พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 35
www.tmd.go.th