ฉบับที่ 12/2561
กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนกรุงเทพฯ และ 27 จังหวัดทั่วประเทศ “ระวังฝนตกหนัก” ช่วง 20-22 ต.ค. 61
       กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 20-22 ตุลาคม 2561 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย
       เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แถลงข่าว เรื่อง “ฝนตกหนักบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน” เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทยและภาคใต้ตอนบน ในช่วงวันที่ 20-22 ตุลาคม 2561 ทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณภาคต่าง ๆ ดังนี้
       ในช่วงวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
       ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่
       ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่สายด่วน 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th แอปพลิเคชันกรมอุตุนิยมวิทยา Thai Weather และแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศรายละเอียดสูง TMD Smart Sim หรือรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ทั้งระบบเอ.เอ็ม และ เอฟ.เอ็ม ผ่านแอปพลิเคชัน Thai Weather Radio
  กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
25 ตุลาคม 2561
ปิดหน้านี้