สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
06 พฤศจิกายน 2560 - 12 พฤศจิกายน 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
พายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวไทยตอนล่างในวันแรกของสัปดาห์ได้เคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนทางเหนืออย่างช้าๆเข้าสู่อ่าวไทยตอนกลางแล้วอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในช่วงบ่ายของวันที่ 7 ก่อนเคลื่อนเข้าปกคลุมจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ แล้วเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันในช่วงบ่ายของวันต่อมา ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์สำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นอ่อนกำลังลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นส่วนมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปส่วนมากทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาว โดยมีฝนร้อยละ 70 ของพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 38.4 มม. ที่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พ.ย.  16.0 º ซ. ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ( 8.0 º ซ. ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พ.ย.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ 19.3 มม. ที่ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 10 พ.ย.  17.6 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ( 8.0 º ซ. ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 6 พ.ย.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังมีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 30-65 ของพื้นที่ เว้นแต่ในช่วงวันที่ 7-9 พ.ยง มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ 33.2 มม. ที่ อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 11 พ.ย.  18.1 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังมีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-30 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 51.1 มม. ที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 12 พ.ย.  20.8 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่ 8 พ.ย. 158.3 มม. ที่ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 8 พ.ย.  20.0 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 69.7 มม. ที่ ท่าอากาศยานตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 8 พ.ย.  19.5 º ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในวันแรกของสัปดาห์ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 35 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 11 พ.ย. มีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่ 7.8 มม. ที่ กรุงเทพมหานคร (เฉลิมพระเกียรติ) เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 11 พ.ย. และ ที่ ท่าเรือคลองเตย เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 11 พ.ย. (28.4 มม. ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 11 พ.ย.)  22.7 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานกรุงเทพ เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ปริมณฑล ( 20.5 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 6 พ.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 13 พฤศจิกายน 2560