พยากรณ์อากาศ 17 มี.ค. 61
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 33
สุโขทัย   ท้องฟ้าโปร่ง 22 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 35
ตราด   มีเมฆบางส่วน 24 34
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th