ข่าวรับสมัคร

16 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร new
07 ก.พ. 61 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมอุตุนิยมวิทยา [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์กรมอุตุนิยมวิทยา