สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
04 กันยายน 2560 - 10 กันยายน 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาวและเวียดนามตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนลดลงส่วนมากในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 4 และ 8 ก.ย. มีฝนร้อยละ 20 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 120.0 มม. ที่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ เมื่อวันที่ 5 ก.ย.  37.6 º ซ. ที่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยเฉพาะในระยะต้นสัปดาห์มีฝนหนักมากบางแห่ง 95.0 มม. ที่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 4 ก.ย.  36.3 º ซ. ที่ กกษ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 6 และ 7 ก.ย. มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 78.5 มม. ที่ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 6 ก.ย.  37.2 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 5 ก.ย. มีฝนร้อยละ 85 ของพื้นที่ 74.4 มม. ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 6 ก.ย.  36.2 º ซ. ที่ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 4 ก.ย. และ ที่ อ.เมือง และอ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 9 ก.ย.  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 20-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 5 และ 10 ก.ย. มีฝนร้อยละ 70-85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 130.8 มม. ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 10 ก.ย.  37.4 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 4 และ6 ก.ย.มีฝนร้อยละ 10 -50 ของพื้นที่ 69.0 มม. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 10 ก.ย.  34.2 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ 86.6 มม. ที่ กรุงเทพมหานคร(เฉลิมพระเกียรติ) เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 6 ก.ย. (26.7 มม. ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 ก.ย.)   36.0 º ซ. ที่ กรุงเทพมหานคร(เฉลิมพระเกียรติ) เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ( 36.6 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 ก.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 11 กันยายน 2560