พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงราย   อากาศเย็น 19 30
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 22 33
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 33
พิจิตร   อากาศเย็น 22 33
สุโขทัย   อากาศเย็น 22 33
นครสวรรค์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th