พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 29
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 27
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th