สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
05 ตุลาคม 2561 - 11 ตุลาคม 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันสุดท้ายของช่วง ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยเกือบตลอดช่วง อีกทั้งร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ในวันแรกของช่วงได้เลื่อนลงไปทางใต้ตามลำดับโดยพาดผ่านประเทศมาเลเซียในวันสุดท้ายของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคอื่นๆมีฝนตกต่อเนื่องเกือบตลอดช่วงกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนมากทางตอนบนของภาค โดยมีฝนร้อยละ 5-45 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 56.5 มม. ที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เมื่อวันที่ 6 ต.ค.   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้าตลอดช่วง โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ในวันที่ 6,9 และ 10 ต.ค. 12.5 มม. ที่ อ.ค้อวัง จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 10 ต.ค.   
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 30-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในสุดท้ายของช่วงมีฝนเล็กน้อยร้อยละ 10 ของพื้นที่ 104.6 มม. ที่ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 9 ต.ค.   
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 30-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 10 และ 11 ต.ค.มีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 119.7 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 5 ต.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 10 ต.ค. มีฝนร้อนละ 50 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่ 5 ต.ค. 128.5 มม. ที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 5 ต.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 121.1 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 6 ต.ค.   
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 5, 6 และ 8 ต.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 104.2 มม. ที่ รร.วัดด่าน เขตยานนาวา เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ปริมณฑล (54.2 มม. ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 ต.ค.)    
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 12 ตุลาคม 2561