุงเทพฯ 10 ก.ย. 53
 
  08 ต.ค. 53
 
 
1604สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 16 เครื่อง 09 ก.ย. 53
 
   08 ต.ค. 53
 
1605สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง 09 ก.ย. 53
 
   
1606สอบราคาจัดหาระบบสารสนเทศข้อมูลบุคคล(DPIS)(คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมปรแกรมฐานข้อมูล) 07 ก.ย. 53
 
   23 ก.ย. 53
 
1607สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ขนาดไม่น้อยกว่า 16.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง 07 ก.ย. 53
 
   29 ก.ย. 53
 
1608สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหอเรดาร์ตรวจอากาศที่ดอนเมือง 07 ก.ย. 53
 
   23 ก.ย. 53
 
1609สอบราคาจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่องและปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องภายในอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 07 ก.ย. 53
 
   23 ก.ย. 53
 
1610ประกวดราคางานปรับปรุงโครงข่ายความเร็วสูง เพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ก.ย. 53
 
   30 ก.ย. 53
 
1611สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ 03 ก.ย. 53
 
   13 ต.ค. 53
 
1612สอบราคาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ Server ตามโครงการจัดสร้างฐานข้อมูลเพื่อการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ (2ชุด) 03 ก.ย. 53
 
   22 ก.ย. 53
 
1613ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการอิเล็กท 03 ก.ย. 53
 
23 ก.ย. 53
 
  29 ก.ย. 53
 
1614ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตรจำนวน 1 หลัง พร้อมด้วยบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง ณ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีการอิเล็ก 02 ก.ย. 53
 
   24 ก.ย. 53
27 ก.ย. 53
 
1615สอบราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 1 ระบบ 02 ก.ย. 53
 
   28 ก.ย. 53
28 ก.ย. 53
 
1616ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จำนวน3 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทรสาร 02-3988154 โทร 02-3935615 จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2553 02 ก.ย. 53
 
   
1617สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ที่ดอนเมือง 27 ส.ค. 53
 
   23 ก.ย. 53
 
1618สอบราคาซื้อเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิดิน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 45 ชุด 27 ส.ค. 53
 
   14 ก.ย. 53
 
1619จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการทดลองติดตั้งระบบประมวล ผลแบบขนาน (parallel computing) ด้วยคอมพิวเตอร์ Pc Cluster Computing ณ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิย 20 ส.ค. 53
 
   09 ก.ย. 53
 
1620จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ Server ตามโครงการจัดสร้างฐานข้อมูลเพื่อการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ 20 ส.ค. 53
 
  03 ก.ย. 53
 
 
1621ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 16 ส.ค. 53
 
   
1622ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทอะไหล่ จำนวน 8 รายการ สนใจส่งใบเสนอราคาภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 16 ส.ค. 53
 
   
1623ขอเชิญชวนเสนอราคาพร้อมรายละเอียดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการตามเอกสารแนบท้าย สนใจโทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2553 23 ก.ค. 53
 
   
1624ขอเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายพร้อมฮาร์ดดิสก์แบบ HDD SATA จำนวน 1 ชุด สนใจเสนอราคาพร้อมรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 22 ก.ค. 53
 
   
1625สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการโอโซนและไออนโครมาโตกราฟี ชั้น 16 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา 20 ก.ค. 53
 
   20 ส.ค. 53
 
1626สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้น ชั้น 14 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา 20 ก.ค. 53
 
   20 ส.ค. 53
 
1627เชิญชวนเสนอราคาอะไหล่วัสดุสำหรับเครื่องตรวจแผ่นดินไหว จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่ โทรสาร 02-3988154 โทร 02-3935615 ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 16 ก.ค. 53
 
   
1628สอบราคาจ้างปรับปรุงซอฟแวร์การปฏิบัติงานระบบโทรมาตรสำหรับสถานีฝนกรุงเทพฯ 15 ก.ค. 53
 
  20 ส.ค. 53
 
 
1629ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้สนใจเสนอราคาและรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 14 ก.ค. 53
 
   
1630สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ 13 ก.ค. 53
 
13 ก.ค. 53
 
  20 ส.ค. 53
 
1631ผลสอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศ จำนวน ๒ รายการ 07 ก.ค. 53
 
   
1632ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 มิ.ย. 53
 
  28 ก.ค. 53
 
 
1633ประกวดราคาโครงการปรับปรุงโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 มิ.ย. 53
 
02 ส.ค. 53
20 ส.ค. 53
 
20 ส.ค. 53
 
 
1634ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายอากาศสำหรับเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 มิ.ย. 53
 
