สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
14 เมษายน 2560 - 20 เมษายน 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในวันที่ 14 เม.ย.และทวีกำลังแรงขึ้นอีกเป็นพายุไซโคลน “มารุทา (Maarutha(01B))” ในวันที่ 16 เม.ย. ก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาในช่วงเช้าของวันที่ 17 เม.ย. จากนั้นอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น และหย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับและสลายตัวไปบริเวณประเทศเมียนมาในช่วงค่ำของวันเดียวกัน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในระยะต้นและกลางช่วง ส่วนในระยะปลายช่วงมีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีฝนตกส่วนมากบริเวณภาคเหนือในระยะต้นและกลางช่วง สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นในระยะครึ่งหลังของช่วง    
ภาคเหนือ
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป เว้นแต่ในช่วงวันที่ 15-17 เม.ย. มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค โดยมีฝน 40-90 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนน้อยกว่า 10% ของพื้นที่ 69.0 มม. ที่ กกษ.ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 14 เม.ย.  39.3 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในวันที่ 19 เม.ย. โดยมีฝน 5 - 40% ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักบางแห่ง 57.6 มม. ที่ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 15 เม.ย.  40.2 º ซ. ที่ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 
ภาคกลาง
มีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดช่วง โดยมีฝน 10 – 50 % ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง 34.6 มม. ที่ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 18 เม.ย.  39.4 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. และ ที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที 20 เม.ย.  
ภาคตะวันออก
มีอากาศร้อนทางตอนบนของภาค โดยมีฝน 10-40% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 45.5 มม. ที่ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 18 เม.ย.  38.2 º ซ. ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนน้อยกว่า 5% ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ 30-60% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 70.0 มม. ที่ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 เม.ย.  37.4 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19,20 เม.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนน้อยกว่า 30 % ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 17 และ 20 เม.ย. มีฝน 50-70% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 47.2 มม. ที่ ท่าอากาศยานตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 17 เม.ย.  36.3 º ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง โดยมีฝน 10% ของพื้นที่ในระยะกลางช่วง 3.0 มม. ที่ สำนักงานเขตหนองจอก เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 15.0 มม. ที่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 เม.ย.   36.9 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ( 38.5 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 เม.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 21 เมษายน 2560