พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 36
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th