พยากรณ์อากาศ 21 ต.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th