สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
29 กรกฎาคม 2565 - 04 สิงหาคม 2565ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ในวันแรกของช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกมีกำลังอ่อน โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จากนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเกือบตลอดช่วง โดยมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวในวันที่ 31 ก.ค. จากนั้นได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในวันที่ 1-2 ส.ค. และพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในตอนปลายช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นโดยเฉพาะในระยะกลางและปลายช่วง ส่วนภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันแรกของช่วงมีฝนร้อยละ 15 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งเกือบตลอดช่วง นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน และกําแพงเพชรในวันที่ 30 ก.ค. จังหวัดอุตรดิตถ์ในวันที่ 31 ก.ค. และจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 2 ส.ค. กับมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดแมฮองสอนในวันที่ 30 ก.ค. และ 2 ส.ค. และจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 2 ส.ค. และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 31 ก.ค. จังหวัดตากในวันที่ 1 ส.ค. และจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 2 ส.ค. 151.7 มม. ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 30 ก.ค.   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 65-95 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 29 ก.ค. และ 1 ส.ค. มีฝนร้อยละ 20-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งตลอดช่วง นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดอํานาจเจริญในวันที่ 30 ก.ค. จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 1 ส.ค. และจังหวักมุกดาหารในวันที่ 4 ส.ค. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครพนม อุดรธานี และขอนแก่นในวันที่ 30 ก.ค. 148.5 มม. ที่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 3 ส.ค.   
ภาคกลาง
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วง จากนั้นมีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีรายงานฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 31 ก.ค. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่ 31 ก.ค. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสิงห์บุรีในวันที่ 30-31 ก.ค. 106.1 มม. ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 31 ก.ค.   
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 10-45 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วง จากนั้นมีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 31 ก.ค., 1 และ 4 ส.ค. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดชลบุรีในวันที่ 1 ส.ค. 114.7 มม. ที่ อ.เมือง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 31 ก.ค.   
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มีฝนร้อยละ 45-60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 2 ส.ค. มีฝนร้อยละ 95 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนราธิวาสในวันที่ 30 ก.ค. 82.2 มม. ที่ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 2 ส.ค.   
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 30 ก.ค. และ 4 ส.ค. มีฝนร้อยละ 25-35 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 1 ส.ค. นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพังงาในวันที่ 1 ส.ค. กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดกระบี่และพังงาในวันที่ 1 ส.ค. และจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 1-2 ส.ค. 176.8 มม. ที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 1 ส.ค.   
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 30 ก.ค. มีฝนร้อยละ 35 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 31 ก.ค. - 3 ส.ค. และมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในวันที่ 1 ส.ค. นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครปฐมในวันที่ 30-31 ก.ค. และจังหวัดปทุมธานีในวันที่ 2 ส.ค. 132.7 มม. ที่ ร.ร.คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม เมื่อวันที่ 1 ส.ค. (96.3 มม. ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 31 ก.ค.)    
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 05 สิงหาคม 2565