สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
03 สิงหาคม 2561 - 09 สิงหาคม 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ในระยะกลางและปลายช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงในช่วงดังกล่าว ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกตลอดช่วงกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ในระยะกลางและปลายช่วง    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 30-65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันสุดท้ายของช่วงมีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 120.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 3, 4 และ 7 ส.ค. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยยังคงมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดนครพนม อุบลราชธานี บึงกาฬ สกลนคร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และยโสธร 127.0 มม. ที่ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 30-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 3 และ7 ส.ค.มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 63.0 มม. ที่ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 45-55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 4, 5 และ 7 ส.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 126.2 มม. ที่ อ.เขาสมิง จ.ตราด เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 20 ของพื้นที่ในวันแรกของช่วง จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 30-75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดเพชรบุรี และสุราษฎร์ธานี 116.0 มม. ที่ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนร้อยละ 25 ของพื้นที่ในวันแรกของช่วง จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 145.9 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 45 ของพื้นที่ เว้นแต่ในระยะกลางช่วงมีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 39.1 มม. ที่ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ เขตดุสิต เมื่อวันที่ 7 ส.ค. (31.1 มม. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 ส.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 10 สิงหาคม 2561