สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
04 กุมภาพันธ์ 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2562ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ โดยในวันสุดท้ายของสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมตะวันตกกำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคเหนือตลอดสัปดาห์และพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ นอกจากนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในระยะต้นและกลางสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือ ส่วนภาคอื่นๆมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาคจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด   9.5 º ซ. ที่ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ( 3.1 º ซ. ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ก.พ.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปทางตอนบนของภาคเกือบตลอดสัปดาห์กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในวันที่ 8 ส่วนทางตอนล่างของภาคมีอากาศเย็นทั่วไปในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นบางพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนร้อยละ 7-15 ของพื้นที่ในวันที่ 6 และ10 ก.พ. 40.0 มม. ที่ อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 10 ก.พ.  15.5 º ซ. ที่ กกษ.เลย จ.เลย เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ( 9.0 º ซ. ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 4 ก.พ.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังมีอากาศเย็นบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีในวันที่ 6 ก.พ. 2.0 มม. ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 6 ก.พ.  21.0 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6,9 ก.พ. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในวันที่ 4,7และ8 ก.พ. โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดในวันที่ 4 ก.พ. 98.4 มม. ที่ อ.เกาะกูด จ.ตราด เมื่อวันที่ 4 ก.พ.  22.2 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ในวันที่ 5, 7 และ 8 ก.พ. 10.0 มม. ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 ก.พ.  19.0 º ซ. ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 35 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งในวันที่ 5 ก.พ. 41.3 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 5 ก.พ.  20.9 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่เป็นบางวันบริเวณปริมณฑล โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งในวันสุดท้ายของสัปดาห์ 18.3 มม. ที่ สำนักงานเขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ปริมณฑล 14.9 มม. ที่ กกษ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 ก.พ.   24.7 º ซ. ที่ สนามบินดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ปริมณฑล (21.5 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 4 ก.พ.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2562