   28 ก.ค. 53
 
1635สอบราคาซื้อเทอร์โมมิเตอร์ลอยน้ำ 16 มิ.ย. 53
 
   05 ก.ค. 53
 
1636สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ 16 มิ.ย. 53
 
   14 ก.ค. 53
 
1637สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ 11 มิ.ย. 53
 
   16 ก.ย. 53
 
1638เชิญชวนให้สำรวจตรวจสอบพร้อมเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูหนีไฟอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา 03 มิ.ย. 53
 
   
1639ขอเชิญชวนเสนอราคาพร้อมรายละเอียดวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจ โทร.02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2553 03 มิ.ย. 53
03 มิ.ย. 53
 
   
1640สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้น ชั้น 14 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา 01 มิ.ย. 53
 
  30 มิ.ย. 53
 
 
1641สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ 31 พ.ค. 53
 
   29 ก.ค. 53
 
1642สอบราคาซื้อแผ่นวัดระดับน้ำ (Staff Gate) 27 พ.ค. 53
27 พ.ค. 53
 
  19 ต.ค. 53
 
01 ก.ค. 53
 
1643สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ประเภท 24 พ.ค. 53
 
   19 ก.ค. 53
 
1644ขอเชิญชวนเสนอราคาและรายละเอียดการจ้างเหมาซ่อมแผ่นวงจร WATT11 ของเครื่องวัดความเร็วลมสำรองของระบบ AWOS 14 พ.ค. 53
 
   
1645ขอเชิญชวนเสนอราคาและรายละเอียดวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่ โทรสาร 02 3994591โทร 02-3935615 กลุ่มบริหารงานพัสดุ 14 พ.ค. 53
 
   
1646สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ 12 พ.ค. 53
 
  02 มิ.ย. 53
 
 
1647สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้น ชั้น 14 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา 11 พ.ค. 53
 
   
1648ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดพร้อมราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย สนใจเสนอราคาที่ โทรสาร 02-398-8154 โทร 02-393-5615 กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 03 พ.ค. 53
 
   
1649ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดพร้อมราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่ โทรสาร 02-3988154 โทร 02-3935615 กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 03 พ.ค. 53
 
   
1650ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่ โทรสาร 02-398-8154 โทร 02-3935615 ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 10 พฤษภา 03 พ.ค. 53
 
   
1651สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29 เม.ย. 53
 
   03 มิ.ย. 53
 
1652ขอเชิญชวนเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้ 29 เม.ย. 53
 
   
1653สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ จำนวน 39 รายการ 27 เม.ย. 53
 
   15 มิ.ย. 53
 
1654สอบราคาซื้อวัสดุงานไม้ 19 เม.ย. 53
 
   11 พ.ค. 53
 
1655ขอเชิญชวนเสนอราคาหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Hp LaserJet จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 03 พ.ค. 53
 
   
1656ประกวดราคาจัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 เม.ย. 53
 
  20 ม.ค. 54
 
04 มิ.ย. 53
 
1657ขอเชิญชวนเสนอราคาและรายละเอียดวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้ สนใจโทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2553 05 เม.ย. 53
 
   
1658ขอเชิญชวนเสนอราคาพร้อมรายละเอียดเครื่องพิมพ์ HP Officejet J4660 All-In-One Printer รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจโทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154ภายในวันที่ 7 เมษายน 2553 01 เม.ย. 53
 
   
1659ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมแสดงผลข้อมูลตรวจวัดจากสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ 30 มี.ค. 53
 
   
1660ประกวดราคางานปรับปรุงโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 มี.ค. 53
 
  11 พ.ค. 53
 
 
1661สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซ์ทราเน็ต 23 มี.ค. 53
 
   28 เม.ย. 53
 
1662ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2552 กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มี.ค. 53
 
   
1663ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดและราคาหมึกพิมพ์เครื่อง Printer ยี่ห้อ Epson รุ่นTX101 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 19 มี.ค. 53
 
   
1664เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดและราคาจำหน่ายวัสดุสำหรับซ่อมแซมทาสีรั้วราชการ จำนวน ๑๔ รายการ 19 มี.ค. 53
 
   
1665กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)1 เครื่อง ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้ 11 มี.ค. 53
 
   23 เม.ย. 53
 
1666กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) 1 ชุด ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้ 11 มี.ค. 53
 
   11 พ.ค. 53
 
1667เชิญชวนเสนอรายละเอียดและราคาวัสดุเพื่อตกแต่งสถานที่ราชการ สอบถามรายละอียดได้ที่ 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 16 มี.ค.53 10 มี.ค. 53
 
   
1668เชิญชวนให้เสนอราคาจำหน่าย PROFIBUS DP ยี่ห้อ WAGO รุ่น 750-303 จำนวน ๑ ตัว 10 มี.ค. 53
 
   
1669เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดและราคาจำหน่ายอะไหล่ระบบพิกัดตำแหน่งฟ้าผ่าฟ้าแลบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๕ รายการ 10 มี.ค. 53
 
