ฉบับที่ 13/2561
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ “ไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว 27 ต.ค. 61”
       กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ ไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 และจะไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะเริ่มประมาณครึ่งหลังของเดือนธันวาคม 2561 ถึงปลายเดือนมกราคม 2562 คาดว่าความหนาวเย็นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ภาคใต้จะไม่หนาว แต่จะเป็นฤดูฝน อาจจะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันส่วนมากตอนบนของภาค ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น ซึ่งจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ ทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นลมจะมีกำลังแรง
       เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แถลงข่าว เรื่อง “การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2561” ณ ริมแม่น้ำโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยกล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ตรวจ/ติดตามสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พบว่า ปี 2561 นี้ ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 และจะไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะเริ่มประมาณครึ่งหลังของเดือนธันวาคม 2561 ถึงปลายเดือนมกราคม 2562
       ในฤดูหนาว ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากลมเย็นหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาจากประเทศจีน ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับสัมผัสความหนาวเย็นได้ตั้งแต่ต้นฤดูก่อนภาคอื่น ๆ ในระยะเริ่มแรกของการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาว จะพบว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนอาจมีฝนตกได้ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเริ่มลดลง และในบางช่วงเวลาที่อากาศอุ่นขึ้นมักจะมีหมอกเกิดขึ้นได้ในตอนเช้า ฤดูหนาวในประเทศไทยนั้นโดยปกติจะเป็นอากาศที่เย็นสบาย มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 20-21 องศาเซลเซียส ยกเว้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะบริเวณยอดเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจนบางครั้งเกิดน้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้ง ฤดูหนาวในปีนี้คาดว่าความหนาวเย็นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา บริเวณที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวถึงหนาวจัด (ต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส) ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก พะเยา น่าน เลย สกลนคร และนครพนม ในฤดูหนาวภาคใต้จะไม่หนาว แต่จะเป็นฤดูฝน อาจจะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันส่วนมากตอนบนของภาค ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น ซึ่งจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ ทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นลมจะมีกำลังแรง
       ฤดูหนาว อากาศจะเย็นและแห้งกับมีลมแรง อาจทำให้เกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้ และพึงระวังเรื่องการแพร่กระจายของฝุ่นละอองและหมอกควันจากการเผาไหม้ด้วย อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลให้พื้นที่หลาย ๆ แห่ง ประสบภัยหนาว ประชาชนจึงควรเตรียมเครื่องนุ่งห่มและรักษาสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ในโรงเรือน ควรให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยงในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นด้วย ในขณะเดียวกันจากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงในหลายพื้นที่ จะส่งผลดีกับกิจการต่าง ๆ รวมถึงการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป
       สำหรับจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และประชาชนจะได้สัมผัสอากาศหนาวตั้งแต่ช่วงต้นฤดู จากสถิติในรอบ 67 ปีที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดนครพนม มีอุณหภูมิต่ำสุดถึง 1.8 องศาเซลเซียส เมื่อปี พ.ศ. 2498 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์หนาวจัด และในปี พ.ศ. 2560 เดือนธันวาคม อุณหภูมิต่ำสุด 6 องศาเซลเซียส สำหรับในปี 2561 นี้ คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดของจังหวัดนครพนมประมาณ 6-8 องศาเซลเซียส ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
       ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่สายด่วน 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th แอปพลิเคชันกรมอุตุนิยมวิทยา Thai Weather และแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศรายละเอียดสูง TMD Smart Sim หรือรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ทั้งระบบเอ.เอ็ม และ เอฟ.เอ็ม ผ่านแอปพลิเคชัน Thai Weather Radio
       
  กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
25 ตุลาคม 2561
ปิดหน้านี้