พยากรณ์อากาศ 24 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 37
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 19 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 25 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th