พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 30
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 32
มหาสารคาม   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 33
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th