ข่าวอุตุนิยมวิทยา


ฉบับที่ 11/2561
กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวในระบบดิจิทัล
       กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวในระบบดิจิทัลก้าวเข้าสู่ระบบ Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวัดแผ่นดินไหวที่มีความละเอียดสูงสามารถตรวจวัดแผ่นดินไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
       
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวในระบบดิจิทัล ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ดำเนินการพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวที่มีสมรรถนะสูงตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – 2561 และเพิ่งแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวัดแผ่นดินไหวที่มีความละเอียดสูงสามารถตรวจหาการเกิดแผ่นดินไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังใช้งานเพื่อการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและแจ้งเตือนภัยสึนามิได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
        โครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวในระบบดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยาในภารกิจการให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหว และตอบสนองการปรับการทำงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ในการสร้างนวัตกรรมและผลิตข้อมูลสารสนเทศแผ่นดินไหวและสึนามิในระบบดิจิทัล ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยแผ่นดินไหวที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมแผ่นดินไหวอีกด้วย
       
       
  กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม
26 ก.ย. 61


 26 ก.ย. 61 กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวในระบบดิจิทัล
 07 ก.ย. 61 กรมอุตุฯ เตือน “ระวังฝนตกหนัก” ช่วง 7-10 ก.ย. 61
 20 ส.ค. 61 กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนระวังพายุ “เบบินคา” (BEBINCA) ขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนัก ช่วง 16-20 ส.ค.
 20 เม.ย. 61 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ สภาพอากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์
 03 เม.ย. 61 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน” เตือนระวังพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
 23 มี.ค. 61 กรมอุตุนิยมวิทยา จัดสัมมนาวิชาการในวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2561 “พร้อมเรื่องอากาศ ฉลาดเท่าทันภูมิอากาศ(Weather-ready, climate-smart)”
 19 มี.ค. 61 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน” เตือนระวังพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
 05 มี.ค. 61 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนปีนี้และเตือนพายุฤดูร้อนช่วงต้นเดือนมีนาคม 2561
 25 ม.ค. 61 กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนกับมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้
 09 ม.ค. 61 กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน ระวังพายุ “ไคตั๊ก”
 09 ม.ค. 61 กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนืออากาศจะเย็นลงต่อเนื่องและภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นลมแรง
 09 ม.ค. 61 ไทย-ฮ่องกง จับมือลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการอุตุนิยมวิทยา
 24 พ.ย. 60 กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนผลกระทบจากพายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวไทย
 24 พ.ย. 60 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว