สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
13 มีนาคม 2560 - 19 มีนาคม 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
. หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนในในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบตลอดสัปดาห์ โดยทุกภาคของประเทศมีฝนและพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นบางแห่งในระยะปลายสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปตลอดช่วง กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยมีฝน 10-20 % ของพื้นที่กลับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ กับมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจ.สุโขทัยในวันที่ 17 มี.ค.และมีรายงานลูกเห็บตกบริเวณจ.เพชรบูรณ์ในวันที่ 16 มี.ค. จ.เชียงรายในวันที่ 19 มี.ค. 44.5 มม. ที่ นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 16 มี.ค.  40.8 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศร้อนทั่วไปในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ โดยมีฝน 10 - 50% ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 16, 18 และ 19 มี.ค. มีฝน 70 - 85 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจ.อุบลราชธานีในวันที่ 14 มี.ค. จ.สุรินทร์ในวันที่ 15 มี.ค. จ.นครราชสีมา จ.กาฬสินธุ์ และจ.หนองคายในวันที่ 17 มี.ค. และมีรายงานลูกเห็บตกบริเวณจ.เลยในวันที่ 16, 17 มี.ค. จ.สกลนครในวันที่ 17 มี.ค. และ จ.อุดรธานีในวันที่ 19 มี.ค. 110.7 มม. ที่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เมื่อวันที่ 16 มี.ค.  40.5 º ซ. ที่ กกษ.เลย อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่ กกษ.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 มี.ค.  
ภาคกลาง
มีอากาศร้อนตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ โดยมีฝน 10-25 % ของพื้นที่ ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในในระยะกลางสัปดาห์ และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดลพบุรีในวันที่ 16 มี.ค. 60.6 มม. ที่ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 16 มี.ค.  41.0 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศร้อนทางตอนบนของภาค โดยมีฝน 30 - 80 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง ในระยะกลางและปลายสัปดาห์ และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีในวันที่ 16 มี.ค. 57.2 มม. ที่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 16 มี.ค.  39.5 º ซ. ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝน 5 – 30 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะกลางและปลายสัปดาห์ 103.2 มม. ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 19 มี.ค.  38.1 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝน 10 - 60 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ 64.3 มม. ที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 มี.ค.  36.8 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศร้อนส่วนมากในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยมีฝน 10% ของพื้นที่ในวันที่ 14 และ 18 มี.ค. และมีฝน 65 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่ 17 มี.ค. 100.7 มม. ที่ รร.วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. (26.2 มม. ที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 มี.ค.)   37.5 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ( 39.0 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 13,14 มี.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 20 มีนาคม 2560