   
1670ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ จำนวน 15 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02 มี.ค. 53
 
   07 เม.ย. 53
 
1671ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ(อุปกรณ์เฉพาะ) จำนวน 11 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02 มี.ค. 53
 
   08 เม.ย. 53
 
1672ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02 มี.ค. 53
 
   01 เม.ย. 53
 
1673เชิญชวนเสนอรายละเอียดพร้อมราคามู่ลี่กันแดด ได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร.02-3935615 โทรสาร 02-3988154 สอบถามรายละเอียดที่สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 02-3994566 ต่อ 401 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2553 26 ก.พ. 53
 
   
1674ขอเลื่อนกำหนดวัน เวลาเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ๕-๖ จำนวน ๔ หลังพร้อมการปรับปรุงพื้นที่ และถนน คสล.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 ก.พ. 53
 
   
1675ผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีพร้อมรายการประกอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 ก.พ. 53
 
   
1676เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดพร้อมราคาอะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 18 ก.พ. 53
 
   
1677ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมโครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดฝนตามอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคเหนือ จำนวน 110 สถานี ด้วยวิธีวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 17 ก.พ. 53
 
   24 มี.ค. 53
 
1678ประกวดราคาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์(Web Server) และระบบสำรองข้อมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ก.พ. 53
 
   01 เม.ย. 53
 
1679สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการจำนวน 2 หลัง 15 ก.พ. 53
 
   
1680เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดพร้อมราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฮโดรลิกส์ รถเรดาร์ตรวจอากาศ (โมบายเรดาร์) 17 ก.พ. 53
 
   
1681ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจวัดรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทกอัตโนมัติ (ระบบโทรมาตรระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 ก.พ. 53
 
   19 มี.ค. 53
 
1682เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดและราคาอุปกรณ์สำหรับจัดทำป้ายชื่อสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 10 ก.พ. 53
 
   
1683เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดพร้อมราคาจำหน่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการของกรมอุตุนิยมวิทยา 10 ก.พ. 53
 
   
1684ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับประมวลผล Storm Surge Model จำนวน 1 ระบบ 10 ก.พ. 53
 
   16 มี.ค. 53
 
1685ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวัดวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ดอนเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 ก.พ. 53
 
   17 มี.ค. 53
 
1686ซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน แบบ Metox ความถี่ 403 MHz.จำนวน 2,000 เครื่อง 02 ก.พ. 53
 
   15 มี.ค. 53
 
1687สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดดและปากกากราฟ 27 ม.ค. 53
 
   03 มี.ค. 53
 
1688ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 ม.ค. 53
 
   26 ก.พ. 53
 
1689ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ5-6 จำนวน 4 หลัง พร้อมด้วยปรับปรุงพื้นที่และถนน คสล. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 ม.ค. 53
 
   08 มี.ค. 53
 
1690สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14 ม.ค. 53
 
  15 มี.ค. 53
 
 
1691สอบราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย(VoIP) ของกรมอุตุนิยมวิทยา 08 ม.ค. 53
 
   04 ก.พ. 53
 
1692ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีพร้อมรายการประกอบ 06 ม.ค. 53
 
   15 มี.ค. 53
 
1693ซื้อแบตเตอรี่แช่น้ำ จำนวน 2,000 ก้อน 08 ธ.ค. 52
 
   08 ม.ค. 53
 
1694ซื้อบอลลูนตรวจอากาศ ขนาด 100 แกรม จำนวน 2,000 ลูก 08 ธ.ค. 52
 
   07 ม.ค. 53
 
1695ซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน แบบ Metox ความถี่ 403 MHz. จำนวน 2,000 เครื่อง 03 ธ.ค. 52
 
   
1696ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 ธ.ค. 52
 
   08 ม.ค. 53
 
1697สอบราคาซื้อวัสดุใช้ในงานด้านการตรวจอากาศชั้นบน 01 ธ.ค. 52
 
   06 ม.ค. 53
 
1698สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปพร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 ชุดและสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 01 ธ.ค. 52
 
   28 ธ.ค. 52
 
1699ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 พ.ย. 52
 
   15 ธ.ค. 52
 
1700สอบราคาซื้อโน๊ตบุ้คเพื่อการบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้ 03 พ.ย. 52
 
   02 ธ.ค. 52
 
1701สอบราคาซื้ออะไหล่หลอดแก้วบาโรมิเตอร์ปรอทและอะไหล่ชุดกระบอกลานนาฬิกาพร้อมใยจักรกรอก 29 ต.ค. 52
 
   25 พ.ย. 52
 
1702สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารระบบGPRSโครงการพยากรณ์ อุตุนิยมวิทยาอุทกด้วยระบบโทรมาตรเพื่อลดภัยพิบัติ 19 ต.ค. 52
 
