พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 17 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 17 30
มหาสารคาม   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 28
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th