สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
05 มีนาคม 2561 - 11 มีนาคม 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ โดยมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในวันแรกของสัปดาห์กับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่มีอุณหภูมิลดลงกับมีฝนเพิ่มขึ้น และมีรายงานฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่    
ภาคเหนือ
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงและมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ในระยะกลางและปลายสัปดาห์กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยมีรายงานฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่ 7 มี.ค. กับมีรายงานลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรในวันที่ 7 มี.ค. และจังหวัดเชียงรายในวันที่ 11 มี.ค. 90.7 มม. ที่ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่ จ.แพร่ เมื่อวันที่ 8 มี.ค.  39.9 º ซ. ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 6 มี.ค.  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ อำนาจเจริญ สุรินทร์ ยโสธรในวันที่ 5 มี.ค. จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 6 มี.ค. จังหวัดขอนแก่น บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู มหาสารคาม เลย และชัยภูมิในวันที่ 7 มี.ค. 81.2 มม. ที่ อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 มี.ค.  39.9 º ซ. ที่ อ.ท่าพระ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 
ภาคกลาง
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ในระยะกลางสัปดาห์กับมีฝนหนักบางพื้นที่ และมีรายงานฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดลพบุรี ในวันที่ 6 มี.ค. และจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 7 มี.ค. 56.5 มม. ที่ อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 9 มี.ค.  39.0 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6,7 มี.ค. และ ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 5 มี.ค.  
ภาคตะวันออก
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 30-80 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราในวันที่ 7 มี.ค. 87.1 มม. ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 7 มี.ค.  37.9 º ซ. ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ในระยะกลางและปลายสัปดาห์กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 97.8 มม. ที่ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 มี.ค.  37.2 º ซ. ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีรายงานฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ในวันที่ 5 มี.ค. 31.4 มม. ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 มี.ค.  38.7 º ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนในช่วงวันที่ 6-9 มี.ค. โดยเฉพาะในวันที่ 8 และ 9 มี.ค. มีฝนร้อยละ 80-90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง และมีรายงานฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดปทุมธานีในวันที่ 7 มี.ค. 74.4 มม. ที่ โรงเรียนวัดด่าน เขตยานนาวา เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ปริมณฑล (117.2 มม. ที่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 9 มี.ค.)   35.7 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ( 38.1 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 5 มี.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 12 มีนาคม 2561