พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงราย   อากาศเย็น 19 30
สุโขทัย   อากาศเย็น 22 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
นครสวรรค์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
ตราด   มีเมฆบางส่วน 23 33
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 29
www.tmd.go.th