สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
15 พฤศจิกายน 2564 - 21 พฤศจิกายน 2564ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนตลอดสัปดาห์ โดยมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางในระยะกลางและปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนในบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณภาคตะวันออก สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนเกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างในระยะกลางสัปดาห์ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์กับมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปทางตอนบนของภาค ส่วนทางตอนล่างของภาคมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ตลอดสัปดาห์และหนาวจัดบางพื้นที่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์บริเวณเทือกเขาและยอดดอย โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ 35.0 มม. ที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เมื่อวันที่ 17 พ.ย.  16.1 º ซ. ที่ กกษ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 21 พ.ย. (6.8 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พ.ย.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่บริเวณเทือกเขาและยอดภู โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 15 พ.ย. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 42.5 มม. ที่ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 พ.ย.  17.7 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม เมื่อวันที่ 15 พ.ย. (12.0 º ซ. ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย เมื่อวันที่ 17 พ.ย. และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง จ.เลย เมื่อวันที่ 18,19,20,21 พ.ย.) 
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์มีฝนร้อยละ 45 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีในวันที่ 17 พ.ย. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสุพรรณบุรี 37.5 มม. ที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 17 พ.ย.  22.2 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นบางพื้นที่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราในวันที่ 15 และ 17 พ.ย. โดยมีฝนร้อยละ 20-55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 16 และ 18 พ.ย. 74.0 มม. ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 18 พ.ย.  22.8 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15,17 พ.ย. (17.5 º ซ. ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยา (เขาเขียว) อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 20 พ.ย.)  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในบางวัน โดยมีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 19-20 พ.ย. มีฝนร้อยละ 15-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชุมพร และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่ 17-19 พ.ย. และจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 18 พ.ย. 163.0 มม. ที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 17 พ.ย.  22.0 º C at Mueang Prachuap Khiri Khan on 19 Nov. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ต โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 17-18 พ.ย. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ตรัง และสตูลในวันที่ 18 พ.ย. 165.5 มม. ที่ อ.ควนโดน จ.สตูล เมื่อวันที่ 17 พ.ย.  21.5 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครในระยะปลายสัปดาห์ นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดปทุมธานีและนครปฐม 59.4 มม. ที่ รร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 21 พ.ย. (25.6 มม. ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 21 พ.ย.)   24.8 º ซ. ที่ ท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 15 พ.ย. (24.0 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 22 พฤศจิกายน 2564