พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 32
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
พิจิตร   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
สุโขทัย   ท้องฟ้าโปร่ง 23 36
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th