สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
02 พฤศจิกายน 2561 - 08 พฤศจิกายน 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันแรกของช่วง จากนั้นมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดช่วง นอกจากนี้ในวันสุดท้ายของช่วงมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคใต้ กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นส่วนมากในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยมีฝนตกบางพื้นที่ในระยะปลายช่วง สำหรับภาคใต้มีฝนตกตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งทางฝั่งตะวันออกของภาค    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ และมีหมอกบางพื้นที่ตลอดช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนร้อยละ 5 ของพื้นที่ในวันสุดท้ายของช่วง และมีรายงานน้ำค้างแข็งบริเวณดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 2, 3 และ 8 พ.ย. 7.6 มม. ที่ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 8 พ.ย.  12.5 º ซ. ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 3 พ.ย. (4.2 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พ.ย.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีหมอกบางพื้นที่ในระยะต้นช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนในระยะปลายช่วง โดยเฉพาะในวันสุดท้ายของช่วงมีฝนร้อยละ 60 ของพื้นที่ 30.4 มม. ที่ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 พ.ย.  13.0 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 2 พ.ย. (6.0 º ซ. ที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 4 พ.ย.  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้าในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังมีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 40 ของพื้นที่กับฝนหนักบางแห่งในสุดท้ายของช่วง 39.0 มม. ที่ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 พ.ย.  16.4 º ซ. ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้าในระยะต้นช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังมีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 5 ของพื้นที่ในวันที่ 3 พ.ย. และมีฝนร้อยละ 30-65 ของพื้นที่ในระยะปลายช่วง 25.9 มม. ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 พ.ย.  18.2 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้า โดยมีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ในระยะต้นและกลางช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากนั้นมีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่ 8 พ.ย. 261.6 มม. ที่ อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 8 พ.ย.  18.0 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้าในวันแรกของช่วง โดยมีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่กับฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 4 และ 7 พ.ย. มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ 81.4 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 8 พ.ย.  22.3 º ซ. ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้าส่วนมากในระยะต้นช่วง โดยมีฝนร้อยละ 20 ของพื้นที่ในวันสุดท้ายของช่วง 0.6 มม. ที่ สอต.นำร่อง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 พ.ย.   20.7 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานกรุงเทพ เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 2 พ.ย. (17.1 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 2 พ.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 09 พฤศจิกายน 2561