พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 17 34
น่าน   อากาศเย็น 18 32
พะเยา   อากาศเย็น 18 33
ลำปาง   อากาศเย็น 18 34
www.tmd.go.th