สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
12 มิถุนายน 2560 - 18 มิถุนายน 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนเกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ยในระยะกลางและปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดน้อยลง ส่วนภาคใต้มีฝนส่วนมากในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 10-45 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 13-14 มิ.ย. มีฝนร้อยละ 80-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจ.น่านในวันที่ 15 มิ.ย. 89.0 มม. ที่ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.  36.7 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 12, 15 และ 16 มิ.ย. มีฝนร้อยละ 10-35 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจ.ขอนแก่นในวันที่ 14 มิ.ย. 100.7 มม. ที่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.  36.2 º ซ. ที่ กกษ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.  
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 12, 15 และ 16 มิ.ย.ไม่มีรายงานฝนตก โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดลพบุรีในวันที่ 14 มิ.ย. 66.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.  37.0 º ซ. ที่ อ.เมือง จ..กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. กกษ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.  
ภาคตะวันออก
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 13, 14 และ 18 มิ.ย. มีฝนร้อยละ 40-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 80.3 มม. ที่ กกษ.พลิ้ว อ.ขลุง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.  36.5 º ซ. ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 90.0 มม. ที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.  37.2 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนร้อยละ 40-75 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง 73.8 มม. ที่ ท่าอากาศยานตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.  35.8 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 13 และ 18 มิ.ย. มีฝนร้อยละ 80-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 52.0 มม. ที่ โรงเรียนวัดสามง่าม เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. (42.7 มม. ที่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.)   36.8 º ซ. ที่ ท่าเรือคลองเตย เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ( 37.6 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 19 มิถุนายน 2560