พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 28
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th