สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
02 กรกฎาคม 2561 - 08 กรกฎาคม 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะกลางและปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกตลอดสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ส่วนมากบริเวณฝั่งตะวันตกของภาค    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 20-60 ของพื้นที่ตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 4 ก.ค. 37.7 มม. ที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 10-55 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 2 และ 8 ก.ค. มีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 105.0 มม. ที่ อ.บ้านแพง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 75 ของพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 50.7 มม. ที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 20-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 2 และ 6 ก.ค. มีฝนร้อยละ 70-80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 107.9 มม. ที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในระยะกลางสัปดาห์มีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 51.0 มม. ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 3 และ 6 ก.ค. มีฝนร้อยละ 25-40 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 96.4 มม. ที่ สอต.ระนอง อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนร้อยละ 55-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 5, 7 และ 8 ก.ค. มีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ 67.7 มม. ที่ โรงเรียนสุเหร่าลำแขก เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 2 ก.ค. (37.5 มม. ที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 6 ก.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 09 กรกฎาคม 2561