ข่าวรับสมัคร

06 ส.ค. 61 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต new
03 ส.ค. 61 รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, นายช่างไฟฟ้า, นักวิชาการคอมพิวเตอร์) new
19 ก.ค. 61 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า) [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
19 ก.ค. 61 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนายช่างภาพ) [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์กรมอุตุนิยมวิทยา