'
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ในรอบเดือน กันยายน 2562
  ในรอบเดือน สิงหาคม 2562
  ในรอบเดือน กรกฏาคม 2562
  ในรอบเดือน มิถุนายน 2562
  ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
  ในรอบเดือน เมษายน 2562
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการทำสัญญาซื้อจ้าง พฤษภาคม 2561  
  รายงานการทำสัญญาซื้อจ้าง เมษายน 2561  
  รายงานการทำสัญญาซื้อจ้าง มีนาคม 2561  
  รายงานการทำสัญญาซื้อจ้าง เดือน ตุลาคม2560 - ภุมภาพันธ์ 2561  
  รายงานการทำสัญญาซื้อจ้าง ปี 2554-2555  
  รายงานการทำสัญญาซื้อจ้าง ปี 2554  
  รายงานการทำสัญญาซื้อจ้าง ปี 2553  
  รายงานการทำสัญญาซื้อจ้าง ปี 2552  
  รายงานการทำสัญญาซื้อจ้าง ปี 2549-2551  
  บันทึกรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง