พยากรณ์อากาศ 27 เม.ย. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 37
แม่ฮ่องสอน   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th