สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
  ในรอบเดือน มิถุนายน 2565
  ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
  ในรอบเดือน เมษายน 2565
  ในรอบเดือน มีนาคม 2565
  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
  ในรอบเดือน มกราคม 2565
  ในรอบเดือน ธันวาคม 2564
  ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
  ในรอบเดือน ตุลาคม 2564
  ในรอบเดือน กันยายน 2564
  ในรอบเดือน สิงหาคม 2564
  ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
  ในรอบเดือน มิถุนายน 2564
  ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
  ในรอบเดือน เมษายน 2564
  ในรอบเดือน มีนาคม 2564
  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  ในรอบเดือน มกราคม 2564
  ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
  ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
  ในรอบเดือน ตุลาคม 2563
  ในรอบเดือน กันยายน 2563
  ในรอบเดือน สิงหาคม 2563
  ในรอบเดือน กรกฏาคม 2563
  ในรอบเดือน มิถุนายน 2563
  ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
  ในรอบเดือน เมษายน 2563
  ในรอบเดือน มีนาคม 2563
  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  ในรอบเดือน มกราคม 2563
  ในรอบเดือน ธันวาคม 2562
  ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
  ในรอบเดือน ตุลาคม 2562
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการทำสัญญาซื้อจ้าง พฤษภาคม 2561  
  รายงานการทำสัญญาซื้อจ้าง เมษายน 2561  
  รายงานการทำสัญญาซื้อจ้าง มีนาคม 2561  
  รายงานการทำสัญญาซื้อจ้าง เดือน ตุลาคม2560 - ภุมภาพันธ์ 2561  
  รายงานการทำสัญญาซื้อจ้าง ปี 2554-2555  
  รายงานการทำสัญญาซื้อจ้าง ปี 2554  
  รายงานการทำสัญญาซื้อจ้าง ปี 2553  
  รายงานการทำสัญญาซื้อจ้าง ปี 2552  
  รายงานการทำสัญญาซื้อจ้าง ปี 2549-2551  
  บันทึกรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง