สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
27 พฤศจิกายน 2560 - 03 ธันวาคม 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่างในระยะกลางสัปดาห์ จากนั้นเคลื่อนไปปกคลุมทะเลอันดามัน และหัวเกาะเกาะสุมาตราตามลำดับ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ทำให้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไป กับอากาศหนาวบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีรายงานน้ำค้างแข็งบริเวณดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 29 และ 30 พ.ย.   14.0 º ซ. ที่ กกษ.เชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. (3.3 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.,1 ธ.ค.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในวันแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว   15.8º ซ. ที่ กกษ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ( 8.5 º ซ. ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 27 พ.ย.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์   19.7 º ซ. ที่ กกษ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในวันที่ 28 และ 29 พ.ย. 2.7 มม. ที่ อ.เมือง จ.ตราด เมื่อวันที่ 29 พ.ย.  20.4 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ โดยตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปมีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ และมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส 330.4 มม. ที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29 พ.ย.  20.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 29,30 พ.ย.,1 ธ.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 40-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วบริเวณจังหวัดตรังและสตูล 88.4 มม. ที่ ท่าอากาศยานตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 29 พ.ย.  19.6 º ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่บริเวณปริมณฑล   23.7 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ( 21.8 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 28 พ.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 04 ธันวาคม 2560