พยากรณ์อากาศ 04 ต.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th