พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
หนองคาย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
เลย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 33
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 35
อุดรธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
หนองบัวลำภู   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
สกลนคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th