สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
05 มกราคม 2561 - 11 มกราคม 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันแรกของช่วง จากนั้นมีกำลังอ่อนลง โดยในระยะปลายช่วงบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศประเทศไทยตอนบนตามลำดับ นอกจากนี้คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนในวันที่ 5 และ 6 ม.ค. กับมีลมตะวันออกพัดประคลุมประเทศไทยในวันที่ 7 ม.ค. ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นทั่วไปในวันแรกของช่วงและในระยะปลายช่วง กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะปลายช่วง โดยมีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วงกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะปลายช่วง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของช่วงส่งผลให้ภาคใต้มีอากาศเย็นบางพื้นที่และมีฝนหนาแน่นเกือบตลอดช่วงโดยเฉพาะในวันสุดท้ายของช่วงมีฝนหนักหลายแห่งและหนักมากบางแห่งส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปในระยะต้นและปลายช่วง ส่วนวันอื่นๆมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 6 และ 10 ม.ค. มีฝนร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ 30.0 มม. ที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เมื่อวันที่ 7 ม.ค.  16.0 º ซ. ที่ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เมื่อวันที่ 11 ม.ค. (8.0 º ซ. ที่ ดอยอินทนนท์ จ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6,8,11 ม.ค.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปในวันแรกของช่วงและในระยะปลายช่วงกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในระยะปลายช่วง ส่วนวันอื่นๆมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีรายงานฝนหนักบางแห่งในวันที่ 6 ม.ค. 52.2 มม. ที่ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 ม.ค.  13.4 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 11 ม.ค. (9.0 º ซ. ที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 5,11 ม.ค.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ เว้นแต่ในวันแรกและวันสุดท้ายของช่วงมีอากาศเย็นทั่วไป โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ ในวันที่ 7,9 และ10 ม.ค. กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่ 9 ม.ค. 94.2 มม. ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 9 ม.ค.  19.2 º ซ. ที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ เว้นแต่ในวันสุดท้ายของช่วงมีอากาศเย็นทั่วไป โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 6,9และ 10 ม.ค.มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 115.0 มม. ที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 9 ม.ค.  19.3 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 7,10และ 11 ม.ค.มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง สุดท้ายของช่วง 180.3 มม. ที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 11 ม.ค.  20.3 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 75ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 5,9และ 10 ม.ค. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ 39.0 มม. ที่ เกาะลันตา จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 6 ม.ค.  19.0 º ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ เว้นแต่ในวันสุดท้ายของช่วงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยมีฝนเล็กน้อยร้อยละ 55 ของพื้นที่ในวันที่ 6 ม.ค. และมีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายแห่งในวันที่ 9 และ 10 ม.ค.โดยเฉพาะในวันที่ 9 ม.ค.มีรายงานฝนหนักมากหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร 145.2 มม. ที่ รร.วัดทรัพย์สโมสร เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 86.8 มม. ที่ กกษ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.   21.1 º ซ. ที่ สนามบินกรุงเทพฯ เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ( 20.5 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 5 ม.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 12 มกราคม 2561