สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
10 กรกฎาคม 2560 - 16 กรกฎาคม 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ซึ่งต่อมาหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในวันที่ 14 ก.ค. และทวีกำลังแรงขึ้นอีกเป็นพายุโซนร้อน “ตาลัส” (TALAS 1704) ในวันที่ 15 ก.ค. พร้อมทั้งเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดพิจิตรในวันที่ 12 ก.ค. 98.8 มม. ที่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ เมื่อวันที่ 10 ก.ค.  35.5 º ซ. ที่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะในระยะปลายสัปดาห์ 120.0 มม. ที่ อ.บ้านแพง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 14 ก.ค.  35.2 º ซ. ที่ กกษ.เลย จ.เลย เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะในระยะปลายสัปดาห์ 79.5 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 11 ก.ค.  35.4 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 140.4 มม. ที่ อ.เมือง จ.ตราด เมื่อวันที่ 16 ก.ค.  33.7 º ซ. ที่ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 135.0 มม. ที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 ก.ค.  35.2 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง จากนั้นมีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 84.4 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 14 ก.ค.  34.5 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 13, 14 และ 16 ก.ค. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ 60.8 มม. ที่ กรุงเทพมหานคร(เฉลิมพระเกียรติ) เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 11 ก.ค. (61.3 มม. ที่ โรงเรียนเทศบาล 1 จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 12 ก.ค.)  34.3 º ซ. ที่ กรุงเทพมหานคร (เฉลิมพระเกียรติ) เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ( 35.0 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 12 ก.ค. และ ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 ก.ค.) 
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 17 กรกฎาคม 2560