พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 34
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 17 34
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 36
มหาสารคาม   อากาศเย็น 18 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th