สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
09 เมษายน 2561 - 15 เมษายน 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ในระยะต้นสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง จากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ลักษณะดังกล่าว ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยในวันสุดท้ายของสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสุงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนและมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ สำหรับภาคใต้อิทธิพลจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ทำให้มีฝนในช่วงดังกล่าว    
ภาคเหนือ
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ เว้นแต่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์มีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีรายงานฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่ 12 เม.ย. และจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 15 เม.ย. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดลำปาง พิจิตรในวันที่ 14 เม.ย. และจังหวัดน่านและกำแพงเพชรในวันที่ 15 เม.ย. 31.6 มม. ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 10 เม.ย.  41.6 º ซ. ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 15 เม.ย.  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในช่วงวันที่ 12-14 เม.ย. โดยมีฝนกับฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยเฉพาะในวันที่ 15 เม.ย. มีฝนร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเลย นครราชสีมา อุบลราชธานี และร้อยเอ็ดในวันที่ 13 เม.ย. จังหวัดสุรินทร์ในวันที่ 14 เม.ย. จังหวัดหนองคาย นครพนม ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู และชัยภูมิในวันที่ 15 เม.ย. 65.0 มม. ที่ อ.พิบูลรักษ์ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 15 เม.ย.  41.2 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 
ภาคกลาง
มีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 15 ของพื้นที่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ และสระบุรีในวันที่ 15 เม.ย. 20.8 มม. ที่ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 15 เม.ย.  41.3 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศร้อนทางตอนบนของภาคเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ในระยะกลางและปลายสัปดาห์ 34.7 มม. ที่ กกษ.พลิ้ว จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 11 เม.ย.  38.3 º ซ. ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 50-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 50.7 มม. ที่ สำนักงานเกษตอำเภอสะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 ม.ย. และ ที่ อ.เทพา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 ม.ย.   37.5 º ซ. ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศร้อนทั่วไปในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีฝนส่วนมากในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยเฉพาะในวันที่ 10 เม.ย. มีฝนร้อยละ 85 ของพื้นที่ 30.0 มม. ที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 10 เม.ย.  37.0 º ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์   36.5 º ซ. ที่ กรุงเทพมหานคร(เฉลิมพระเกียรติ) เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ( 39.5 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 เม.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 16 เมษายน 2561