ข่าวรับสมัคร

09 พ.ค. 60 แผนผังอาคารสถานที่สอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 27 [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
09 พ.ค. 60 ผังห้องสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 27 [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
09 พ.ค. 60 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 27 [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
09 พ.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 27 (3/3) [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
09 พ.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 27 (2/3) [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
09 พ.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 27 (1/3) [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
27 เม.ย. 60 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล) new
16 ก.พ. 60 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ new

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์กรมอุตุนิยมวิทยา