พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 23 36
มุกดาหาร   อากาศเย็น 21 35
นครพนม   อากาศเย็น 20 31
ยโสธร   มีเมฆบางส่วน 24 35
อำนาจเจริญ   อากาศเย็น 23 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th