ข่าวรับสมัคร

09 ต.ค. 62 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมอุตุนิยมวิทยา [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
26 ก.ย. 62 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์กรมอุตุนิยมวิทยา