แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 1)  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560  
แก้ไขแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559(1)  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2556  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2555  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2554  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2553  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2552  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2551  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2550