ข่าวรับสมัคร

21 ก.ย. 61 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต new
29 ส.ค. 61 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ (คนพิการ) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นายช่างไฟฟ้า และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
29 ส.ค. 61 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์กรมอุตุนิยมวิทยา