พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th