ข่าวรับสมัคร

19 เม.ย. 62 รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 new
11 เม.ย. 62 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน new
10 เม.ย. 62 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง new
01 เม.ย. 62 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ (คนพิการ) ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 new
26 มี.ค. 62 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
15 มี.ค. 62 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
11 มี.ค. 62 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
11 มี.ค. 62 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์กรมอุตุนิยมวิทยา