สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
01 ตุลาคม 2561 - 07 ตุลาคม 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วมีกำลังอ่อนลง อีกทั้งร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนในวันที่ 2 ต.ค. ได้เลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ โดยร่องมรสุมดังกล่าวได้พาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยตอนล่างในระยะกลางสัปดาห์ และพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยในวันแรกของสัปดาห์และในระยะปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง ในขณะที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนลดลง ส่วนภาคอื่นๆมีฝนหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดพะเยาในวันที่ 2 ต.ค. และบริเวณจังหวัดลำปางในวันที่ 3 ต.ค. 129.5 มม. ที่ อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันแรกของสัปดาห์ 50.2 มม. ที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 30-65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 3 ต.ค. มีฝนร้อยละ 15 ของพื้นที่ 65.5 มม. ที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 30-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 119.7 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 2 ต.ค. และบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่ 4 และ 5 ต.ค. 128.5 มม. ที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนร้อยละ 50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 2 ต.ค. และบริเวณจังหวัดกระบี่ในวันที่ 3 ต.ค. 121.1 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 3 และ 7 ต.ค. มีฝนร้อยละ 10-55 ของพื้นที่ 73.2 มม. ที่ รร.คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม เมื่อวันที่ 1 ต.ค. (47.4 มม. ที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 2 ต.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 08 ตุลาคม 2561