สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
30 พฤศจิกายน 2561 - 06 ธันวาคม 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เกือบตลอดช่วง ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในระยะกลางช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา แต่ยังคงมีอากาศเย็นในบริเวณภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีฝนกับฝนหนักมากบางแห่ง สำหรับภาคใต้มีฝนตกตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตลอดช่วง    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดช่วงกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในวันที่ 30 พ.ย.และ 5 ธ.ค. กับมีหมอกบางพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 7 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง 25.8 มม. ที่ กกษ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.  15.7 º ซ. ที่ กกษ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ( 5.5 º ซ. ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีหมอกบางพื้นที่ในตอนเช้า สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง กับมีรายงานฝนหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 2 ธ.ค. 105.2 มม. ที่ กกษ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.  18.2 ºซ. ที่กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ( 12.0 º ซ. ที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 30 พ.ย.,2 ธ.ค. และที่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่ง ในวันที่ 2 ธ.ค. 18.9 มม. ที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.  21.0 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 พ.ย. และที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.  
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ในวันที่ 1 และ 4 ธ.ค. 6.0 มม. ที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.  20.7 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้า โดยมีฝนร้อยละ 45-55 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 61-75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 174.2 มม. ที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.  21.3 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้าในช่วงวันที่ 3-5 ธ.ค. โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 2, 4 และ 6 ธ.ค. มีฝนร้อยละ 75-80 ของพื้นที่ 22.4 มม. ที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.  22.8 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 3,4 ธ.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้าบริเวณปริมณฑลในวันที่ 30 พ.ย., 1 และ 5 ธ.ค.   24.3 º ซ. ที่ ท่าเรือกรุงเทพฯ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ปริมณฑล (21.7 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 07 ธันวาคม 2561