พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 19 27
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 28
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 28
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 31
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 30
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th