พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 61
เชียงใหม่   มีเมฆบางส่วน 26 39
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 28 36
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 28 37
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 37
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 23 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th