พยากรณ์อากาศ 17 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 18 28
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
มหาสารคาม   อากาศเย็น 17 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th