สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
02 ตุลาคม 2560 - 08 ตุลาคม 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีกำลังอ่อนลงและได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้มีกำลังอ่อนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ นอกจากนี้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือในระยะปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาคในระยะต้นและปลายสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดสุโขทัยในวันที่ 3 ต.ค. กับมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและลำปางในวันที่ 8 ต.ค. และมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดเชียงรายในวันที่ 8 ต.ค. 121.4 มม. ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 6 ต.ค.  34.5 º ซ. ที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 6 และ 8 ต.ค. มีฝนร้อยละ 10-55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดหนองคายในวันที่ 2 ต.ค. กับมีรายงานท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 3 ต.ค. และจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 4 ต.ค. 176.0 มม. ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย เมื่อวันที่ 4 ต.ค.  34.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 
ภาคกลาง
มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในช่วงวันที่ 5-7 ต.ค. มีฝนร้อยละ 55-65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหากบริเวณจังหวัดลพบุรีในวันที่ 6 ต.ค. จังหวัดชัยนาท และอุทัยธานีในวันที่ 7 ต.ค. 131.8 มม. ที่ อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 3 ต.ค.  35.0 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6,7 ต.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 5 ต.ค. มีฝนร้อยละ 45 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 151.3 มม. ที่ สวนป่าท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 2 ต.ค.  35.0 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 30-75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 4 ต.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 125.0 มม. ที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เมื่อวันที่ 4 ต.ค.  34.7 º ซ. ที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในช่วงวันที่ 4-6 ต.ค. มีฝนร้อยละ 35-65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 104.3 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 2 ต.ค.  35.9 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 5, 6 และ 8 ต.ค. มีฝนร้อยละ 40 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บตกบริเวณกรุงเทพมหานครในวันที่ 7 ต.ค. 93.5 มม. ที่ สำนักงานเขตบางกะปิ เขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 2 ต.ค. (103.0 มม. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 3 ต.ค.)   33.7 º ซ. ที่ กกษ.บางนา เขตบางนา เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ( 36.3 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 ต.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 09 ตุลาคม 2560