สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
07 พฤษภาคม 2561 - 13 พฤษภาคม 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคใต้ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ นอกจากนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะกลางสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกตลอดสัปดาห์ อย่างไรก็ตามบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนส่วนมากในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์    
ภาคเหนือ
อากาศร้อนเกือบทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงแต่ยังคงมีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 30-80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตาก พิษณุโลก และลำปางในวันที่ 9 พ.ค. และจังหวัดพะเยาในวันที่ 12 พ.ค. 86.5 มม. ที่ อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 12 พ.ค.  40.0 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 9 พ.ค.  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 20 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 35-70 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูในวันที่ 8 พ.ค. จังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษในวันที่ 9 พ.ค. และจังหวัดอุดรธานีในวันที่ 12 พ.ค. 76.1 มม. ที่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 11 พ.ค.  38.8 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 
ภาคกลาง
มีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ เว้นแต่ในที่ 10, 11 และ 13 พ.ค. มีฝนร้อยละ 65-75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 76.3 มม. ที่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 10 พ.ค.  38.3 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศร้อนทางตอนบนของภาค โดยมีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 101.0 มม. ที่ อ.แก่งหางแมว จ.จันทรบุรี เมื่อวันที่ 11 พ.ค.  37.6 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 105.2 มม. ที่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 พ.ค.  36.5 º ซ. ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศร้อนบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 35-80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 70.8 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 10 พ.ค.  35.6 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-45 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 7 และ 11 พ.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 72.9 มม. ที่ สำนักงานเขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 52.5 มม. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 11 พ.ค.   36.0 º ซ. ที่ กรุงเทพมหานคร(เฉลิมพระเกียรติ) เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ( 37.7 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 พ.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 14 พฤษภาคม 2561