สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
05 กุมภาพันธ์ 2561 - 11 กุมภาพันธ์ 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นอ่อนกำลังลง ประกอบกับมรุสมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ได้อ่อนกำลังลงในระยะกลางและปลายสัปดาห์ โดยมีลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยในวันที่ 9 และ 10 ก.พ. ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวส่วนมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปตลอดสัปดาห์และมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งในระยะต้นสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 11.9 º ซ. ที่ กกษ.น่าน จ.น่าน เมื่อวันที่ 7 ก.พ. (2.5 º ซ. ที่ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ก.พ.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศหนาวเกือบทั่วไปในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 10.2 º ซ. ที่ กกษ.สกลนคร จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 6 ก.พ. (5.5 º ซ. ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 6,8 ก.พ.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในวันที่ 6 และ 7 ก.พ. 15.2 º ซ. ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นทั่วไปในระยะต้นและกลางสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในวันที่ 6 และ 7 ก.พ. ส่วนในระยะปลายสัปดาห์อุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในวันที่ 9 ก.พ. 1.0 มม. ที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 9 ก.พ.  15.6 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางน้อยกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ 31.8 มม. ที่ อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 5 ก.พ.  16.8 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในวันแรกของสัปดาห์ 0.4 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 5 ก.พ.  17.8 º ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ 19.2 º ซ. ที่ กกษ.บางนา เขตบางนา เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ( 16.2 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 6 ก.พ.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2561