สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
26 พฤศจิกายน 2561 - 02 ธันวาคม 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวแล้วอ่อนกำลังลงในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีฝนกับฝนหนักบางแห่ง สำหรับภาคใต้มีฝนตกตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยภาคใต้ตลอดสัปดาห์โดยมีกำลังแรงในระยะต้นสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นทั่วไป และมีหมอกบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีรายงานน้ำค้างแข็งบริเวณดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 พ.ย. โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งในระยะปลายสัปดาห์ 25.4 มม. ที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.  13.0 º ซ. ที่ กกษ.น่าน อ.เมือง จ.น่าน เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ( 1.7 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พ.ย.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์และมีอากาศหนาวบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยในวันที่ 27 พ.ย. จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีหมอกบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนร้อยละ 30-80 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่ กับมีรายงานฝนหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 2 ธ.ค. 105.2 มม. ที่ กกษ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.  15.6 º ซ. ที่ กกษ.เลย อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ( 9.0 º ซ. ที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 27, 28 พ.ย.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 15 ของพื้นที่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ 18.9 มม. ที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.  19.0 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 27, 28 พ.ย. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งในวันที่ 26-28 พ.ย. และ 1 ธ.ค. 22.5 มม. ที่ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 27 พ.ย.  20.1 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้าในระยะต้นและปลายสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 40-75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 26 พ.ย. มีฝนร้อยละ 15 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 131.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 27 พ.ย.  19.3 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้าในระยะต้นสัปดาห์ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 27-28 พ.ย. และ 2 ธ.ค. มีฝนร้อยละ 60-75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 41.0 มม. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.  21.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้าบริเวณปริมณฑล โดยฝนร้อยละ 20 ของพื้นที่ในวันที่ 27 พ.ย. 2.0 มม. ที่ ท่าเรือกรุงเทพฯ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 27 พ.ย.  23.2 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 26, 29 พ.ย. (20.0 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 26 พ.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 03 ธันวาคม 2561