   05 พ.ย. 52
 
1703ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน 15 ต.ค. 52
 
   
1704สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นหน้าอาคาร ชั้น 1 และพื้นห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา 14 ต.ค. 52
 
   
1705สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นด้วยน้ำ 13 ต.ค. 52
 
   11 พ.ย. 52
 
1706เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร 09 ต.ค. 52
 
   02 พ.ย. 52
 
1707ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง จำนวน 4 คน 08 ต.ค. 52
 
   
1708สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ 02 ต.ค. 52
 
   30 ต.ค. 52
 
1709สอบราคาเช่าใช้ระบบบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน 01 ต.ค. 52
 
   05 พ.ย. 52
 
1710สอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมแสดงผลข้อมูลตรวจวัดจากสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ 24 ก.ย. 52
 
   
1711สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบประมวลผลแบบขนานด้วยคอมพิวเตอร์ PC cluster Computing 23 ก.ย. 52
 
   
1712สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลักภายในกรมอุตุนิยมวิทยา 23 ก.ย. 52
 
   20 ต.ค. 52
 
1713จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการที่สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน 18 ก.ย. 52
 
   
1714สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบอาคารที่ทำการบางปลา
 
   
1715จ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ 16 ก.ย. 52
 
   
1716สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Server สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ 16 ก.ย. 52
 
   02 ต.ค. 52
 
1717สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 16 ก.ย. 52
 
   07 ต.ค. 52
 
1718ผลการประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิดC-Band พร้อมหอเรดาร์และอุปกรณ์ ๒ เครื่องที่จังหวัดสุรินทร์และสงขลา (สทิงพระ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 ก.ย. 52
 
   
1719สอบราคาซื้อเครื่องเรียงเอกสารอัตโนมัติ 15 ก.ย. 52
 
   
1720สอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสแกนเนอร์ 15 ก.ย. 52
 
   
1721จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2550 กรมอุตุนิยมวิทยา 14 ก.ย. 52
 
   
1722สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต จำนวน 1 ระบบ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร 14 ก.ย. 52
 
   
1723สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำ Website ศูนย์ภูมิอากาศ จำนวน 1 ระบบ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร 14 ก.ย. 52
 
   
1724สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและสำรองไฟฟ้า(UPS)จำนวน 14 ชุด 11 ก.ย. 52
 
   
1725ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมระบบการรับ-ส่งวิทยุข่าวอากาศอัตโนมัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทนอนิกส์ 11 ก.ย. 52
 
   09 ต.ค. 52
 
1726ผลการสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้และกิจกรรมด้านอุตุนิยมวิทยา ”ศัพท์อุตุนิยมวิทยาวันละคำ” 11 ก.ย. 52
 
   
1727สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง 11 ก.ย. 52
 
  07 ต.ค. 52
 
 
1728สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 11 ก.ย. 52
 
   
1729ผลการประกวดราคาโครงการจัดหาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ชุด 07 ก.ย. 52
 
   05 ต.ค. 52
 
1730สอบราคาศฃื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คเพื่อการบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้ 07 ก.ย. 52
 
  05 ต.ค. 52
 
 
1731ผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิด C-Band ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 03 ก.ย. 52
 
   
1732สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแนวรั้วด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาและป้ายชื่ออาคาร 01 ก.ย. 52
01 ก.ย. 52
 
   
1733สอบราคาซื้อ เครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย (VolP) ของกรมอุตุนิยมวิทยา 31 ส.ค. 52
 
   
1734ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินเชียร์ (WSAS.) พร้อมแก้ไขปรับเนินดินของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS.) ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ส.ค. 52
 
   
1735ประกาศประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ส.ค. 52
 
   
1736สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 28 ส.ค. 52
 
  02 ต.ค. 52
 
 
1737สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า 27 ส.ค. 52
 
   
1738สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 26 ส.ค. 52
 
   
1739สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นหน้าอาคาร ชั้น 1 และพื้นห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอต. 26 ส.ค. 52
 
   
1740สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 ส.ค. 52
 
   
1741สอบราคาจ้าง ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 24 ส.ค. 52
 
   
1742สอบราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์และหมึกพิมพ์ จำนวน 31 รายการ 24 ส.ค. 52
 
   
1743สอบราคาซื้อ แก้วตวงวัดปริมาณนำฝน จำนวน 300 ใบ 24 ส.ค. 52
 
   
1744เชิญชวนให้เสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ Main Meteorological Operational Office ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยวิธีพิเศษ 21 ส.ค. 52
 
   09 ต.ค. 52
 
1745ประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งที่ 3 (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 ส.ค. 52