พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 30
อุบลราชธานี   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 34
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 29
ศรีสะเกษ   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 32
สุรินทร์   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 32
บุรีรัมย์   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
www.tmd.go.th