ข่าวรับสมัคร

23 มิ.ย. 60 ผลการสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 27 new
21 มิ.ย. 60 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 new
07 มิ.ย. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
05 มิ.ย. 60 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 27 [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์กรมอุตุนิยมวิทยา