สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
04 สิงหาคม 2560 - 10 สิงหาคม 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในระยะต้นช่วงและวันสุดท้ายของช่วง และมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยในระยะกลางช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงในระยะครึ่งหลังของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นในระยะครึ่งแรกของช่วงจากนั้นมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง    
ภาคเหนือ
มีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 105.0 มม. ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 5 ส.ค.  36.2 º ซ. ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 70-85 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยยังคงมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และหนองคาย 146.5 มม. ที่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 4 ส.ค.  36.0 º ซ. ที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 108.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 5 ส.ค.  35.8 º ซ. ที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 35-55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 4, 6และ 9 ส.ค.มีฝนร้อยละ65-80 กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 111.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.ตราด เมื่อวันที่ 9 ส.ค.  35.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 9,10 ส.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 35-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 4,6และ 9 ส.ค. มีฝนร้อยละ 80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 140.0 มม. ที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เมื่อวันที่ 9 ส.ค.  36.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนร้อยละ 60-100 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 6,7 และ 9 ส.ค. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ 128.3 มม. ที่ ท่าอากาศยานตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 4 ส.ค.  34.5 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 8 และ 9 ส.ค. มีฝนร้อยละ 30-50 ของพื้นที่ 63.9 มม. ที่ กกษ.บางนา เขตบางนา เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ปริมณฑล (38.2 มม. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 ส.ค.)   36.3 º ซ. ที่ กรุงเทพมหานคร(เฉลิมพระเกียรติ) เขตคลองเตย วันที่ 9 ส.ค. และ ที่ ท่าเรือคลองเตย เขตคลองเตย วันที่ 10 ส.ค. ( 36.7 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ 10 ส.ค. ) 
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 11 สิงหาคม 2560