:: รายการหลัก ::

ลงทะเบียน
ข้อมูลที่ให้บริการ
คำแนะนำการขอรับบริการข้อมูล

Login เข้าใช้ระบบงาน
อีเมล์ /ชื่อผู้ใช้งาน:

รหัสผ่าน :ลืมรหัสผ่าน คลิ๊กที่นี่โปรดทราบ !!!
ในการใช้งานระบบ ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ให้ใช้ User และ Password เดียวกับระบบงานสารบรรณ เพราะถ้าลงทะเบียนใหม่ ท่านจะได้สิทธิในการใช้ข้อมูล เทียบเท่าบุคคลทั่วไปเท่านั้น ... ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าใช้งาน ระบบได้ เนื่องจาก Password ไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง amorn@tmd.go.th

วันนี้ในอดีต
27 กันยายน .....


ประเภทข้อมูล สถานี/จังหวัด ปีที่เกิด ค่าที่วัดได้
ความกดอากาศที่สถานี(hPa) ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2019 1015.14
ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล(hPa) ทุ่งช้าง จ.น่าน 2019 1020.16
อุณหภูมิสูงสุด(C) สุโขทัย จ.สุโขทัย 2015 37.5
อุณหภูมิต่ำสุด(C) นราธิวาส จ.นราธิวาส 2019 0.0
อุณหภูมิตุ้มแห้ง(C) กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 2018 36.5
อุณหภูมิตุ้มเปียก(C) สนามบินดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 2002 30.9
ความชื้นสัมพัทธ์(%) สุรินทร์ จ.สุรินทร์ 1981 100
 ระนอง จ. ระนอง 1983 100
 ตะกั่วป่า จ. พังงา 1983 100
 ตรัง จ. ตรัง 1986 100
 ตรัง จ. ตรัง 1989 100
 บัวชุม จ. ลพบุรี 1990 100
 ขอนแก่น จ. ขอนแก่น 1994 100
 สนามบินดอนเมือง จ. กรุงเทพมหานคร 1997 100
 สระแก้ว จ. สระแก้ว 1999 100
 นครพนม จ. นครพนม 2000 100
 สระแก้ว จ. สระแก้ว 2002 100
 สะเดา จ. สงขลา 2002 100
 สระแก้ว จ. สระแก้ว 2006 100
 ขอนแก่น จ. ขอนแก่น 2006 100
 กำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2009 100
 มหาสารคาม จ. มหาสารคาม 2009 100
 หนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู 2010 100
 ราชบุรี จ. ราชบุรี 2011 100
 สระแก้ว จ. สระแก้ว 2011 100
 ตะกั่วป่า จ. พังงา 2012 100
 กระบี่ จ. กระบี่ 2012 100
 สระแก้ว จ. สระแก้ว 2013 100
 ศรีสำโรง สกษ. จ. สุโขทัย 2013 100
 ท่าพระ สกษ. จ. ขอนแก่น 2013 100
 เกาะสีชัง จ. ชลบุรี 2014 100
 บัวชุม จ. ลพบุรี 2015 100
 สนามบินดอนเมือง จ. กรุงเทพมหานคร 2016 100
 ราชบุรี จ. ราชบุรี 2016 100
 ร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 2016 100
 อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ) จ. อุบลราชธานี 2016 100
 สุรินทร์ สกษ. จ. สุรินทร์ 2016 100
 ท่าพระ สกษ. จ. ขอนแก่น 2016 100
 ตะกั่วป่า จ. พังงา 2016 100
 หาดใหญ่ จ. สงขลา 2016 100
 สุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 2017 100
 หนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู 2017 100
 ทุ่งช้าง จ. น่าน 2017 100
 บุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 2017 100
 สนามบินดอนเมือง จ. กรุงเทพมหานคร 2017 100
 บุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 2018 100
 บุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 2019 100
 ทุ่งช้าง จ. น่าน 2019 100
ความเร็วลมสุงสุด(Kts.) สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 2008 46
 ชลบุรี จ. ชลบุรี 2014 46
ปริมาณฝน(mm.) ตาก จ.ตาก 1959 179.6

(หมายเหตุ : ค่าที่วัดได้เป็นค่าสูงสุดที่เกิดขึ้น ยกเว้นอุณหภูมิต่ำสุดเท่านั้น ที่เป็นค่าต่ำสุด
โดยพิจารณาเฉพาะสถานีอุตนิยมวิทยาในความรับผิดชอบของกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น)สืบค้นข้อมูลภูมิอากาศรายวัน


สถานี :   วันที่ :   เดือน :   ปี :  
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กทม. 10260