พยากรณ์อากาศ 18 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 15 28
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 33
มหาสารคาม   อากาศเย็น 17 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th